KIÊN ĐỊNH - KỶ CƯƠNG - ĐOÀN KẾT - NÊU GƯƠNG - SÁNG TẠO XÂY DỰNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THANH HÓA ĐẠT CHUẨN

Tọa đàm khoa học “Nghiên cứu, vận dụng quan điểm, nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX vào giảng dạy .....

Đăng lúc: 07:45:53 11/05/2021 (GMT+7)347 lượt xem

 Tọa đàm khoa học “Nghiên cứu, vận dụng quan điểm, nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX vào giảng dạy phần học Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với hệ Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính ở Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá”
            Ngày 7/5/2021 Khoa Lý luận cơ sở đã tổ chức thành công buổi Tọa đàm khoa học với chủ đề Nghiên cứu, vận dụng quan điểm, nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX vào giảng dạy phần học Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với hệ Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính ở Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá”. Tham dự buổi Tọa đàm có các đồng chí giảng viên Khoa lý luận cơ sở  và đại diện phòng QLĐT&NCKH. Các đồng chí Dương Thị Hằng và Tạ Văn Hưng đồng chủ trì buổi tọa đàm.
Capture (6).PNG
           Đồng chí Bùi Thị Thu – Trưởng khoa Lý luận cơ sở tham gia ý kiến tại buổi tòa đàm khoa học
          Tại buổi Tọa đàm đã có 5 tham luận được trình bày và hơn 15 lượt ý kiến thảo luận sôi nổi. Mục đích của Tọa đàm nhằm giúp giảng viên trong Khoa nghiên cứu, tìm hiểu một cách có hệ thống, toàn diện, khoa học các nội dung trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đưa ra phương hướng liên hệ, vận dụng trong quá trình giảng dạy phần học Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường; đồng thời góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIX vào cuộc sống. Nội dung các tham luận và các ý kiến phát biểu xoay quanh 2 vấn đề cơ bản; đó là:nghiên cứu, vận dụng quan điểm, nội dung phát triển về kinh tế - xã hội trong Nghị quyết Đại hội XIX nhằm góp phần quán triệt cơ sở lý luận, thực tiễn và những điểm mới của các quan điểm cơ bản về kinh tế - xã hội vào giảng dạy phần học Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin;tìm hiểu những nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX vào giảng dạy phần học Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Buổi Toạ đàm diễn ra bảo đảm đúng yêu cầu thiết thực, khoa học, hiệu quả, nội dung phù hợp với tình hình thực tế mục tiêu đào tạo của Nhà trường. Thông qua Tọa đàm, mỗi giảng viên nhận thức sâu sắc hơn nữa ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nghiên cứu, vận dụng quan điểm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống để xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày một giàu đẹp, văn minh, hiện đại./.
Nguồn tin:ThS. Lê Nữ Sinh
GV Khoa Lý luận cơ sở
Các tin khác
Số lượt truy cập
667 người đang online