Hien phap 1992 
trang tho
Quả cầu http://www.tgvn.com.vn/Home/VN/
forum http://truongchinhtri.vnptsoft.com/
HỌC VIEN http://www.hcma.vn/
Công báo http://www.chinhphu.vn/
Đảng CS http://www.cpv.org.vn/
boGD http://www.moet.gov.vn/
Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính K38; Trung cấp Hành chính – Văn thư K21 và Trung cấp Pháp lý K24.

Sáng ngày 9/10/2010, Trường Chính trị tỉnh long trọng tổ chức lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính K38; Trung cấp Hành chính – Văn thư K21 và Trung cấp Pháp lý K24.

.

Đồng chí Lưu Huy Huyền Phó Hiệu trưởng khai giảng các khoá học.

Đến dự lễ khai giảng có các đ/c đại diện Ban Tuyên giáo, Sở Nội vụ, đại diện Ban thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội LHPN tỉnh, Ban giám hiệu nhà trường; Trưởng, Phó khoa, phòng, cán bộ, giảng viên trong trường cùng đông đủ học viên các hệ đào tạo.

khaigiang1Về Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính K38 được chia thành 5 lớp (A, B, C, D và Thanh vận). Khoá học kéo dài trong 12 tháng (2010 – 2011). Học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản, Nhà nước và pháp luật XHCN Việt Nam; quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế, văn hóa, đối ngoại, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể; những vấn đề về quốc phòng an ninh…Từ đó củng cố thêm niềm tin, lý tưởng vào Đảng, vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn.

Trung cấp Hành chính – Văn thư K21 có 47 học sinh. Thời gian học: 24 tháng (2010 – 2012). Mục tiêu yêu cầu của khoá học là đào tạo ra những cán bộ làm công tác quản lý nhà nước, có kiến thức lý luận về chủ nghĩa Mác-Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; kiến thức về nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; kiến thức về pháp luật, về quản lý hành chính và những kiến thức bổ trợ trong hoạt động quản lý nhà nước ở trình độ trung cấp chuyên nghiệp. Từ đó hình thành trách nhiệm nghề nghiệp, tác phong công tác khoa học , đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ của các chức danh cán bộ chủ chốt và các chức danh khác trong hệ thống chính trị ở địa phương, cơ sở.

khaigiang2Trung cấp Pháp lý K24 (2010 – 2012) có 54 học sinh. Khoá học nhằm đào tạo người làm cán bộ pháp luật, có kiến thức lý luận, chính trị, kiến thức tương đối về nhà nước, pháp luật, các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Trên cơ sở đạt được mục tiêu về nhận thức, hình thành cho người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức tổ chức nghề nghiệp, tác phong công tác, từ đó có thể đảm nhiệm các chức danh cán bộ tư pháp cấp xã, cấp huyện và các chức danh phù hợp khác trong các cơ quan tổ chức của hệ thống chính trị.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt BGH trường, đ/c Lưu Huy Huyền, Phó Hiệu trưởng yêu cầu giáo viên và học viên phải bám sát mục tiêu phấn đấu đào tạo – đây là cái đích phấn đấu trong giảng dạy và học tập; quán triệt phương châm gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành, nhà trường gắn liền với xã hội…để khoá học đạt được mục tiêu trên cả ba mặt: số lượng, chất lương và hiệu quả đào tạo.

Last update : 31/10/2014
 
 
Trang: 1 - Trang sau
dai hoi doan 18
dai hoi doan 16
dai hoi doan 17
dai hoi doan 16
dai hoi doan 14
dai hoi doan 12
dai hoi doan 11
Năm mới 2014
sinh năm Ngo
CCB4
footer