KIÊN ĐỊNH - KỶ CƯƠNG - ĐOÀN KẾT - NÊU GƯƠNG - SÁNG TẠO XÂY DỰNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THANH HÓA ĐẠT CHUẨN

Hội nghị Quán triệt, triển khai thực hiện Quy chế 6468 và Kết luận 729 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Đăng lúc: 15:17:43 22/02/2022 (GMT+7)227 lượt xem

 Chiều 21/02/2022, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức Hội nghị Quán triệt, triển khai thực hiện Quy chế 6468 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Kết luận 729 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Đây là Hội nghị triển khai 2 văn bản rất quan trọng để điều chỉnh mọi hoạt động và công tác của Nhà trường.
khoa.png
TS. Thịnh Văn Khoa - Phó Hiệu trưởng Nhà trường
chủ trì Hội nghị
Tại Hội nghị, Quy chế 6468 được hướng dẫn triển khai theo đúng tinh thần Học viện ban hành để thống nhất nhận thức về nhiệm vụ, trách nhiệm và đồng thuận về lợi ích, hướng tới sự công bằng, đảm bảo phù hợp với thực tiễn của Nhà trường và hài hoà lợi ích của cán bộ, viên chức của các khoa, phòng; bên cạnh đó, tạo nên giá trị tốt đẹp, uy tín và vị thế của Nhà trường. Quy chế 6468 gồm 5 bộ quy chế, được Nhà trường triển khai theo các bước: quán triệt quan điểm và dự thảo hướng dẫn; thông qua Ban Giám hiệu; lấy ý kiến của các khoa, phòng; tiếp thu ý kiến và giải trình (trong Ban Giám hiệu; trong Đảng uỷ và trưởng khoa, phòng; trong toàn thể cán bộ, viên chức Nhà trường); ban hành và thực hiện.
Với tinh thần xây dựng Nhà trường, tại Hội nghị, có 9 lượt ý kiến tập trung trao đổi về thực hiện Quy chế đào tạo đối với việc phân công Ban coi thi hết phần học, về nhiệm vụ giảng dạy của giảng viên, đặc biệt là giảng viên ở 2 phòng chức năng, về tham mưu ban hành quy chế cho Tỉnh uỷ đối với giảng viên thỉnh giảng, về xây dựng đội ngũ đối với công tác cử giảng viên đi đào tạo Tiến sĩ, đi thực tế và luân chuyển sắp xếp bộ máy, về nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn giai đoạn 2023-2025. Các ý kiến được Ban Giám hiệu tiếp thu theo nguyên tắc dân chủ, kỷ cương. Theo đó, Đảng uỷ, Ban Giám hiệu và lãnh đạo các khoa, phòng sẽ thống nhất lại để tổ chức thực hiện Quy chế trong tháng 02/2022.
Đối với Kết luận 729 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Giám hiệu đã phân tích, làm rõ lý do vì sao BTV Tỉnh uỷ ban hành Kết luận này cho Nhà trường. Theo Kết luận, Tỉnh uỷ đã đánh giá, ghi nhận những thành quả đổi mới và phát triển toàn diện của Nhà trường trên 6 phương diện; đồng thời chỉ ra những những hạn chế mà Nhà trường cần khắc phục. Trước những yêu cầu về xây dựng trường chính trị chuẩn, sự phát triển của Nhà trường cần bám sát vào định hướng phát triển của tỉnh. Như vậy, tinh thần chủ yếu của Kết luận là Tỉnh đã tạo cơ chế để tạo nguồn lực cho Nhà trường phát triển; cùng với đó là yêu cầu Nhà trường ở mức độ cao hơn, coi xây dựng phát triển nhà trường để nâng cao mọi mặt hoạt động của Nhà trường. Theo đó, Nhà trường cần làm tốt 3 trụ cột: quán triệt sâu sắc về nhận thức vì sao ban hành Kết luận; nội dung của Kết luận; cách thức thực hiện Kết luận (các khoa, phòng sẽ sinh hoạt chuyên đề, tổ chức hội hảo gắn với chuyên môn, hội thi, khuyến khích cán bộ, viên chức viết bài về Kết luận này…); từ đó, Nhà trường phải xây dựng kế hoạch tổng thể để báo cáo với BTV (rà soát tiêu chí, xây dựng đội ngũ…)./.
Số lượt truy cập
659 người đang online