KIÊN ĐỊNH - KỶ CƯƠNG - ĐOÀN KẾT - NÊU GƯƠNG - SÁNG TẠO XÂY DỰNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THANH HÓA ĐẠT CHUẨN

Tọa đàm khoa học về bài viết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đăng lúc: 17:25:18 22/06/2021 (GMT+7)591 lượt xem

 Nguồn tin: Baothanhhoa.vn
Tác giả: Phan Nga
      Chiều 7-6, Khoa Lý luận cơ sở (Trường Chính trị tỉnh) đã tọa đàm khoa học về bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dự buổi tọa đàm có đồng chí Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.EmailPrinTwitterFacebook
lluan.jpg
           Toàn cảnh buổi tọa đàm.
        Ngày 17-5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”. Bài viết đã bao quát cơ bản về lý luận CNXH và thực tiễn phong phú con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, có ý nghĩa to lớn, lý giải và bổ sung phát triển lý luận về CNXH, thể hiện tư tưởng lý luận sâu sắc và bao quát toàn diện các hoạt động thực tiễn xây dựng CNXH ở Việt Nam.
lluan 1.jpg
         Đồng chí Nguyễn Thị Duyên, giảng viên khoa Lý luận cơ sở trình bày tham luận tại buổi tọa đàm.
       Từ đó trở thành nền tảng lý luận và thực tiễn, một cơ sở khoa học vững chắc giúp cho Đảng ta nhận thức rõ hơn về bản chất XHCN, các đặc trưng cơ bản của xã hội XHCN mà chúng ta đang xây dựng, nhất là đi sâu nghiên cứu, tìm tòi và nêu lên những bước đi, cách làm mang tính bao trùm, phủ quát con đường đi lên CNXH ở nước ta. Đó thực sự là sợi chỉ đỏ soi sáng để công cuộc đổi mới của đất nước ta tiếp tục đạt được những thành tựu mới, là tiền đề khoa học để cách mạng Việt Nam tiếp tục kiên định mục tiêu CNXH.
ll2.jpg
          Đồng chí Vương Mạnh Toàn, giảng viên chính Khoa Lý luận cơ sở trình bày tham luận tại buổi tọa đàm.
Với 12 bài tham luận tại buổi tọa đàm, các cán bộ, giảng viên Khoa Lý luận cơ sở đã tập trung làm rõ nội hàm các quan điểm lý luận ở vĩ mô về bản chất, đặc trưng của xã hội XHCN ở Việt Nam; về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, chỉ rõ những bổ sung phát triển về lý luận được đề cập trong bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
ll3.jpg
           Đồng chí Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu tại buổi tọa đàm.
Đồng thời, đi sâu lý giải về những định hướng cho việc liên hệ, vận dụng giá trị về các nội dung trong bài viết vào giảng dạy các môn học, phần học và hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường.
Việc tổ chức buổi tọa đàm nhằm tạo nên một diễn đàn dân chủ khoa học để giảng viên Khoa Lý luận cơ sở và đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên Trường Chính trị trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về kết quả nghiên cứu trên tinh thần nghiêm túc, cầu thị, qua đó định hướng để vận dụng vào giảng dạy và công tác của mỗi cá nhân.
 
Số lượt truy cập
91 người đang online