Hôm nay:
1039
Hôm qua:
884
Tuần này:
1039
Tháng này:
17174
Tất cả:
638125

Tọa đàm khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”

Đăng lúc: 08:25:47 07/12/2015 (GMT+7)

DSC04169.JPG 

Chiều ngày 03/12/2015, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UB MTTQ) tỉnh tổ chức tọa đàm khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”.
Tham dự tọa đàm có các đồng chí: Hoàng Khắc Chung, Phó Chủ tịch Thường trực UB MTTQ tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các khoa, phòng, tổ bộ môn của Nhà trường và 324 học viên lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác cho Chủ tịch UB MTTQ cấp xã năm 2015 (lớp thứ hai). Các đồng chí: Hoàng Khắc Chung, Phó Chủ tịch Thường trực UB MTTQ tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì buổi tọa đàm.
Tọa đàm khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” là hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa Quy chế Giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị -xã hội của Bộ Chính trị ngày 12/12/2013, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hiến pháp 2013 về quyền giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời là diễn đàn trao đổi, chia sẽ những kinh nghiệm, cách làm hay và chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế và những giải pháp, kiến nghị đề xuất nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc cấp xã trên địa bàn tỉnh.
Buổi tọa đàm đã tiếp nhận 16 bài tham luận của các đồng chí Chủ tịch UB MTTQ các xã, phường, thị trấn. Đã nghe 4 bài tham luận và 15 ý kiến trao đổi xoay quanh các nhóm vấn đề: những khó khăn trong công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc ở cấp xã; đánh giá những kết quả đã đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc ở cấp xã; các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc ở cấp xã.
Kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Hoàng Khắc Chung, Phó Chủ tịch Thường trực UB MTTQ tỉnh đã khắc sâu thêm nhận thức về chế độ, chính sách đối với cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở; quy trình kiến nghị sau giám sát của Mặt trận Tổ quốc cấp xã; yêu cầu về phẩm chất của người cán bộ làm công tác Mặt trận Tổ quốc; cung cấp bí quyết tháo gỡ  những khó khăn trong hoạt động phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc cấp xã; từ đó, đồng chí đưa ra những giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ cấp xã gồm: Một là, nắm chắc tình hình nhân dân và địa phương, biết rõ thế mạnh và khó khăn của nhân dân và địa phương; Hai là, chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh chỉ đạo hệ thống chính trị làm tốt công tác vận động quần chúng tham gia giám sát; Ba là, hướng dẫn Ban công tác mặt trận khu dân cư, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện giám sát. Bốn là, để làm tốt công tác phản biện xã hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã cần thành lập Ban tư vấn.

Tin khác

Hội thảo khoa học “Liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ nông sản với hộ nông dân trên địa bàn các huyện đồng bằng tỉnh Thanh Hóa”
Hội thảo chuyên đề “Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND cấp xã trên địa bàn Thành phố Thanh Hóa giai đoạn 2011- 2015”
Hội thảo khoa học “Nhận diện và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa ở tỉnh Thanh Hóa hiện nay”
“Xây dựng kế hoạch học tập toàn khóa” - buổi sinh hoạt “Ngày thứ 7 kết nối” của lớp A3 Trung cấp LLCT-HC K45
Tọa đàm khoa học “Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của đội ngũ cán bộ, công chức ở tỉnh Thanh Hóa hiện nay” và “Giải pháp nâng cao y đức .............” gắn với các lớp Chuyên viên năm 2017
Hội nghị khoa học chuyên đề đề “Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện Hà Trung hiện nay”.
Tạo đàm khoa học: “Giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ xây dựng nếp sống văn minh đô thị ở thành phố Thanh Hóa hiện nay”
Tọa đàm khoa học “Nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Thiệu Hóa, góp phần xây dựng cơ quan (đơn vị) kiểu mẫu trong giai đoạn hiện nay”

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?