KIÊN ĐỊNH - KỶ CƯƠNG - ĐOÀN KẾT - NÊU GƯƠNG - SÁNG TẠO XÂY DỰNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THANH HÓA ĐẠT CHUẨN
Thứ/NgàyThời gianNội dungĐịa điểmLãnh đạo
Thứ hai
23/5/2022
Cả ngày- Thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC huyện Hoằng HoáCTHĐ
Thứ ba
24/5/2022
Sáng- Báo cáo khoá luận TN lớp TCLLCT-HC huyện Hoằng Hoá
14h00- Thông qua giáo án BD HĐND: CĐ”Tình hình phát triển KT-XH…” (TP: Đại diện GH, Nhóm GVGD, GV không có giờ lên lớp)P.204Đ/c Khoa
Thứ tư
25/5/2022
8h00- Thông qua giáo án BD HĐND: CĐ ”Thuyết trình, thảo luận, tranh luận… cấp xã” P.204Đ/c Diệp
14h00- Thông qua giáo án BD HĐND: CĐ ”Giám sát xây dựng NTM…” P.204Đ/c Diệp
Thứ năm
26/5/2022
8h00- Thông qua giáo án BD HĐND: CĐ ”Chính quyền địa phương… cấp xã” Phòng H204Đ/c Diệp
14h00- Thông qua giáo án BD HĐND: CĐ ”Tiếp xúc cử tri… cấp xã” Phòng H204Đ/c Diệp
Thứ sáu
27/5/2022
8h00- Thông qua giáo án BD HĐND: CĐ ”Quản lý NN về dất đai… cấp xã” Phòng H204Đ/c Diệp
14h00- Thông qua giáo án BD HĐND: CĐ ”Kỹ năng giám sát của đại biểu HĐND cấp xã” Phòng H204Đ/c Diệp
Thứ bảy
28/5/2022
9h00’- Bế giảng lớp TCLLCT-HC B31 (TP: mời cán bộ, GV không có giờ lên lớp)Hội trường lớnĐ/c Diệp
Chủ nhật
29/5/2022
Số lượt truy cập
734 người đang online