Hôm nay:
1024
Hôm qua:
884
Tuần này:
1024
Tháng này:
17159
Tất cả:
638110

Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng thực hiện 5 tiêu chuẩn đạo đức của cán bộ, viên chức Trường Chính trị Thanh Hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh”

Đăng lúc: 09:12:25 06/06/2016 (GMT+7)

 td5.JPG
Chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Trường Chính trị Thanh Hóa (4/6/1949 – 4/6/2016) và tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, sáng ngày 4/6/2016, Trường Chính trị Thanh Hóa tổ chức Tọa đàm khoa học “Nâng cao chất lượng thực hiện 5 tiêu chuẩn đạo đức của cán bộ, viên chức Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tham dự buổi tọa đàm có toàn thể cán bộ, viên chức nhà trường. Đồng chí Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và đồng chí Nguyễn Văn Ninh, Phó Hiệu trưởng đồng chủ trì Tọa đàm.
Tham luận tại Tọa đàm, các ý kiến đã tập trung làm rõ thực trạng và giải pháp việc thực hiện 5 tiêu chuẩn đạo đức của cán bộ, viên chức Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa, đó là kiên định, gương mẫu, sáng tạo, kỷ cương, đoàn kết. Theo đó, cán bộ, viên chức Trường Chính trị cần phải: Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nói, viết và làm theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Gương mẫu thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, tích cực học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, phòng chống tham nhũng, lãng phí; Sáng tạo trong giảng dạy, nghiên cứu, phục vụ, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác; Kỷ cương, kỷ luật nghiêm minh, phát huy dân chủ xây dựng nếp sống văn hóa cơ quan, môi trường sư phạm; Đoàn kết, thống nhất, hợp tác, thương yêu, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.
Kết luận Tọa đàm, đồng chí Lương Trọng Thành nhấn mạnh, 5 tiêu chuẩn đạo đức nêu trên là kết quả việc vận dụng tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể, về chức năng, nhiệm vụ của Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa. Đây là những nội dung sát hợp, thiết thực và mang tính thực tiễn cao, là kim chỉ nam cho quá trình phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện và thực hành đạo đức cách mạng của cán bộ, viên chức, người lao động nhà trường trong giai đoaạn hiện nay. Theo đó, đồng chí yêu cầu: cán bộ, viên chức, người lao động nhà trường cần nghiêm túc, trách nhiệm tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, đặc biệt thực hiện tốt 5 giá trị chuẩn mực: kiên định, gương mẫu, sáng tạo, kỷ cương, đoàn kết theo tư tưởng Hồ Chí Minh  nhằm xây dựng Trường Chính trị trở thành đơn vị kiểu mẫu, góp phần xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu vào năm 2020.
 

Tin khác

Hội thảo khoa học “Liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ nông sản với hộ nông dân trên địa bàn các huyện đồng bằng tỉnh Thanh Hóa”
Hội thảo chuyên đề “Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND cấp xã trên địa bàn Thành phố Thanh Hóa giai đoạn 2011- 2015”
Hội thảo khoa học “Nhận diện và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa ở tỉnh Thanh Hóa hiện nay”
“Xây dựng kế hoạch học tập toàn khóa” - buổi sinh hoạt “Ngày thứ 7 kết nối” của lớp A3 Trung cấp LLCT-HC K45
Tọa đàm khoa học “Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của đội ngũ cán bộ, công chức ở tỉnh Thanh Hóa hiện nay” và “Giải pháp nâng cao y đức .............” gắn với các lớp Chuyên viên năm 2017
Hội nghị khoa học chuyên đề đề “Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện Hà Trung hiện nay”.
Tạo đàm khoa học: “Giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ xây dựng nếp sống văn minh đô thị ở thành phố Thanh Hóa hiện nay”
Tọa đàm khoa học “Nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Thiệu Hóa, góp phần xây dựng cơ quan (đơn vị) kiểu mẫu trong giai đoạn hiện nay”

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?