Hôm nay:
204
Hôm qua:
1514
Tuần này:
4939
Tháng này:
4940
Tất cả:
2004577

Tọa đàm Kỷ niệm 150 năm ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2020)

Đăng lúc: 13:23:53 23/04/2020 (GMT+7)

           Chiều 22/4/2020, Khoa Lý luận cơ sở đã tổ chức tọa đàm Kỷ niệm 150 năm ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2020). Dự buổi tọa đàm có các đồng chí: Lương Trọng Thành – TUV, Hiệu trưởng; Trần Thị Ngọc Diệp – Phó Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo các khoa, phòng; giảng viên Khoa Lý luận cơ sở; phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Buổi tọa đàm là hoạt động ý nghĩa, nhằm tiếp tục khẳng định những công lao, cống hiến vĩ đại của V.I.Lê-nin cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng vì sự tiến bộ của nhân loại.
t1.png
          Tại buổi tọa đàm, các tham luận đã tập trung trao đổi thảo luận một số vấn đề sau: Cuộc đời, sự nghiệp của Lênin; Lênin bảo vệ, bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác; Nội dung chính sách kinh tế mới của Lênin và sự vận dụng của Đảng ta trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay; Những cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin đối với Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga, ý nghĩa trong xây dựng CNXH ở Việt Nam hiện nay; Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo quan điểm của Lênin về Đảng Cộng sản và đại đoàn kết vào thực tiễn của cách mạng Việt Nam. Đây là những vấn đề có ý nghĩa quan trọng; góp phần củng cố và bồi đắp bản lĩnh chính trị, niềm tin, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, giảng viên; từ đó nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, giảng dạy cũng như áp dụng kiến thức lý luận vào thực tiễn để có thể tư vấn cho cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị các vấn đề xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ và phát triển kinh tế, xã hội trong giai đoạn hiện nay.
          Bày tỏ ý kiến tại buổi tọa đàm, đồng chí Hiệu trưởng Lương Trọng Thành mong muốn: Mỗi giảng viên Khoa Lý luận cơ sở cần phát huy trí tuệ, kiến thức của mình để truyền bá, lan tỏa niềm yêu thích học tập lý luận chính trị tới nhiều người; Để vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong giai đoạn mới, mỗi giảng viên của Khoa cần đóng góp tích cực trong công tác đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh./.

news.other

Lớp A2 TCLL-HC K47 tổ chức Tọa đàm khoa học “Thực trạng và giải pháp thực hiện nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nhìn từ góc độ quan điểm toàn diện”
Hội thảo khoa học “ Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo tư tưởng đức, tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa hiện nay”
Tọa đàm khoa học “Xây dựng tác phong làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Triệu Sơn theo phong cách Hồ Chí Minh”
Tọa đàm khoa học “Phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong xây dựng NTM mới và NTM nâng cao trên địa bàn huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay”
Tọa đàm Kỷ niệm 150 năm ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2020)
Hội thảo khoa học cấp Trường “Giải pháp xây dựng và thực hiện văn hoá công sở ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Quan Hoá, tỉnh Thanh Hoá hiện nay”
Sinh hoạt chuyên đề: Nâng cao ý thức xây dựng lớp kiểu mẫu, học viên gương mẫu của đoàn viên, học viên Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa hiện nay
Tọa đàm khoa học “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân .......huyện Thạch Thành theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?