Hôm nay:
1357
Hôm qua:
1590
Tuần này:
2947
Tháng này:
43031
Tất cả:
2171034

Hội nghị Tổng kết hoạt động khoa học năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Đăng lúc: 08:17:33 07/01/2020 (GMT+7)

               Sáng ngày 3/01/2019, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động khoa học năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Dự Hội nghị có các đồng chí: Thịnh Văn Khoa – Phó hiệu trưởng; Trần Thị Ngọc Diệp – Phó Hiệu trưởng; lãnh đạo các khoa, phòng và toàn thể các cán bộ, giảng viên Nhà trường. Đồng chí Trần Thị Ngọc Diệp chủ trì Hội nghị.
14.png
          Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Phương Anh – Phó Trưởng phòng QLĐTvà NCKH trình bày tóm tắt đánh giá Hoạt động khoa học năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Góp ý dự thảo Quy chế hoạt động nghiên cứu khoa học Nhà trường; Hướng dẫn hoạt động nghiên cứu thực tế của học viên trong chương trình đào tạo TCLLCT-HC. Theo đó, trong năm 2019, Nhà trường đã triển khai nhiều hoạt động khoa học: tổ chức tốt Hội thảo cấp Bộ; phối hợp với Ban Dân vận tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp Tỉnh;  biên soạn tài liệu bồi dưỡng…Năm 2019, Nhà trường nghiệm thu thành công Đề tài khoa học cấp Tỉnh “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện nay”; tiếp tục triển khai nghiên cứu 3 đề tài khoa học cấp tỉnh (Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ trưởng, phó phòng cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay; Nâng cao đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên Thanh Hóa hiện nay; Nghiên cứu giải pháp phát triển đội ngũ nữ cán bộ lãnh đạo quản lý câp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa). Nhà trường đã phối hợp với huyện ủy, cơ quan, đơn vị tổ chức 03 hội thảo khoa học cấp trường gắn với thực hiện chương trình đào tạo các lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính
(Phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tĩnh Gia; Giải pháp xây dựng và thực hiện văn hóa công sở ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Quan Hóa; Nâng cao ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện nay); tổ chức 25 hội thảo, tọa đàm khoa học cấp khoa gắn với mô hình các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính tập trung, không tập trung; hoạt động nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn, xuất bản Tập san “Nghiên cứu Lý luận và thực tiễn” và Website phát triển toàn diện.
          Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Ngọc Diệp ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác nghiên cứu khoa học của Nhà trường đã có sự khởi sắc, nhiều điểm sáng. Chất lượng nghiên cứu khoa học tiếp tục được nâng lên mặc dù khối lượng đề tài và nhiệm vụ nghiên cứu rất lớn. Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu trên cơ sở định hướng theo chương trình chung phải có tư duy để đăng ký đề tài, nhiệm vụ năm 2020, chủ đề là các sự kiện lớn của tỉnh; các năm tiếp theo cần thực hiện nghiêm túc hơn nữa các quy chế giám sát, quản lý công tác nghiên cứu khoa học, làm rõ quy trình thực hiện đề tài khoa học cấp trường, cấp khoa; hình thành các nhóm nghiên cứu (Nhóm Xây dựng Đảng, nhóm Nhà nước pháp luật, nhóm kinh tế… ). Hoạt động nghiên cứu thực tế, tọa đàm thực hiện theo chủ đề 2020 là “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.
Năm 2020, Nhà trường cần tập trung vào các nhiệm vụrà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế về công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn; ban hành các văn bản hướng dẫn phù hợp với điều kiện thực tiễn hoạt động của Nhà trường; xây dựng đề án về nghiên cứu koa học, tổng kết thực tiễn; ký kết chương trình phối hợp với các đơn vị, địa phương để tổng kết việc thực hiện hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy Đảng, các chương trình nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, ngành, địa phương; chủ động đề xuất đảm nhận các đề tài, hội thảo khoa học cấp bộ, cấp tỉnh và các nhiệm vụ tổng kết thực tiễn; biên tập sách chuyên khảo, tham khảo; các khoa, phòng chủ động đề xuất nhiệm vụ khoa học cấp trường, cấp khoa; phát huy vai trò định hướng, tạo cơ chế, môi trường của Giám hiệu; chủ động tích cực đề xuất ý tưởng, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên; nâng cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học; mở lớp tập huấn, bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn cho cán bộ, giảng viên Nhà trường./.

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?