KIÊN ĐỊNH - KỶ CƯƠNG - ĐOÀN KẾT - NÊU GƯƠNG - SÁNG TẠO XÂY DỰNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THANH HÓA ĐẠT CHUẨN

Thông báo nhanh

Phương án tổ chức hội thảo    Đăng 12 tháng trước · 494 lượt xem
Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học    Đăng 12 tháng trước · 523 lượt xem
Hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ khoa học    Đăng 12 tháng trước · 456 lượt xem
Thông báo tuyển sinh    Đăng 1 năm trước · 1001 lượt xem
Kế hoạch hưởng ứng cuộc thi viết chính luận khoa học    Đăng 1 năm trước · 592 lượt xem
Thông báo về việc cài đặt phần mềm BHXH    Đăng 1 năm trước · 837 lượt xem
Thư Kêu gọi    Đăng 1 năm trước · 500 lượt xem
Công văn của Học viện Chính trị Quốc gia HCM    Đăng 1 năm trước · 578 lượt xem
Thông báo    Đăng 2 năm trước · 1197 lượt xem
Thông báo số 8600-UBND-KTTC ngày 01-7-2020    Đăng 2 năm trước · 1103 lượt xem
Nội san    Đăng 2 năm trước · 990 lượt xem
Cuộc họp kiện toàn Tổ Thanh tra đào tạo    Đăng 2 năm trước · 1021 lượt xem
Tập san Nghiên cứu Lý luận & thực hiễn    Đăng 2 năm trước · 1082 lượt xem
Hướng dẫn và các mẫu văn bản    Đăng 3 năm trước · 1179 lượt xem
Hướng dẫn thể thức văn bản    Đăng 3 năm trước · 888 lượt xem
Mẫu Tờ Trình    Đăng 3 năm trước · 2426 lượt xem
Số lượt truy cập
709 người đang online