Hôm nay:
361
Hôm qua:
1092
Tuần này:
8774
Tháng này:
23182
Tất cả:
1112381

Xuất bản sách năm 2016

Đăng lúc: 17:09:28 27/05/2016 (GMT+7)

 sach 1.JPGsach 2.JPG
 
        Nhằm giúp bạn đọc có thêm tư liệu tham khảo về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã hiện nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã ở Thanh Hóa hiện nay” do ThS. Lương Trọng Thành, Hiệu trưởng; ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó Hiệu trưởng và ThS. Trần Thị Ngọc Diệp, Trưởng Phòng Đào tạo Trường Chính trị Thanh Hóa đồng chủ biên (tháng 5/2016). Cuốn sách được xuất bản có ý nghĩa quan trọng đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã ở Thanh Hóa hiện nay. Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã và thực tiễn công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ này tại Trường Chính trị Thanh Hóa, tác giả đã đề xuất các nhóm giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã trong giai đoạn hiện nay.
          Cùng với cuốn“Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã ở Thanh Hóa hiện nay”, cuốn “Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền cấp xã trong xây dựng NTM ở Thanh Hóa hiện nay” do ThS. Lương Trọng Thành, Hiệu trưởng; PGS,TS. Bùi Văn Dũng và TS. Lê Văn Phong đồng chủ biên được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật cho ra mắt vào tháng 5/2016. Cuốn sách đã cung cấp cho bạn đọc những luận chứng, luận cứ khoa học về thực trạng năng lực lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền cấp xã trong xây dựng nông thôn mới; những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền cấp xã trong xây dựng nông thôn mới; đồng thời, đề xuất những giải pháp có tính khả thi, sát thực với thực tiễn để nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực quản lý của chính quyền cấp xã trong xây dựng nông thôn mới hiện nay./.
 

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?