KIÊN ĐỊNH - KỶ CƯƠNG - ĐOÀN KẾT - NÊU GƯƠNG - SÁNG TẠO XÂY DỰNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THANH HÓA ĐẠT CHUẨN

Hội nghị Tổng kết công tác chuyên môn năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Đăng lúc: 08:02:33 25/01/2022 (GMT+7)134 lượt xem

 Sáng ngày 24/01/2022, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác chuyên môn năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám hiệu và toàn thể viên chức Nhà trường. Các đồng chí: Lương Trọng Thành - TUV, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; Trần Thị Ngọc Diệp - Phó Hiệu trưởng chủ trì Hội nghị. Đồng chí Đỗ Phương Anh - Phó Trưởng phòng QLĐT&NCKH làm thư ký Hội nghị.
thanh.png
Đồng chí Lương Trọng Thành – TUV, Hiệu trưởng Nhà trường
phát biểu tổng kết tại Hội nghị
Tại Hội nghị, đồng chí Thịnh Văn Khoa - Phó Hiệu trưởng đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2022. Mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch bệnh Covid-19, năm 2021, phát huy những thành tích, kết quả đạt được với sự nỗ lực đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động của Đảng ủy, Ban Giám hiệu; đặc biệt là sự chung sức, đồng lòng, tinh thần lao động sáng tạo và quyết tâm đổi mới để phát triển của toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, các mặt hoạt động của Nhà trường tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật: (1) Công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục đổi mới, đạt quy mô lớn, loại hình phong phú, đa dạng. (2) Hoạt động nghiên cứu khoa học tiếp tục được thực hiện dưới nhiều hình thức, chất lượng được nâng lên. (3) Công tác xây dựng đội ngũ, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thiện và phát triển phẩm chất, năng lực cho cán bộ, viên chức được quan tâm về mọi mặt. (4) Công tác xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, thân thiện, giàu tính Đảng gắn với phát triển tư duy trong việc thực hiện phong trào thi đua xuyên suốt và thực hiện 5 chương trình vì học viên đi vào nền nếp. (5) Công tác quản lý phục vụ, cảnh quan, môi trường làm việc được chăm lo, tạo nên diện mạo mới tươi đẹp và thân thiện, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của Nhà trường.
a1.png
Đồng chí Thịnh Văn Khoa – Phó Hiệu trưởng Nhà trường
trình bày Báo cáo Tổng kết công tác chuyên môn năm 2021
Trong năm 2021, quy mô đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường tiếp tục đạt số lượng lớn, vượt kế hoạch đề ra, gồm 92 lớp/7.194 học viên; loại hình phong phú, đa dạng, bao gồm: 55 lớp/3.655 học viên Trung cấp lý luận chính trị - hành chính và Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung và không tập trung, trong đó có 01 lớp/45 học viên cán bộ lãnh đạo cấp phòng của tỉnh Hủa Phăn nước CHDCND Lào; 27 lớp bồi dưỡng/2.659 học viên. Ngoài ra, Nhà trường mở 01 lớp nâng cao năng lực cho cán bộ địa phương xã Yên Lâm, huyện Yên Định và phối hợp thực hiện 06 lớp bồi dưỡng ngắn hạn khác; đồng thời, tiếp tục tham mưu quản lý và phục vụ đào tạo 03 lớp cao cấp lý luận chính trị cho 202 học viên.
a2.png
Đồng chí Trần Thị Ngọc Diệp - Phó Hiệu trưởng chủ trì Hội nghị
Để xây dựng đội ngũ giảng viên đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng trong điều kiện tinh gọn tổ chức bộ máy hiện nay, Nhà trường đã tạo điều kiện để 04 chuyên viên có trình độ đào tạo chuyên môn phù hợp được soạn bài, thông qua Hội đồng chuyên môn đánh giá để tuyển chọn, bổ sung lực lượng giảng viên. Đồng thời tiến hành điều chuyển 03 giảng viên kiêm nhiệm từ phòng chức năng về khoa và 01 giảng viên từ khoa về phòng chức năng làm việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
a3.png
Đồng chí Lương Trọng Thành - TUV, Hiệu trưởng nhà trường
trao Bằng công nhận Tập thể lao động xuất sắc cho Khoa Lý luận
cơ sở và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân

thành tích xuất sắc trong công tác
Trong năm 2021, có 02 cán bộ, giảng viên đang học nghiên cứu sinh; 03 cán bộ, giảng viên học cao học; 02 giảng viên học hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị; 02 giảng viên đi học cao cấp lý luận chính trị và 02 giảng viên đi học đại học văn bằng 2; 03 cán bộ, giảng viên bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ. Được sự thống nhất của Học viện CTQG Hồ Chí Minh, Nhà trường đã cử 45/61 giảng viên tham gia học Lớp Bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh do Học viện mở tại Thanh Hóa theo hình thức trực tuyến; Đồng thời quan tâm cử 100% cán bộ, giảng viên tham gia tập huấn giáo trình theo chương trình mới; hơn 100 lượt cán bộ, giảng viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ do Học viện tổ chức, tham gia các hội nghị triển khai các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng uỷ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức…
a4.png
Đồng chí Thịnh Văn Khoa –Phó Hiệu trưởng nhà trường trao
Giấy khen cho các cá nhân đạt
danh hiệu
Chiến sĩ thi đua
năm 2021
Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo cũng nêu lên những hạn chế và tồn tại trong công tác tham mưu, phối hợp; nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn;tổ chức kỷ luật; đồng thời xác định nguyên nhân khách quan và chủ quan cần phải khắc phục trong thời gian tới.
Tại Hội nghị, cácý kiến phát biểu của các cán bộ, viên chức thống nhất cao với nội dung của Báo cáo; đồng thời trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác hành chính quản trị, các giải pháp nâng cao tổ chức hoạt động của nhà trường.
a5.png
Đồng chí Trần Thị Ngọc Diệp - Phó Hiệu trưởng nhà trường
trao Giấy khen của Hiệu trưởng cho Tập thể Phòng QLĐT&NCKH
và các cá nhân có thành tích trong công tác năm 2021
Thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng Nhà trường, đồng chí Hà Thị Bích Hạnh - Phó Trưởng phòng TCHC, TTTL đã công bố các Quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021. Theo đó, có 05 tập thể khoa, phòng được trao tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xét tặng "Tập thể Lao động xuất sắc" và 19 cá nhân được trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; 04 tập thể và 11 cá nhân được Hiệu trưởng tặng Giấy khen, trong đó có 06 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác năm 20201.
Năm 2022, trên cơ sở bám sát mục tiêu Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Xây dựng và phát triển trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, tranh thủ cơ hội, vượt qua khó khăn thách thức, tập thể cán bộ, giảng viên Nhà trường xác định sẽ tiếp tục: Kiên trì xây dựng và phát triển toàn diện mô hình 5 nhất, 4 trụ cột, 5 định hướng đổi mới; phấn đấu xây dựng Nhà trường trong nhóm các trường dẫn đầu cả nước, đạt chuẩn mức 1 trước năm 2025./.
Tác giả: Nguyễn Trần Bách Diệp
Số lượt truy cập
709 người đang online