CÁN BỘ, ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THANH HÓA QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH LẦN THỨ XX VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2023 – 2028!

Đề dẫn Hội thảo khoa học “Xây dựng các giá trị chuẩn mực từ việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa hiện nay”

Đăng lúc: 10:08:12 20/05/2022 (GMT+7)637 lượt xem

           Kính thưa các quý vị đại biểu,
Kính thưa toàn thể các đồng chí!
Nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, Người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho độc lập của Tổ quốc và tự do hạnh phúc của Nhân dân; người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, người bạn thân thiết của các dân tộc đã đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Hôm nay, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng các giá trị chuẩn mực từ việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa hiện nay”.
Kính thưa toàn thể các đồng chí!
Là sự kết tinh những giá trị tốt đẹp của truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam, tinh hoa văn hóa thế giới, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành, phát triển, tỏa sáng cùng với quá trình đấu tranh giành thắng lợi của cách mạng Việt Nam, để lại những giá trị lâu bền đối với kho tàng lý luận cách mạng của Việt Nam và thế giới. Tư tưởng cũng như hoạt động thực tiễn của Người ngời sáng tinh thần nhân văn, hướng tới giải phóng con người, do con người và vì con người, chứa đựng nhiều giá trị mà nhân loại hiện nay đang hướng tới, một trong những giá trị to lớn và sâu sắc đó là những giá trị chuẩn mực về đạo đức mà hiện nay Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đang tổng kết việc thực hiện cụ thể hóa các giá trị chuẩn mựcấy vào công tác đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường đối với cán bộ, giảng viên và học viên.
Ngay khi Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ra đời, Nhà trường đã vận dụng và xây dựng “5 tiêu chuẩn đạo đức của cán bộ, viên chức Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa” để cán bộ, giảng viên, học viênNhà trường làm mục tiêu phấn đấu rèn luyện. Những tiêu chuẩn đạo đức này là kết quả của việc vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể, về chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường. Do đó, được tất cả các cán bộ, giảng viên và học viên hưởng ứng, tích cực học tập và rèn luyện, từng bước xây dựng môi trường “Kiên định, kỷ cương, đoàn kết, nêu gương vàsáng tạo”,không ngừng đổi mới và nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng công tác phục vụ của Nhà trường.  
Kết quả việc triển khai và vận dụng các nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX; Kết luận số 01 của Bộ Chính trị vào thực tiễn đổi mới và xây dựng Nhà trường thể hiện ở việc đã xây dựng được các mô hình “5 nhất, 4 trụ cột phát triển, 5 định hướng đổi mới; phong trào thi đua “5 tốt” (Nghiên cứu tốt, tham mưu tốt, quản trị tốt, dạy - học tốt và tư vấn tốt); mô hình “03 vì, 04 chủ động sáng tạo, 05 đồng hành hỗ trợ” và một số mô hình khác… Những mô hình này vừa là định hướng đúng đắn, vừa phù hợp với thực tiễn phát triển của Nhà trường; qua đó tạo sự đồng thuận trong toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên; khích lệ mọi người tích cực tham gia đổi mới và nâng cao chất lượng mọi mặt hoạt động của Nhà trường; quan tâm xây dựng hình ảnh, tác phong của cán bộ, giảng viên và học viên trong dạy - học lý luận chính trị; tạo môi trường và động lực trong việc đổi mới tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, viên chức nhà trường; tạo động lực cho các thế hệ cán bộ, giảng viên và học viên trong trường phấn đấu rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tin tưởng, nỗ lực thi đua xây dựng và phát triển Nhà trường.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trước tình hình thực tiễn đổi mới đất nước và những thay đổi trong yêu cầu, nhiệm vụ của trường Đảng theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Chấp hành trung ương về trường Chính trị chuẩn, trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa xác định phải tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời bổ sung những nội dung mới, phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra, trong đó xem những thành quả của việc xây dựng Ntrường Kiên định, kỷ cương, đoàn kết, nêu gương và sáng tạo là đòn bẩy để tiếp tục nâng cao hơn nữa vị thế của nhà trường, đồng thời nghiên cứu, bổ sung, đổi mới việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy tinh thần dân chủ trong toàn thể cán bộ, giảng viên và học viên nhà trường, qua đó huy động tối đa trí tuệ, sức mạnh tập thể, khơi dậy tinh thần đoàn kết, khơi dậy động lực và quyết tâm vận dụng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào điều kiện và nhiệm vụ cụ thể của Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa.
Hội thảo khoa học Xây dựng các giá trị chuẩn mực từ việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa hiện nayđược tổ chức hôm nay là hoạt động thiết thực kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật Bác; tổng kết việc thực hiện cụ thể hóa các giá trị chuẩn mực của Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Kiên định– Kỷ cương – Đoàn kết – Nêu gương – Sáng tạo. Từ đó, đánh giá lại thực tiễn và kinh nghiệm của nhà trường, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, giảng viên và học viên; tiếp tục bổ sung, phát triển các giá trị chuẩn mực trong học tập và làm theo Bác cho phù hợp với yêu cầu của giai đoạn mới, góp phần xây dựng Trường Chính trị Thanh Hóa đạt chuẩn kiểu mẫu trước năm 2025, nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.
Theo tinh thần này, Hội thảo khoa học đã nhận được 30 bài tham luận của các tác giả là cán bộ, giảng viên và học viên Nhà trường. Bằng nhiều cách tiếp cận khoa học, các bài tham luận tham gia Hội thảo đã đáp ứng được mục đích, yêu cầu của Hội thảo, nêu lên được những nội dung cơ bản trong việc vận dụng tư tưởng của Người để xây dựng các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, giảng viên, học viên Nhà trường; tổng kết quá trình và những kết quả thực hiện những giá trị chuẩn mực từ việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Trường giai đoạn vừa qua; bước đầu đề cập đến việc học tập và làm theo Bác trong xây dựng tính kiên định, tinh thần kỷ luật, đoàn kết, tác phong làm việc dân chủ, nêu gương, tính đổi mới sáng tạo ... của đội ngũ cán bộ, giảng viên và học viên Nhà trường. Thông qua đó, các tham luận cũng đã nêu lên sự cần thiết phải đánh giá lại những kết quả đã đạt được, cũng như những yêu cầu thực tiễn đang đặt ra; từ đó tiếp tục làm rõ các nội dung của việc học Bác một cách cụ thể và đi vào chiều sâu; bổ sung, đề xuất những cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tình hình đổi mới phát triển của nhà trường trong giai đoạn hiện nay... Thay mặt Ban Tổ chức Hội thảo, tôi đánh giá cao sự đầu tư công sức một cách nghiêm túc, sáng tạo của các đồng chí cán bộ, giảng viên, học viên Nhà trường.
Kính thưa các đồng chí!
Đứng trước yêu cầu mới xây dựng trường chuẩn; yêu cầu mới về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; yêu cầu mới về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung[]; từ tinh thần Kết luận 01 nêu ra phải hoàn thiện các tiêu chí, tiêu chuẩn, trước yêu cầu mới đối với nhà trường Chính trị tỉnh, yêu cầu chúng ta phải tập trung nhận thức sâu sắc và toàn diện hơn về sự cần thiết phải xây dựng, bổ sung các giá trị đạo đức, thống nhất được các nội dung, cách thức thực hiện các giá trị đạo đức này ở trường Chính trị trong giai đoạn hiện nay, bao gồm:
- Kiên định
- Kỷ cương
- Dân chủ
- Đoàn kết
- Nêu gương
- Đổi mới sáng tạo
Kính thưa các quý vị đại biểu,
Kính thưa các đồng chí!
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ: “Thực hành dân chủ là cái chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi khó khăn[②], “dân chủ, sáng kiến, hăng hái, ba điều đó rất quan hệ với nhau. Có dân chủ mới làm cho cán bộ và quần chúng đề ra sáng kiến[③]. Theo đó, để có thể tập trung sức mạnh của tất cả các cán bộ, giảng viên và học viên trong công cuộc Xây dựng và phát triển trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”,ngoài 5 tiêu chuẩn đạo đức của cán bộ, viên chức Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa là Kiên định, kỷ cương, đoàn kết, nêu gương và sáng tạo, cần phải mở rộng dân chủ để phát huy sức mạnh tập thể; xây dựng quy chế dân chủ tạo môi trường làm việc dân chủ, khích lệ tinh thần dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, giảng viên và học viên; thực hiện dân chủ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Mọi chủ trương, quyết sách của nhà trường đều xuất phát từ nhu cầu và nguyện vọng của cán bộ, giảng viên và học viên; Cán bộ, giảng viên, học viên thực hiện theo chủ trương, quyết sách của nhà trường chính là phát huy vai trò làm chủ của mọi người để thực hiện chủ trương, đường lối đề ra, từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong thực hiện các nhiệm vụ của Nhà trường.
Vì vậy, việc tổ chứcHội thảo “Xây dựng các giá trị chuẩn mực từ việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa hiện nayvới tinh thầnphát huy trí tuệ tập thể, tinh thần trách nhiệm của toàn thể cán bộ, giảng viên và học viên Nhà trường trong việc tổ chức việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách bài bản hơn, đồng bộ hơn, khoa học hơn từ việc hoàn thiện thể chế, quy định, xây dựng kế hoạch về học tập hằng năm, đến hướng dân thực hiện, đánh giá, biểu dương, tổng kết, nhằm góp phần xây dựng Trường chính trị Thanh Hoá đạt chuẩn kiểu mẫu nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.
Theo tinh thần đó, thay mặt Ban Tổ chức Hội thảo, tôi đề nghị các đồng chí tập trung đi sâu nhằm làm sáng tỏ hơn nữa những giá trị, những nội dung cơ bản của các chuẩn mực đạo đức đã được vận dụng từ tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để từ đó vận dụng vào việc xây dựng các giá trị chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, giảng viên, học viên trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa hiện nay.
Thay mặt Ban Tổ chức Hội thảo, tôi xin kính chúc sức khỏe các quý vị đại biểu, chúc Hội thảo thành công tốt đẹp!
Xin trân trọng cảm ơn!


[] Kết luận số 14-KL/TƯ ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.
[] Hồ Chí Minh toàn tập (2011), tập 15. NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.325
[] Hồ Chí Minh toàn tập (2011), tập 5. NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.284
Các tin khác
Số lượt truy cập
Hôm nay:
1656
Hôm qua:
2760
Tuần này:
6685
Tháng này:
12257
Tất cả:
4.128.321