Hôm nay:
1490
Hôm qua:
900
Tuần này:
7198
Tháng này:
32361
Tất cả:
839734

PHÁT HIỆN, BỒI DƯỠNG, NHÂN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

Đăng lúc: 08:56:16 12/11/2014 (GMT+7)

Cách đây hơn 63 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Người nói: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua". Thi đua phải thiết thực, "phải ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt, mọi tầng lớp nhân dân", khơi dậy tiềm năng, sức mạnh của mỗi tập thể, mỗi cá nhân.

 Theo nguồn Báo Thanh Hoá

                                                           Số: 6694, ngày 25/7/2011

 

PHÁT HIỆN, BỒI DƯỠNG, NHÂN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

                                                                                          

Thanh Hoá

 

 

(       THO) - Cách đây hơn 63 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Người nói: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua". Thi đua phải thiết thực, "phải ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt, mọi tầng lớp nhân dân", khơi dậy tiềm năng, sức mạnh của mỗi tập thể, mỗi cá nhân.

Khắc sâu lời dạy của Bác, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc  trong tỉnh đã ra sức thi đua, phấn đấu giành được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Từ phong trào thi đua chung của Trung ương, của tỉnh, nhiều địa phương, đơn vị, tập thể, cá nhân đã cụ thể hóa thành những hoạt động sôi nổi, phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực, nhiều đơn vị đã trở thành lá cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước, được ghi nhận, tôn vinh và cần được nhân rộng.

         Ngày 11-7-2011, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào Báo cáo thành tích 10 năm xây dựng huyện Yên Định trở thành Đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, để tổ chức hội nghị toàn tỉnh tổng kết, rút bài học kinh nghiệm, nhân ra diện rộng. 10 năm chưa phải là dài, nhưng với kết quả mà Yên Định đạt được thể hiện rõ tính quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, sự đồng thuận của nhân dân, quyết tâm thực hiện mục tiêu đã đề ra.

         Có kết quả như ngày hôm nay theo các đồng chí lãnh đạo huyện Yên Định xác định, đó là hội tụ của nhiều yếu tố chủ quan và khách quan, nhưng tâm đắc nhất, đó là bài học phát huy truyền thống, ý chí quyết tâm từ mảnh đất và con người Yên Định - vùng quê có truyền thống lịch sử văn hóa và cách mạng lâu đời, nơi sinh ra những nhân vật lịch sử nổi tiếng; là bài học về chiến lược công tác cán bộ cho trước mắt và lâu dài, lấy chất lượng đội ngũ làm đầu, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, có chuyên môn và năng lực thực tiễn; là bài học về bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh; là phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến...

Hội nghị toàn tỉnh tổng kết 10 năm xây dựng huyện Yên Định do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hôm nay, ngoài các nội dung thảo luận, trao đổi các vấn đề trong báo cáo tổng kết nêu lên, các đại biểu sẽ trực tiếp đến tham quan các địa phương, các mô hình của Yên Định đã thành công trên các lĩnh vực. Đây là những bằng chứng sinh động nhất khẳng định bước đi, cách làm và những thành công bước đầu mà Yên Định đã và đang kiên trì thực hiện.

         Phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến là yêu cầu trước mắt và lâu dài đối với các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các cấp. Vì vậy, "mỗi địa phương, mỗi ngành, mỗi đơn vị cần xây dựng và lựa chọn được những điển hình tốt, tiêu biểu toàn diện hoặc từng lĩnh vực của địa phương, đơn vị để nêu gương, học tập, đồng thời góp phần tổng kết những điển hình tiên tiến toàn quốc" (*). Mỗi địa phương có đặc điểm, điều kiện và cách làm khác nhau, nhưng những bài học chung và bài học riêng mang tính điểm nhấn, rút ra từ Yên Định, giúp các địa phương có thể nghiên cứu, áp dụng một cách linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

       Thi đua với Yên Định, tạo sự chuyển động mới trong toàn tỉnh, là hoạt động thiết thực nhất của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng.

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?