Hôm nay:
1067
Hôm qua:
1333
Tuần này:
10182
Tháng này:
38898
Tất cả:
1346194

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 34 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2016)

Đăng lúc: 08:17:53 02/11/2016 (GMT+7)

 
UBND TỈNH THANH HOÁ
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ
Số: 316/KH-TrCT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày  31 tháng 10  năm 2016
KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 34 năm
ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2016)
 
 Thiết thực kỷ niệm 34 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2016), sau khi thống nhất với Đảng uỷ, Giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động với các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Thông qua các hoạt động kỷ niệm, nhằm tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động nhà trường về ý nghĩa, truyền thống của ngày nhà giáo Việt Nam; tôn vinh người thầy, vị trí, vai trò của nhà giáo, của giảng viên Trường Chính trị đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo cán bộ của tỉnh.
- Thông qua tổ chức các hoạt động thi đua nhằm nâng cao lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm trong công việc cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016 - 2017.
- Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2016 phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.
II. NỘI DUNG
1. Đẩy mạnh phong tào thi đua “Nghiên cứu tốt, dạy -  học tốt, phục vụ tốt”
2. Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao
3. Tổ chức kỷ niệm 20/11 thông qua hình thức tọa đàm giữa các thế hệ giáo viên Trường Chính trị, với chủ đề: “Tự hào là cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Thanh Hóa” .
Thành phần:
- Cán bộ hưu trí Trường Chính trị
- Đảng ủy, Giám hiệu
- Cán bộ, giảng viên nhà trường.
- Đại diện Ban cán sự các lớp TCLLCT - HC tập trung
Số lượng:   Khoảng 200 đại biểu
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phân công nhiệm vụ
1.1 Ban Giám hiệu
- Đồng chí Lương Trọng Thành: Hiệu trưởng - chỉ đạo chung
- Đồng chí Lê Công Quyền: Phó Hiệu trưởng - trực tiếp chỉ đạo các hoạt động văn hoá, văn nghệ ,TDTT.
- Đồng chí Nguyễn Văn Ninh: Phó Hiệu trưởng - trực tiếp chỉ đạo buổi tọa đàm
- Đồng chí Thịnh Văn Khoa: Phó Hiệu trưởng - trực tiếp chỉ đạo cơ sở vật chất, công tác đón tiếp khách và các hoạt động tuyên truyền
1.2  Đối với các khoa, phòng, đoàn thể
* Phòng NCKH - TT - TL
- Tham mưu xây dựng phương án tuyên truyền về nghề giáo, về nhà trường trên các phương tiện thông tin đại chúng, tập trung đăng tải các bài viết về nhà trường, các hoạt động thi đua dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt chào mừng kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.
- Xây dựng nội dung và kịch bản buổi tọa đàm
- Tham mưu nội dung khẩu hiệu tuyên truyền, khánh tiết buổi tọa đàm giữa các thế hệ giảng viên nhà trường 20/11/2016
- Tham mưu có chất lượng Tập san chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2016 
* Phòng Đào tạo
- Bố trí lịch giảng dạy phù hợp, chỉ đạo ban cán sự, học viên các lớp, các hệ đào tạo tham gia các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2016
* Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị
- Tham mưu phương án tổ chức đón, tiếp khách
- Đảm bảo tốt các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động chào mừng và các hoạt động trong dịp 20/11/2016.
- Phối hợp với Đoàn trường thực hiện tổng vệ sinh trong, ngoài khuôn viên nhà trường.
- Chuẩn bị, trang trí khánh tiết phòng đón, tiếp khách, sân khấu phục vụ hoạt động văn nghệ, TDTT, tọa đàm và các điều kiện bảo đảm khác;
- Tổ chức đón tiếp cán bộ hưu trí về dự buổi gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 20/11
+ Bộ phận Tổ chức
- Tham mưu giấy mời cán bộ hưu trí nhà trường.
- Chuẩn bị công tác thi đua khen thưởng
+ Tổ Tài vụ
- Tham mưu, thực hiện chế độ cho cán bộ, giảng viên, viên chức, cán bộ hưu trí.
- Đảm bảo kinh phí phục vụ các hoạt động đã được Giám hiệu quyết định.
* BCH Đoàn trường
- Tham mưu phương án tổ chức buổi tọa đàm giữa các thế hệ giảng viên Trường Chính trị
- Tham mưu phương án tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT
- Tổ chức tổng vệ sinh trong khuôn viên trường (ngày 16/11/2016)
* Đề nghị BCH Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Câu lạc bộ giảng viên trẻ nhà trường
- Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua xây dựng cơ quan văn hóa, xây dựng ý thức kỷ luật lao động trong cán bộ, viên chức, người lao động.
- Tổ chức các hoạt động phù hợp chào mừng 20/11/2016.
* Các khoa, phòng, tổ bộ môn chủ động, tích cực tham gia các hoạt động theo kế hoạch chung của nhà trường, tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chuyên môn trọng tâm là nâng cao toàn diện chất lượng dạy và học trong nhà trường.
2. Kinh phí (Có bản dự trù kinh phí kèm theo)
Trên cơ sở định hướng các nội dung các bộ phận liên quan xây dựng phương án cụ thể trình Giám hiệu phê duyệt trước ngày 04/11/2016.
Các hoạt động kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2016 nhằm tôn vinh người thầy gắn với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường, là điều kiện thuận lợi để nhà trường đẩy mạnh các hoạt động thi đua góp phần thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016-2017. Ban Giám hiệu yêu cầu các khoa, phòng, tổ bộ môn, các đoàn thể trong nhà trường thực hiện tốt những nội dung nêu trên.
 
Nơi nhận:
- Giám hiệu;
- Các khoa, phòng, tổ bộ môn;
- Các đoàn thể;
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký và đóng dấu)
 
 
                          Lương Trọng Thành
 
 

Tin nóng

Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ dự nguồn BCH Đảng bộ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của huyện Nga Sơn, nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026
Lớp A3 K46 Trung cấp LLCT – HC tổ chức Tọa đàm khoa học “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ,.... theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Lớp A4 K46 Trung cấp LLCT – HC tổ chức Tọa đàm khoa học “Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện nay”
Lớp A7 TCLLCT – HC K46 tổ chức Tọa đàm khoa học “Thực trạng và giải pháp phát triển trình độ lực lượng sản xuất ở địa phương hiện nay”
Bế giảng Lớp Bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ và các chức danh chủ chốt của thành phố Sầm Sơn, nhiệm kỳ 2020- 2025, 2021-2026
Lớp Trung cấp LLCT-HC không tập trung huyện Hậu Lộc, khóa học 2019-2020 nghiên cứu thực tế tại phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa
Tọa đàm khoa học “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...."
Tăng cường ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân cho đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tin nổi bật trong tháng

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?