Hôm nay:
1431
Hôm qua:
900
Tuần này:
7139
Tháng này:
32302
Tất cả:
839675

Yên Định - Đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

Đăng lúc: 08:57:52 12/11/2014 (GMT+7)

Bài 2 : Yên Định đã tập trung thực hiện tốt công tác cán bộ trên tất cả các mặt từ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp bố trí cán bộ đến thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ

 Theo nguồn Báo Thanh Hoá

                                                                        Sồ: 6696 ngày 27/07/2011


Yên Định - Đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

 

                       Bài 2: Cái tâm và tầm nhìn trong công tác cán bộ

                                                                                               

Tuấn Linh

         

Qúa trình thực hiện công cuộc đổi mới, huyện Yên Định đã đạt được những thành tích đặc biệt xuất sắc và vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới năm 2010. Trong các bài học kinh nghiệm được rút ra, bài học về công tác cán bộ được xem là bài học quan trọng và có tính quyết định.

          Trước năm 2000, mặc dù ở tất cả các xã, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp ở huyện Yên Định đều có các tổ chức Đảng, tổ chức đoàn thể hoạt động theo quy định của điều lệ, dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng các cấp, tuy nhiên qua thực tế hoạt động vẫn còn nhiều mặt yếu kém, bất cập trong công tác lãnh đạo, quản lý, tổ chức thực hiện. Tình trạng quan lưu, mất đoàn kết nội bộ, vi phạm quyền làm chủ của dân còn xảy ra. Một số cấp uỷ cơ sở chưa quan tâm đúng mức và thiếu kế hoạch trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cá bộ, đội ngũ cán bộ cơ sở ít được đào tạo, bồi dưỡng; chính sách đối với cán bộ cơ sở còn chắp vá. Chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở còn hạn chế về năng lực, trình độ văn hoá, lý luận và chuyên môn nghiệp vụ. Trước thực trạng trên, tập thể cấp uỷ đã tập trung tìm tòi, nghiên cứu và vận dụng sáng tạo các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản của cấp trên về công tác xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ vào tình hình thực tế của địa phương, nhất là các Nghị quyết Trung ương 3 khoá VIII, Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX, từ đó ban hành các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao.

          Cùng với việc đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng thực sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện các mặt công tác ở cơ sở, Yên Định đã tập trung thực hiện tốt công tác cán bộ trên tất cả các mặt từ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp bố trí cán bộ đến thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. Đảng bộ huyện xác định, tinh thần đoàn kết, thống nhất cao là yếu tố quyết định thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, trong đó có công tác cán bộ. Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, trong công tác quy hoạch cán bộ, 100% các đảng bộ xã, thị trấn và các đơn vị trực thuộc đều tiến hành làm công tác quy hoạch đúng quy trình bảo đảm số lượng, chất lượng, trình độ chuyên môn, lý luận; gắn với năng lực thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bố trí, sắp xếp cán bộ lãnh đạo quản lý trong từng giai đoạn hoặc khi có nhu cầu thay thế, tránh được tình trạng thiếu hụt hoặc cán bộ không đủ tiêu chí trong khi sắp xếp bố trí. Với phương châm quy hoạch tạo nguồn kế cận để không bị hẩng hụt về đội ngũ cán bộ, các cấp uỷ đã tổ chức thực hiện tốt hướng dẫn số  17 - HD/BTCT.Ư năm 2003 và Nghị quyết số 42 - NQ/T.Ư của Bộ Chính trị về quy hoạch cán bộ; mỗi chức danh được quy hoạch từ 2 đến 3 nguồn, mỗi nguồn được quy hoạch từ 2 đến 3 chức danh. Toàn huyện có 100% các đảng bộ xã, thị trấn và các đơn vị trực thuộc tiến hành làm công tác quy hoạch một cách chặt chẽ, dân chủ, minh bạch, tạo điều kiện để cán bộ trong nguồn tích cực phấn đấu, rèn luyện, học tập và trưởng thành. Từ cách làm này, các lớp thế hệ cán bộ ở Yên Định luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công tác cán bộ, thế hệ trước luôn biết tạo điều kiện cho thế hệ sau, thế hệ sau làm rạng danh cho thế hệ trước.

          Việc chăm lo công tác cán bộ từ cơ sở cũng được Yên Định chú trọng thực hiện thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận và năng lực thực tiễn của đội ngũ cán bộ các cấp. Chỉ riêng tại trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, hằng năm đã có gần 3.000 lượt cán bộ các cấp được đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, quản lý Nhà nước, nghiệp vụ chuyên môn. Bên cạnh đó các ngành chức năng của Yên Định còn tích cực phối hợp mở các lớp trung cấp lý luận chính trị, trung cấp hành chính, cao đẳng nông nghiệp, các lớp đại học sư phạm, đào tạo bác sỹ cho cán bộ trạm xá các xã, thị trấn. Đồng thời cử trên 300 đồng chí đi học trung cấp lý luận chính trị, 50 học viên cao cấp, cử nhân, trên 20 thạc sỹ và có trên 1.800 cán bộ, đảng viên được học các chương trình đào tạo về chuyên môn, lý luận. Đến năm 2010, cơ bản cán bộ, công chức cấp xã có trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu, 99,3% số giáo viên ở cả 4 cấp học đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn, 26/29 trạm xá xã có bác sỹ. Được đào tạo bồi, dưỡng đồng bộ từ chuyên môn, lý luận, trãi qua thực tiễn ở cơ sở, Yên Định đã có được một đội ngũ cán bộ nhanh nhạy trong điều kiện cơ chế thị trường, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và luôn trăn trở với nhiệm vụ được giao; biết làm giàu cho gia đình và xã hội. Đây được xem là yếu tố quan trọng, có tính chất quyết định trong quá trình triển khai các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Bên cạnh đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, Yên Định đặc biệt chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên gia, khoa học - kỹ thuật, tạo nên nền tảng vững chắc để đưa nhanh các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất trên tất cả các lĩnh vực.

          Công tác nhận xét, đánh giá, sắp xếp bố trí sử dụng cán bộ được đổi mới, quy trình đánh giá cán bộ qua các bước chặt chẽ, nội dung đánh giá toàn diện cụ thể, công khai; thông báo đến cá nhân, tập thể được đánh giá và đưa vào hồ sơ theo dõi cán bộ hằng năm, vì vậy mà đội ngũ cán bộ đã phát huy những ưu điểm, thành tích trong học tập và công tác. Trung bình 5 năm qua (2005 - 2010) cán bộ thuộc huyện uỷ quản lý được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 73%. Việc nhận xét đánh giá cán bộ chính xác đã làm cơ sở cho việc sắp xếp bố trí sử dụng, bổ nhiệm luân chuyển cán bộ, phù hợp với khả năng sở trường, trình độ năng lực và trách nhiệm của cán bộ. Trong 10 năm qua, huyện đã đề đạt, bổ nhiệm 220 đồng chí cán bộ lãnh đạo quản lý, luân chuyển công tác 170 đồng chí.

          Cùng với việc đổi mới chỉnh đốn tổ chức bộ máy và cán bộ, việc thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ đã được Yên Định quan tâm chỉ đạo chặt chẽ. Trước hết là thực hiện các quy định về chế độ chính sách hiện hành của Đảng và Nhà nước đối với các loại đối tượng cán bộ. Trên cơ sở đó từng địa phương, đơn vị có sự vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể cho phép của đơn vị mình để động viên, khuyến khích cán bộ yên tâm làm việc và tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt, các địa phương, đơn vị đã dành một phần ngân sách đáng kể cho việc đào tạo hỗ trợ một phần học phí, tài liệu, đi lại. Công tác thăm hỏi, động viên và thực hiện chế độ chính sách cho các đối tượng chinh sách, gia đình và người có công, lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ thuộc Thường vụ Tỉnh uỷ, huyện uỷ quản lý nghỉ chế độ trên địa bàn huyện luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt, đảm bảo đúng đối tượng, nhanh, kịp thời. Qua đó góp phần giữ gìn và phát huy mối đoàn kết các thế hệ cán bộ, tạo động lực phát huy sức mạnh của đảng bộ và nhân dân.

          Những kết quả nổi bật trong thực hiện công tác cán bộ đã có những tác động tích cực đến phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Yên Định, đóng góp hết sức quan trọng vào những thành tích nổi bật mà huyện đạt được trong thời gian vừa qua; thể hiện được cái tâm và tầm nhìn mang tính chiến lược trong thực hiện công tác cán bộ, là nền tảng tạo nên sự đoàn kết, thống nhất cao độ trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Vững vàng, kiên định và tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, Yên Định đang dồn sức tập trung thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ, thực hiện trẻ hoá đi đôi với chuẩn hoá cán bộ, tạo tiền đề cho bước phát triển nhanh, mạnh và bền vững của Yên Định trong tương lai.   

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?