Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  Thực hiện kế hoạch số 52-KH/ĐU ngày 18/01/2010 của Ban chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan Dân chính Đảng về việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng các cấp, thiết thực góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ trường và tiếp tục đâỷ mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên trong nhà trường, tiến tới tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào cuối năm 2010, chiều ngày 18/03/2010, Đảng uỷ Trường chính trị tổ chức Hội nghị chuyên đề: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” gắn với công tác tổ chức và tiến hành Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị năm 2010.

     Dự Hội nghị có đ/c Lê Văn Thơ - Tỉnh Uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường và toàn thể các cán bộ, đảng viên trong trường. Tại Hội nghị, đ/c Lê Hoàng Lương, báo cáo viên Đảng bộ nhà trường đã nêu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyên đề : Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “Là đạo đức, là văn minh”. Hội nghị là dịp để tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của cách mạng Việt Nam, quán triệt tầm quan trọng, ý nghĩa chiến lược, cơ bản, lâu dài và thực tiễn trước mắt của công tác xây dựng Đảng.

           Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” tập trung vào những điểm chủ yếu sau:

     1. Cách mạng cần có Đảng. “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt”.

     2. Xây dựng Đảng là phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng.

     3. Quan tâm xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài để xây dựng Đảng xứng đáng “là đạo đức, là văn minh”.

     4. Tăng cương mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân.

     5. Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn. 

     Sau Hội nghị, nhận thức về xây dựng Đảng, về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của mỗi cán bộ, đảng viên đều được nâng lên. Mỗi cán bộ, đảng viên trong trường xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ rất quan trọng và thường xuyên, qua đó, để giáo dục, rèn luyện mình, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Last update : 26/10/2014
 
 
Trang: 1 - Trang sau