Hôm nay:
972
Hôm qua:
884
Tuần này:
972
Tháng này:
17107
Tất cả:
638058

Tọa đàm khoa học “Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của đội ngũ cán bộ, công chức ở tỉnh Thanh Hóa hiện nay” và “Giải pháp nâng cao y đức .............” gắn với các lớp Chuyên viên năm 2017

Đăng lúc: 17:07:50 13/04/2017 (GMT+7)

 te5.JPG
 
Thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng và chủ trương đổi mới phương thức tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, được sự nhất trí của Ban Giám hiệu, trong 02 ngày (08 và 09/4/2017) các lớp chuyên viên năm 2017 đã tổ chức tọa đàm khoa học với các chủ đề: “Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh Thanh Hóa hiện nay” (Lớp Chuyên viên khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức Đảng, đoàn thể); “Giải pháp nâng cao y đức của đội ngũ cán bộ Ngành Y tế Thanh Hóa hiện nay” (Lớp Chuyên viên Ngành Y tế).
 
Lớp Chuyên viên khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức Đảng, đoàn thể Tọa đàm với chủ đề “Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh Thanh Hóa hiện nay” đã tạo hiệu ứng tốt, thu hút được nhiều ý kiến tham gia trao đổi, thảo luận. Các ý kiến đã tập trung làm rõ một số vấn đề trong công tác tham mưu, như: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu; tham mưu xử lý các tình huống phát sinh trong thực tế; kinh nghiệm thuyết phục lãnh đạo về ý kiến tham mưu…Thông qua buổi tọa đàm, học viên trong lớp đã rút ra được những kinh nghiệm bổ ích, các nhóm giải pháp và kiến thức thực tiễn trong công tác tham mưu, từ đó thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị kiểu mẫu, hướng tới xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu vào năm 2020.
 
Tọa đàm khoa học với nội dung “Giải pháp nâng cao y đức của đội ngũ cán bộ Ngành Y tế Thanh Hóa hiện nay”(dành cho Ngành Y tế) có ý nghĩa quan trọng đối với thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ y, bác sỹ. Tham luận tại hội nghị, các ý kiến cho rằng, trongthời gian qua, Ngành Y tế Thanh Hóa đã có rất nhiều nỗ lực trong công tác khám, chữa bệnh và phục vụ bệnh nhân. Tuy nhiên, bên cạnh những chuyển biến tích cực, người bệnh vẫn chưa thật hài lòng và mong muốn nhiều hơn nữa vào sự đổi mới của Ngành và thái độ phục vụ đối với người dân. Theo đó, các ý kiến tham luận đã đề ra các nhóm giải pháp nhằm nâng cao y đức, chất lượng khám, chữa bệnh và thái độ phục vụ đối với người dân, như: coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; học tập, quán triệt sâu sắc và thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; xây dựng hệ thống chuẩn mực đạo đức ngắn gọn, cụ thể cho các đối tượng trong ngành; biểu dương, khen thưởng những nhân viên y tế tận tâm, có nhiều sáng kiến, cải tiến để bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, kịp thời phê phán và xử lý nghiêm minh những nhân viên y tế có biểu hiện tiêu cực trong khám, chữa bệnh…
Buổi tọa đàm đã thành công tốt đẹp, tạo hiệu ứng và sức lan tỏa sâu, rộng đến toàn thể học viên lớp Chuyên viên Ngành Y tế, năm 2017. Tin tưởng rằng, trong thời gian tới, Ngành Y tế sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, năng động, đổi mới, sáng tạo, thực hiện hiệu quả lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “lương y như từ mẫu”, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH
te3.JPG
te1.JPG
te4.JPG

Tin khác

Hội thảo khoa học “Liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ nông sản với hộ nông dân trên địa bàn các huyện đồng bằng tỉnh Thanh Hóa”
Hội thảo chuyên đề “Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND cấp xã trên địa bàn Thành phố Thanh Hóa giai đoạn 2011- 2015”
Hội thảo khoa học “Nhận diện và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa ở tỉnh Thanh Hóa hiện nay”
“Xây dựng kế hoạch học tập toàn khóa” - buổi sinh hoạt “Ngày thứ 7 kết nối” của lớp A3 Trung cấp LLCT-HC K45
Tọa đàm khoa học “Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của đội ngũ cán bộ, công chức ở tỉnh Thanh Hóa hiện nay” và “Giải pháp nâng cao y đức .............” gắn với các lớp Chuyên viên năm 2017
Hội nghị khoa học chuyên đề đề “Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện Hà Trung hiện nay”.
Tạo đàm khoa học: “Giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ xây dựng nếp sống văn minh đô thị ở thành phố Thanh Hóa hiện nay”
Tọa đàm khoa học “Nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Thiệu Hóa, góp phần xây dựng cơ quan (đơn vị) kiểu mẫu trong giai đoạn hiện nay”

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?