NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 -  7/5/2024)!

Hội nghị đánh giá công tác phối hợp trong đào tạo, bồi dưỡng năm 2022

Đăng lúc: 07:55:49 26/12/2022 (GMT+7)509 lượt xem

 Sáng 24/12/2022, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phối hợp trong đào tạo, bồi dưỡng năm 2022. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức và đại diện lãnh đạo Phòng Tổng hợp, chính sách và đào tạo cán bộ; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và đại diện lãnh đạo Phòng Lý luận chính trị - lịch sử Đảng; Phó Bí thư Thường trực, Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành uỷ; Phó Giám đốc các Trung tâm Chính trị trên toàn tỉnh; các đồng chí trong Ban Giám hiệu; cán bộ chủ chốt Nhà trường; và Chủ nhiệm lớp.
 
d1.png
Đồng chí Trần Thị Ngọc Diệp - Phó Hiệu trưởng Nhà trường
trình bày báo cáo
 
Tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Ngọc Diệp - Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã báo cáo công tác phối hợp đào tạo, bồi dưỡng năm 20212 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Theo đó, năm 2022, trên cơ sở chỉ tiêu được duyệt và xét đến nhu cầu cần thiết của một số địa phương, Nhà trường đã phối hợp với Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các huyện, thị, thành phố trong tỉnh tổ chức tuyển sinh các lớp Trung cấp Lý luận chính trị đúng theo Quy chế Quản lý đào tạo, bồi dưỡng của các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 6468-QĐ/HVCTQG ngày 21/12/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Quy định số 57-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị nghiêm túc, bài bản, khoa học.
Bên cạnh đó, Nhà trường đã phối hợp với Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và các địa phương, cơ quan, đơn vị tuyển sinh đầy đủ, đa dạng các lớp bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu cập nhật kiến thức mới và nâng cao kiến thức quản lý nhà nước, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp cơ sở theo tinh thần Kết luận số 729-KL/TU ngày 14/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Xây dựng, phát triển Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
d2.png
Các đồng chí trong Ban Giám hiệu Nhà trường chủ trì Hội nghị
Trong tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng, Nhà trường tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện 47 lớp/3.058 học viên TCLLCT hệ tập trung và không tập trung (gồm 21 lớp/1.502 học viên năm 2021 chuyển qua và mở mới 24 lớp/1.556 học viên trong năm 2022); đồng thời, quan tâm cải tiến, cập nhật các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng và Đảng bộ các cấp để bổ sung kiến thức lý luận, đảm bảo tính chiến đấu, tính tuyên truyền, giáo dục, làm phong phú bài giảng.
Nhà trường đã phối hợp với các ban, sở, ngành, địa phương tổ chức đa dạng các loại hình bồi dưỡng với số lượng 171 lớp/15.084 học viên. Đặc biệt, Nhà trường đã phối hợp với Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và các ban, sở, ngành, địa phương tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Quyết định số 1811-QĐ/TU ngày 06/12/2022 về việc “Công nhận giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy cán bộ lãnh đạo, quản lý tại Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá” gồm 25 đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ban, sở ngành, địa phương và các chuyên gia nhằm bổ sung kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn trong lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh giao.
 d3.png
Các đại biểu dự Hội nghị
Trên cơ sở bám sát quy định khung chương trình Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Bộ Nội vụ, Nhà trường đã tiến hành phối hợp để biên soạn tài liệu các chương trình bồi dưỡng, bao gồm: 02 bộ tài liệu bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã; 06 bộ tài liệu bồi dưỡng cho 6 chức danh cán bộ cấp xã. Ngoài ra, Nhà trường đã phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và một số sở, ban, ngành, địa phương thực hiện thành công 03 nhiệm vụ tổng kết thực tiễn cấp tỉnh.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp trong đào tạo, bồi dưỡng còn một số hạn chế, đó là: công tác tuyển sinh đào tạo Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung năm 2022, có nhiều địa phương chưa đạt chỉ tiêu đề ra; tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ bồi dưỡng chậm tiến độ so với yêu cầu đề ra, nhất là bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, xã và bồi dưỡng các chức danh cán bộ cấp xã, dẫn đến việc mở lớp chủ yếu rơi vào thời điểm cuối năm; phối hợp trong quản lý học viên còn bất cập; việc gửi bản nhận xét, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học viên về cơ quan, đơn vị chưa thực hiện đầy đủ theo định kỳ 2 lần/khóa học; phối hợp trong công tác kiểm tra, đánh giá chưa thật toàn diện, mới tập trung chủ yếu vào đánh giá trước, trong quá trình đào tạo, chưa thực hiện phối hợp trong đánh giá hiệu quả sau đào tạo, bồi dưỡng.
 
d4.png
Các đại biểu dự Hội nghị
Trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, Nhà trường tiếp tục phối hợp với các địa phương, đơn vị triển khai toàn diện các nội dung trong Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, phấn đấu đạt chuẩn mức 1 vào năm 2023. Theo đó, Trường Chính trị tỉnh tiếp tục phối hợp với các ban, sở, ngành, địa phương trong công tác tuyển sinh, mở lớp theo hướng đổi mới, đa dạng hoá các hình thức, phương thức đào tạo trên cơ sở tăng cường đào tạo tập trung, từng bước giảm đào tạo không tập trung, bảo đảm cân đối về quy mô đào tạo tập trung và không tập trung theo Quy định 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trường chính trị chuẩn; bảo đảm tốt quy mô và chất lượng đào tạo. Bên cạnh đó, Nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp biên soạn tài liệu phục vụ các lớp bồi dưỡng; nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn; công tác quản lý, đánh giá học viên; xây dựng môi trường văn hóa trường đảng, thực hiện kỷ luật, kỷ cương.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của Nhà trường trong thực hiện lịch học linh hoạt, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương. Bên cạnh đó, các đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị các huyện, thị, thành cũng đánh giá cao việc Nhà trường chú trọng đến chất lượng giảng dạy, đặc biệt chú trọng xây dựng tác phong, hình ảnh của giảng viên Nhà trường.
d5.png
TS. Lương Trọng Thành - TUV, Hiệu trưởng Nhà trường
chủ trì Hội nghị tuyển sinh
 
Trước đó, vào 8h sáng cùng ngày, tại phòng họp cơ quan, Nhà trường đã tổ chức Hội nghị tuyển sinh năm 2023./.
Nguyễn Trần Bách Diệp
Bộ phận Trực Website
Số lượt truy cập
Hôm nay:
121
Hôm qua:
1938
Tuần này:
5683
Tháng này:
47319
Tất cả:
4.626.335