Hôm nay:
1049
Hôm qua:
1333
Tuần này:
10164
Tháng này:
38880
Tất cả:
1346176

Tuyển sinh Trung cấp lý luận chính trị - hành chính tập trung, năm 2018

Đăng lúc: 07:44:58 19/04/2018 (GMT+7)

 
UBND TỈNH THANH HÓA      TRƯỜNG CHÍNH TRỊ
 
Số: 136 /TB-TrCT
 
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    
Thanh Hóa, ngày  17  tháng  4   năm 2018
THÔNG BÁO
Tuyển sinh Trung cấp lý luận chính trị - hành chính tập trung, năm 2018
 
 
Kính gửi: …………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………….
Căn cứ chỉ tiêu đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2018, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa thông báo tuyển sinh Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung, năm 2018 như sau:
1.Chỉ tiêu tuyển sinh: 500 học viên, trong đó các sở, ban, ngành cấp tỉnh là 100 chỉ tiêu; các huyện, thị, thành phố là 400 chỉ tiêu (có phụ lục kèm theo).
2. Đối tượng tuyển sinh
- Cán bộ lãnh đạo, quản lý (đương chức hoặc dự nguồn) của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn).
- Cán bộ đương chức, dự nguồn trưởng phòng, phó trưởng phòng, ban cấp huyện và tương đương.
- Cán bộ đương chức, dự nguồn trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh và tương đương.
- Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
3. Tiêu chuẩn tuyển sinh
- Tốt nghiệp trung học phổ thông (hoặc tương đương) trở lên.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.
- Được tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cử đi học.
- Tự nguyện đi học.
- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự và kỷ luật.
4. Hồ sơ tuyển sinh: Do Phòng Đào tạo, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa phát hành theo mẫu của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
 (Hồ sơ mua và nộp tại Phòng Đào tạo, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa)
5. Thời gian đào tạo: 10 tháng,mỗi tháng học 2 tuần. (Bắt đầu học từ đầu tháng 8/2018).
6. Tiến độ thời gian
- Tháng 4/2018: Thông báo tuyển sinh và phát hành hồ sơ.
          - Tháng 5/2018: Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện, thị, thành ủy gửi hồ sơ cử cán bộ đi học và danh sách trích ngang về Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa.
          - Tháng 6/2018: Xét duyệt hồ sơ.
          - Tháng 7/2018: Gửi thông báo nhập học.
- Dự kiến khai giảng: Đầu tháng 8/2018.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa
(Phường Quảng Thắng, Thành phố Thanh Hóa. Điện thoại: 02373.950.101).
Trân trọng cảm ơn./.
 
Nơi nhận:                                                                                    
- Như trên;
- Lưu: VT, ĐT.
 
 
HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký và đóng dấu)
 
 
Lương Trọng Thành
 
 
 

Tin nóng

Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ dự nguồn BCH Đảng bộ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của huyện Nga Sơn, nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026
Lớp A3 K46 Trung cấp LLCT – HC tổ chức Tọa đàm khoa học “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ,.... theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Lớp A4 K46 Trung cấp LLCT – HC tổ chức Tọa đàm khoa học “Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện nay”
Lớp A7 TCLLCT – HC K46 tổ chức Tọa đàm khoa học “Thực trạng và giải pháp phát triển trình độ lực lượng sản xuất ở địa phương hiện nay”
Bế giảng Lớp Bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ và các chức danh chủ chốt của thành phố Sầm Sơn, nhiệm kỳ 2020- 2025, 2021-2026
Lớp Trung cấp LLCT-HC không tập trung huyện Hậu Lộc, khóa học 2019-2020 nghiên cứu thực tế tại phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa
Tọa đàm khoa học “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...."
Tăng cường ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân cho đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tin nổi bật trong tháng

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?