Hôm nay:
557
Hôm qua:
965
Tuần này:
557
Tháng này:
20301
Tất cả:
1195292

Đề tài “Nghiên cứu giải pháp phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” được bảo vệ xuất sắc trước Hội đồng nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

Đăng lúc: 15:32:57 27/12/2016 (GMT+7)

 xkhoa1.png
Đồng chí Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu giải pháp phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”

       Ngày 23/12/2016, tại Sở Khoa học - Công nghệ,  Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp tỉnh  đã tiến hành nghiệm thu đề tài khoa học Nghiên cứu giải pháp phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” do Trường Chính trị tỉnh chủ trì thực hiện. Đồng chí Thịnh Văn Khoa, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, chủ nhiệm đề tài; đồng chí Nguyễn Thị Lan Hương, Phó Trưởng Khoa Lý luận Mác –Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thư ký đề tài.
        Tham dự có các thành viên Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu, cộng tác viên nghiên cứu đề tài; đại diện Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ; đại diện Phòng N/c Khoa học – Thông tin – Tư liệu, Trường Chính trị tỉnh. Đồng chí Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng.
 
 xkhoa2.png
Đồng chí Thịnh Văn Khoa, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh,
chủ nhiệm đề tài đã báo cáo trước Hội đồng
về kết quả của đề tài khoa học cấp tỉnh
 
       Thay mặt nhóm nghiên cứu, đồng chí Thịnh Văn Khoa, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, chủ nhiệm đề tài đã báo cáo trước Hội đồng về kết quả của đề tài “Nghiên cứu giải pháp phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”. Theo đó, đề tài nhằm l
àm rõ cơ sở khoa học của phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện nay, gồm: tổ hợp tác, hợp tác xã và các liên kết kinh tế gắn sản xuất với chế biến, dịch vụ cho nông nghiệp. Trên cơ sở đánh giá  thực trạng phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011-2015; đề tài đã đề xuất được các giải pháp nhằm phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020.
 xkhoa3.png
Chủ nhiệm đề tài và các cộng tác viên đã bảo vệ thành công xuất sắc
đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu giải pháp phát triển kinh tế
hợp tác trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”

Đề tài đã được Hội đồng nghiêm thu cấp tỉnh đánh giá xuất sắc, các ý kiến phản biện và góp ý đều khẳng định: sản phẩm có ý nghĩa thiết thực, không những có khả năng ứng dụng trong công tác đào tạo cán bộ, công chức tại Trường Chính trị tỉnh; mà còn là cơ sở tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm thúc đẩy sự phát triển của các loại hình kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII./.
 

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?