Hôm nay:
97
Hôm qua:
647
Tuần này:
744
Tháng này:
11739
Tất cả:
477619

KHOA LÝ LUẬN MÁC - LÊ NIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Đăng lúc: 10:59:47 11/11/2014 (GMT+7)

 DSC03536.JPG

KHOA LÝ LUẬN MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

1. Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu cho Ban giám hiệu và trực tiếp giảng dạy các môn học lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và một số môn học, phần học khác theo sự phân công của giám hiệu.

 

 

 

2. Nhân sự: 

 

New Picture (7).png

Cử nhân:  Bùi Thị Thu - Phó trưởng khoa - Phụ trách khoa

Số điện thoại :

                                     Cơ quan:               0373.951.673

                                     Nhà riêng:              0373.750.934

                                     Di động:                 0986.066.807
                                     Email:                 hoaithu880@gmail.com

=================================================================
 

Thạc sỹ:  Nguyễn Thị Lan Hương - Phó trưởng khoa

Số điện thoại :

Cơ quan:  

Nhà riêng: 
Di động: 0045.018.685
Email: Huongctth@gmail.com

================================================================= 
Thạc sỹ:  Dương Thị Hằng - Phó trưởng khoa

Số điện thoại :

Cơ quan:  

Nhà riêng: 
Di động: 01659.366.568
Email: duongthihangtthcm@gmail.com

==============================================================

-   Giảng viên bộ môn.

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số máy điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Trịnh Thị Phượng           

GViên

3.951.673

 

0986.845.850

2

Đinh Thị Bình                 

GViên

3.951.673

 

0983.598.205

3

Dương Bá Tiến              

GViên

3.951.673

 

 

4

Lê Nữ Sinh                     

GViên

3.951.681

 

0977.757.357

5

Nguyễn Thị Duyên        

GViên

3.951.673

 

0984.635.046

6

Phạm Bá Thịnh               

GViên

3.951.673

 

0977.024.984

7

Vương Mạnh Toàn          

GViên

 

 

0982436836

8

Nguyễn Thị Phương        

GViên

3.951.673

 

0988.119.384

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?