CHÀO MỪNG HỌC VIÊN TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHÓA 49, NĂM HỌC 2021-2022! 

Thông báo nhanh

Phương án tổ chức hội thảo    Đăng 16 ngày trước · 51 lượt xem
Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học    Đăng 16 ngày trước · 35 lượt xem
Hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ khoa học    Đăng 16 ngày trước · 68 lượt xem
Thông báo tuyển sinh    Đăng 3 tháng trước · 339 lượt xem
Kế hoạch hưởng ứng cuộc thi viết chính luận khoa học    Đăng 4 tháng trước · 274 lượt xem
Thông báo về việc cài đặt phần mềm BHXH    Đăng 4 tháng trước · 446 lượt xem
Thư Kêu gọi    Đăng 4 tháng trước · 205 lượt xem
Công văn của Học viện Chính trị Quốc gia HCM    Đăng 4 tháng trước · 207 lượt xem
Thông báo    Đăng 1 năm trước · 774 lượt xem
Thông báo số 8600-UBND-KTTC ngày 01-7-2020    Đăng 1 năm trước · 786 lượt xem
Nội san    Đăng 1 năm trước · 625 lượt xem
Cuộc họp kiện toàn Tổ Thanh tra đào tạo    Đăng 1 năm trước · 678 lượt xem
Tập san Nghiên cứu Lý luận & thực hiễn    Đăng 1 năm trước · 861 lượt xem
Hướng dẫn và các mẫu văn bản    Đăng 2 năm trước · 1054 lượt xem
Hướng dẫn thể thức văn bản    Đăng 2 năm trước · 765 lượt xem
Mẫu Tờ Trình    Đăng 2 năm trước · 2138 lượt xem
Số lượt truy cập
901 người đang online