Hôm nay:
1111
Hôm qua:
1333
Tuần này:
10226
Tháng này:
38942
Tất cả:
1346238

Công văn mở lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên, chuyên viên chính năm 2019

Đăng lúc: 07:59:18 04/03/2019 (GMT+7)

 
 UBND TỈNH THANHHÓA
    TRƯỜNG CHÍNH TRỊ
 
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 Số:  66/TrCT-ĐT                                Thanh Hóa, ngày 22 tháng 02 năm 2019
V/v mở lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên, chuyên viên chính năm 2019
 
 
                  
           Kính gửi:…………………………………………............................
 
Thực hiện Nghị định số 101/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính Phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, thời gian qua Trường Chính trị đã phối hợp với Sở Nội vụ, Ban tổ chức Tỉnh ủy, các sở, ngành và các huyện, thị, thành phố trong tỉnh
 tổ chức thành công nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính, góp phần chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của các cơ quan, đơn vị.
 Nhằm đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và kỹ năng hành chính; đảm bảo điều kiện bổ nhiệm, thi nâng ngạch cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, năm 2019 Trường Chính trị tiếp tục mở các lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính.
- Thời gian học: 3 tháng (lịch học vào các ngày thứ bảy, chủ nhậthàng tuần)
- Khai giảng: Dự kiến từ tháng 3 năm 2019.
- Điều kiện đăng ký học: Có trình độ từ đại học
- Kinh phí tham dự khóa học: Theo quy định của Nhà nước
- Địa điểm mở lớp: Tại Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa và tại các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh (nếu có nhu cầu học tại địa phương)
- Thời gian gửi danh sách đăng ký: trước ngày 12/3/2019
Kính đề nghị Lãnh đạo cơ quan, đơn vị quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ tham gia khóa học. Công văn và danh sách trích ngang cán bộ đăng ký tham gia khóa học
gửi về trường theo địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa, Số 120, Đường Đỗ Đại, Phường Quảng Thắng, Thành phố Thanh Hóa và theo địa chỉ email: boiduongcb@gmail.com
Mọi chi tiết xin liên hệ với đồng chí Lê Thị Thảo, Phòng Đào tạo.
DĐ: 0935. 057.888, CQ: 0373.954.694.
            Vì sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh kính mong nhận được sự quan tâm của quý cơ quan, đơn vị.
            Xin trân trọng cảm ơn!
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,ĐT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Lương Trọng Thành

Tin nóng

Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ dự nguồn BCH Đảng bộ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của huyện Nga Sơn, nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026
Lớp A3 K46 Trung cấp LLCT – HC tổ chức Tọa đàm khoa học “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ,.... theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Lớp A4 K46 Trung cấp LLCT – HC tổ chức Tọa đàm khoa học “Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện nay”
Lớp A7 TCLLCT – HC K46 tổ chức Tọa đàm khoa học “Thực trạng và giải pháp phát triển trình độ lực lượng sản xuất ở địa phương hiện nay”
Bế giảng Lớp Bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ và các chức danh chủ chốt của thành phố Sầm Sơn, nhiệm kỳ 2020- 2025, 2021-2026
Lớp Trung cấp LLCT-HC không tập trung huyện Hậu Lộc, khóa học 2019-2020 nghiên cứu thực tế tại phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa
Tọa đàm khoa học “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...."
Tăng cường ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân cho đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tin nổi bật trong tháng

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?