Hôm nay:
274
Hôm qua:
1514
Tuần này:
5010
Tháng này:
5010
Tất cả:
2004648

Đối thoại với cán bộ, công chức về chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh

Đăng lúc: 13:39:04 04/10/2019 (GMT+7)

           Chiều ngày 03/10/2019, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh và các sở: Tài nguyên và Môi trường; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kế hoạch và Đầu tư; Nội vụ, tổ chức Hội nghị đối thoại với cán bộ, công chức về chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị.
doi 1.png
Các đại biểu tham dự Hội nghị đối thoại
          Tại Hội nghị đối thoại đã có 7 câu hỏi của cán bộ, công chức là học viên các lớp Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp phòng năm 2019 và học viên các lớp Trung cấp LLCT - HC đang học tập tại Trường. Các câu hỏi tập trung về: kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; dự kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế trong nhiệm kỳ 2020-2025; vấn đề ô nhiễm môi trường; việc đánh giá tác động môi trường đối với các dự án trên địa bàn tỉnh; việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và hướng giải quyết cán bộ dôi dự sau sắp xếp theo tinh thần Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị; việc thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị và Chính phủ trong tuyển dụng đặc cách không qua thi tuyển đối với giáo viên ký hợp đồng có đóng bảo hiểm trước ngày 31-12-2015 trên địa bàn tỉnh; kết quả thực hiện Chương trình phát triển du lịch; việc thu hút các dự án FDI trong thời gian tới.
doi 2.png
          Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhấn mạnh: Hội nghị đối thoại với hơn 300 CBCC nhằm trao đổi, đối thoại về những nhận thức, quan điểm còn khác nhau trong CBCC liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn hiện nay, từ đó, CBCC kịp thời nắm bắt, thống nhất trong nhận thức và hành động để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Hội nghị đã giải đáp được nhiều vấn đề còn nhận thức khác nhau, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của CBCC, viên chức đang thực thi công vụ.
doi 3.png
      Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phát biểu kết luận Hội nghị
Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị, trong thời gian tới, cần tập trung tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, nhất là việc tuyên truyền việc triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong các cấp, các ngành và toàn xã hội. Rà soát, lựa chọn những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, của tỉnh mà cán bộ, đảng viên và nhân dân còn có nhận thức khác nhau để tổ chức hội nghị trao đổi, đối thoại; đồng thời nắm bắt, định hướng thông tin, tạo sự ồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn xã hội trong triển khai thực hiện. Qua việc tổ chức Hội nghị đối thoại, phải tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của CBCC đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề còn vướng mắc, khó khăn trong triển khai thực hiện.
 

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?