Hôm nay:
503
Hôm qua:
348
Tuần này:
503
Tháng này:
11498
Tất cả:
477378

PHÒNG ĐÀO TẠO

Đăng lúc: 11:06:42 11/11/2014 (GMT+7)

 PĐT.JPG

1. Chức năng, nhiệm vụ:

   - Xây dựng quy hoạch phát triển, lập chương trình, kế hoạch đào tạo;

   - Tổ chức nghiên cứu xác định nhu cầu đào tạo làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển đào tạo dài hạn của Học viện. Tham mưu cho Hiệu trưởng về đổi mới công tác đào tạo.

   - Lập đề xuất và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh. Tổ chức và thực hiện tuyển sinh các hệ chính quy từ khâu lên kế hoạch, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thi, chấm thi, xét tuyển, triệu tập thí sinh trúng tuyển;

   - Phối hợp với các khoa, bộ môn và đơn vị chức năng nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện: mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo, giáo trình, cơ cấu kiến thức và phương pháp giảng dạy. Theo dõi và đề xuất hướng giải quyết các điều kiện cần thiết phục vụ cho tiến trình đổi mới, phù hợp với yêu cầu đào tạo

   -  Quản lý và thực hiện điều độ kế hoạch giảng dạy, học tập học kỳ và năm học cho hệ đào tạo. Xây dựng kế hoạch sử dụng hợp lý và hiệu quả quỹ giảng đường;

   - Thường trực các Hội đồng: tuyển sinh, thi tốt nghiệp, đào tạo và các hội đồng liên quan đến xét lên lớp, ngừng học, thôi học các hệ đào tạo;

   - Tổ chức thực hiện các qui chế, qui định về đào tạo.

   - Quản lý và lưu trữ: điểm thi tuyển sinh, bài thi tuyển sinh, bài thi tốt nghiệp, bài thi xét chuyên ngành, điểm quá trình đào tạo theo các quy định hiện hành;

  - Tổ chức quản lý kết quả và cấp phát văn bằng tốt nghiệp theo qui chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; qui định của Học viện về kết quả học tập của học sinh;

  - Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, công văn... liên quan đến công tác đào tạo. ;

- Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động đào tạo; thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên

 

  2. Nhân sự (12 người)

 

 

 

Thạc sỹ: Trần Thị ngọc Diệp - Trưởng phòng

Chịu trách nhiệm chung 

Hệ đào tạo Trung cấp Hành chính - Văn thư, Trung cấp Pháp lý,

TC lý luận chính trị - Hành chính, các lớp liên kết đào tạo, ....

 

Sổ điện thoại

                     Cơ quan:        0373.950.101

                  Nhà riêng :                     

                    Di động :        0982300403

                                                  Email:    Dieptngoc@gmail.com

==============================================================

 

  

Thạc sỹ: Lê Thị Hương - Phó trưởng phòng

 

Phụ trách: Công tác đào tạo TC Lý luận Chính trị - Hành chính hệ tập trung


Sổ điện thoại

                                            Cơ quan:     0373952101

                                            Nhà riêng:                     
                                            Di động:     0975246479

   Email:   lehunghuong1977@gmail.com

=======================================================================

 Thạc sỹ: Nguyễn Ngọc Thắng  - Phó trưởng khoa

Số điện thoại:
Cơ quan: 0373.951.674
Nhà riêng:                   
 
Di động:  0945.818.638
Email. thangthoa72@gmail.com

==========================================

 

Cử nhân: Lê Đình Khải - Phó trưởng phòng

Phụ trách :   Công tác Đào tạo TC Hành chính văn thư

TC Pháp lý, Liên kết đào tạo và các công việc khác của phòng


Sổ điện thoại

                                    Cơ quan:               0373952454             

                                    Nhà riêng :   

                                    Di động :               0982994962   

                                     Email:                  ledinhkhaict@gmail.com

 

 ========================================================

 

Cử nhân:  Lê Thị Xuân Hương - Phó trưởng phòng

Phụ trách :   Công tác Đào tạo TC. LL Chính trị -  Hành chính hệ tại chức                  

Sổ điện thoại

                                       Cơ quan:                            

                                       Nhà riêng :                         

                                       Di động:                  0902.476.466

                                       Email:            xuanhuong182@gmail.com

 

 

- 6 Chuyên viên

TT
Họ và tên
Chức vụ
Số máy điện thoại
Cơ quan
Nhà riêng
Di động
1
Trương Văn Hùng           
C Viên
3.950.101
 
0915.527.946
2
Hoàng Mạnh Tùng          
C Viên
 
6.714.868
0988.832.818
3
Hoàng Thị Hiền             
CViên
 
 
 
4
Lê Thị Thảo                  
CViên
3.950.101
 
 
5
Trịnh Văn Quy                
C Viên
3.950.101
 
0917.785.664
6
7
Nguyễn Thị Tâm             
Lê Thị Nga 
C Viên
 C Viên
3.954.694
 
0945.853.355
0975015666
8
Nguyễn Hữu Đàn
C Viên
 
 
0914.534.018
     
 
 
 

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?