Hôm nay:
1226
Hôm qua:
1627
Tuần này:
4010
Tháng này:
26726
Tất cả:
1380691

Danh mục Đề tài khoa học cấp Trường năm 2014

Đăng lúc: 09:25:14 12/11/2014 (GMT+7)

TT

Nội dung

Người chủ trì

Bộ phận tham mưu

TG thực hiện

Sản phẩm

1

Biên soạn Chương trình bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý phòng, ban cấp huyện.

Lưu Huy Huyền

- Phòng Đào tạo;

- Phòng Khoa học;

- Các khoa

Quý I,II - 2014

Chương trình và tài liệu bồi dưỡng

2

Biên soạn Chương trình, tài liệu bồi dưỡng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý theo Quyết định số 1254 ngày 24-10-2013 của Ban Thường vụ tỉnh ủy.

Lưu Huy Huyền

- Phòng Đào tạo;

- Phòng Khoa học;

- Các khoa.

Quý I,II - 2014

Chương trình và tài liệu bồi dưỡng

3

Biên soạn quy chế đánh giá cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Chính trị Thanh Hóa

Lê Công Quyền

Phòng TC-HC-QT

Quý II - 2014

Bản Quy chế

4

Biên soạn chương trình, tài liệu cho cán bộ tổ chức; cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát và cán bộ văn phòng cấp ủy cấp xã.

Lưu Huy Huyền

- Phòng Đào tạo;

- Phòng Khoa học;

- Các khoa

Quý I,II - 2014

Chương trình và tài liệu bồi dưỡng

5

Biên soạn các nhóm kỹ năng mềm đưa vào giảng dạy trong chương trình TCLLCT - HC khóa 41.

Nguyễn Văn Ninh

- Phòng Đào tạo;

- Phòng Khoa học;

- Các khoa.

 

Tài liệu về Kỹ năng mềm


      

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?