KIÊN ĐỊNH - KỶ CƯƠNG - ĐOÀN KẾT - NÊU GƯƠNG - SÁNG TẠO XÂY DỰNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THANH HÓA ĐẠT CHUẨN

Hội nghị giáo viên chủ nhiệm các lớp tập trung và không tập trung, tháng 3 năm 2022

Đăng lúc: 15:50:24 30/03/2022 (GMT+7)275 lượt xem

 Chiều 29/3/2022, tại Phòng họp cơ quan, dưới sự chủ trì của đồng chí Hiệu trưởng Lương Trọng Thành, đã diễn ra Hội nghị giáo viên chủ nhiệm các lớp tập trung và không tập trung, tháng 3 năm 2022. Dự Hội nghị có đồng chí Trần Thị Ngọc Diệp – Phó Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo các phòng chức năng, Trưởng bộ môn, Thanh tra; và các giáo viên chủ nhiệm.
cn.png
Các giáo viên chủ nhiệm ghi chép kết luận
chỉ đạo của Hiệu trưởng tại Hội nghị
 
Cuộc họp đã đánh giá tình hình giảng dạy, học tập và tiến độ đào tạo các lớp Trung cấp Lý luận chính trị K49, các lớp tại huyện và các lớp B. Theo đó, Hội nghị được nghe giáo viên chủ nhiệm phản ánh cụ thể tình hình học tập của lớp; mối quan hệ công tác với huyện; những khó khăn, vướng mắc; những đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên các đơn vị, cơ sở.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Lương Trọng Thành - TUV, Hiệu trưởng Nhà trường đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác chủ nhiệm lớp trong tình hình hiện nay, trong đó đề cao vị trí của giáo viên chủ nhiệm đối với học viên, từ đó giáo viên chủ nhiệm được nâng cao năng lực quản lý. Thông qua Hội nghị, Hiệu trưởng thống nhất đổi mới quy trình công nhận Học viên tiêu biểu hàng tháng, đảm bảo yêu cầu chặt chẽ, tiết kiệm thời gian và nâng cao vị thế, trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm. Đặc biệt, đồng chí chỉ đạo về đường lối, phương châm và những công tác, sản phẩm mà giáo viên chủ nhiệm cần thực hiện; đó là “5 được, 5 sản phẩm, 5 quán xuyến, 5 thông qua, 5 yêu cầu”. Cụ thể: “5 được” gồm: nâng cao năng lực quản lý (thông qua kế hoạch chủ nhiệm); nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học; nâng cao năng lực tham mưu; được hiểu biết toàn diện; có cơ hội mở rộng quan hệ công tác. “5 sản phẩm” gồm: kế hoạch chủ nhiệm lớp; chuyên đề; kế hoạch nghiên cứu thực tế và báo cáo thực tế; báo cáo tổng quan toạ đàm; báo cáo tổng kết và báo cáo kiến nghị tư vấn. “5 quán xuyến” gồm: quán xuyến chương trình đào tạo; quán xuyến công tác phối hợp; quán xuyến học viên (họ tên, đơn vị, chức vụ, quy hoạch, hoàn cảnh đặc thù); quán xuyến giảng viên; nắm hợp đồng đào tạo. “5 thông qua”gồm: kế hoạch chủ nhiệm; kế hoạch nghiên cứu thực tế; thông qua bài viết chuyên đề; khái quát tổng quan tọa đàm; báo cáo tổng kết, kiến nghị. “5 yêu cầu” gồm: định hướng; đồng hành; kích hoạt; thổi hồn (khơi dậy sứ mệnh, trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng); truyền cảm hứng.
Cũng tại Kết luận hội nghị, đồng chí Hiệu trưởng Lương Trọng Thành yêu cầu, trước mắt, giáo viên chủ nhiệm cần cụ thể hoá mô hình “Ngày thứ 7 kết nối”; đó là: kết nối giữa giảng viên, học viên và Nhà trường; kết nối giữa giảng viên, học viên với địa phương, cơ sở; kết nối trước, trong và sau bài học, khoá học; kết nối, giao lưu văn hoá vùng miền; kết nối quá khứ (về nguồn) với hiện tại và tương lai./.
Nguồn tin: Nguyễn Trần Bách Diệp
Phòng TCHC, TTTL
Số lượt truy cập
677 người đang online