Hôm nay:
311
Hôm qua:
2057
Tuần này:
4402
Tháng này:
44540
Tất cả:
1562343

Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2019(2019-10-22 08:18:22)

Mới cập nhật

Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ...Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2019
Hội nghị Tổng kết công tác Nữ công năm 2019Hội nghị Tổng kết công tác Nữ công năm 2019
Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban chấp hành...Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban chấp hành Đảng bộ huyện và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của huyện Bá Thước, nhiệm kỳ 2020 - 2025 2021- 2026 và lớp Trung cấp LLCT-HC ......
Tọa đàm khoa học “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát...Tọa đàm khoa học “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân .......huyện Thạch Thành theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Lễ Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập...Lễ Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Thanh Hóa khóa học 2019 - 2021 (Lớp thứ 2)
Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa – lịch sử huyện Thọ...Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa – lịch sử huyện Thọ Xuân
Tọa đàm khoa học “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát...Tọa đàm khoa học “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức huyện Hậu Lộc ......”
Bế giảng lớp Trung cấp LLCT - HC không tập trung huyện Như...Bế giảng lớp Trung cấp LLCT - HC không tập trung huyện Như Thanh Khóa học 2018 - 2019

Tin nổi bật trong tháng

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?