Hôm nay:
975
Hôm qua:
827
Tuần này:
975
Tháng này:
23691
Tất cả:
1377656

Danh mục Đề tài khoa học cấp tỉnh năm 2014

Đăng lúc: 09:26:23 12/11/2014 (GMT+7)

 

TT

Nội dung

Người chủ trì

Bộ phận tham mưu

TG thực hiện

Sản phẩm

1

Đề tài: "Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy và quản lý của chính quyền cấp xã trong xây dựng nông thôn mới ở Thanh Hóa hiện nay"

Lương Trọng Thành

Ban Chủ nhiệm đề tài

Tháng 01-12/2014

Các báo cáo của Đề tài

2

Đề tài: "Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã ở thanh Hóa hiện nay".

Trân Thị Ngọc Diệp

- Phòng Đào tạo;

- Phòng Khoa học

Tháng 01-12/2014

Các báo cáo của Đề tài

3

Đăng ký đề tài bổ sung năm 2014: "Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp ở Thanh Hóa hiện nay".

Ban Giám hiệu

- Phòng Đào tạo;

- Khoa Xây dựng Đảng; Khoa Lý luận

Tháng 01-3/2014

Bản đăng ký

 
 

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?