KIÊN ĐỊNH - KỶ CƯƠNG - ĐOÀN KẾT - NÊU GƯƠNG - SÁNG TẠO XÂY DỰNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THANH HÓA ĐẠT CHUẨN

Thông báo nhanh

Phương án tổ chức hội thảo    Đăng 7 tháng trước · 329 lượt xem
Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học    Đăng 7 tháng trước · 327 lượt xem
Hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ khoa học    Đăng 7 tháng trước · 340 lượt xem
Thông báo tuyển sinh    Đăng 10 tháng trước · 703 lượt xem
Kế hoạch hưởng ứng cuộc thi viết chính luận khoa học    Đăng 11 tháng trước · 519 lượt xem
Thông báo về việc cài đặt phần mềm BHXH    Đăng 11 tháng trước · 678 lượt xem
Thư Kêu gọi    Đăng 11 tháng trước · 423 lượt xem
Công văn của Học viện Chính trị Quốc gia HCM    Đăng 12 tháng trước · 464 lượt xem
Thông báo    Đăng 1 năm trước · 1050 lượt xem
Thông báo số 8600-UBND-KTTC ngày 01-7-2020    Đăng 1 năm trước · 1018 lượt xem
Nội san    Đăng 2 năm trước · 877 lượt xem
Cuộc họp kiện toàn Tổ Thanh tra đào tạo    Đăng 2 năm trước · 914 lượt xem
Tập san Nghiên cứu Lý luận & thực hiễn    Đăng 2 năm trước · 990 lượt xem
Hướng dẫn và các mẫu văn bản    Đăng 2 năm trước · 1149 lượt xem
Hướng dẫn thể thức văn bản    Đăng 2 năm trước · 862 lượt xem
Mẫu Tờ Trình    Đăng 2 năm trước · 2365 lượt xem
Số lượt truy cập
695 người đang online