Hôm nay:
1240
Hôm qua:
1627
Tuần này:
4024
Tháng này:
26740
Tất cả:
1380705

Những dấu ấn và kết quả nổi bật của Trường Chính trị Thanh Hóa năm 2018

Đăng lúc: 14:23:06 26/01/2019 (GMT+7)

            Phát huy kết quả của những năm đổi mới, bước vào năm 2018 công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền với việc ban hành nhiều chủ trương, chính sách mới; nhu cầu học tập để chuẩn hóa và nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức quản lý Nhà nước… trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các ngành, địa phương trong tỉnh được nâng lên; những kinh nghiệm trong đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn… là những thuận lợi rất cơ bản để toàn thể cán bộ, giảng viên Nhà trường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thi đua Nghiên cứu tốt, tham mưu tốt, quản trị tốt, dạy - học tốt, tư vấn tốthoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được thể hiện ở 5 kết quả nổi bật và 10 dấu ấn năm 2018.
5 kết quả nổi bật năm 2018
1. Năm 2018 tiếp tục nhân được sự quan tâm chỉ đạo về chuyên môn của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực UBND tỉnh; sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của các ban, sở, ngành, địa phương trong triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
2. Là năm hoàn thành vượt mức khối lượng công việc lớn (vượt 42,2%), trong đó có nhiều việc mới, việc khó đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Theo đó, về công tác đào tạo, bồi dưỡng đã thực hiện với quy mô 144 lớp, với tổng số 14.228 học viên, so với kế hoạch đề ra là 100 lớp với 10.000 học viên, vượt kế hoạch 4.228 học viên với tỷ lệ 42,2%. Về công tác nghiên cứu khoa học đã triển khai nghiên cứu và được nghiệm thu, xếp loại xuất sắc 02 đề tài khoa học cấp bộ, đã và đang thực hiện 4 đề tài khoa học cấp tỉnh; tổ chức thành công 02 hội thảo khoa học cấp tỉnh và hơn 100 diễn đàn khoa học cấp khoa, cấp trường gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xuất bản 7 đầu sách chuyên khảo, tham khảo và giáo trình phục vụ công tác giảng dạy, học tập. Ngoài ra, công tác tham mưu, phối hợp; công tác hợp tác quốc tế được đặc biệt quan tâm và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.
3. Là năm đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của đội ngũ cán bộ, viên chức trên 3 phương diện: Trách nhiệm; tư duy; phương pháp lãnh đạo, quản lý, giảng dạy, phục vụ. Thông qua chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ, Nhà trường đã xác định mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên trở thành cán bộ quản lý giáo dục giỏi, thành chuyên gia trên các lĩnh vực không chỉ có khả năng tư vấn cho học viên trong quá trình học tập, rèn luyện ở trường mà còn đồng hành, tư vấn, hỗ trợ cấp ủy, chính quyền nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, phát triển KT - XH, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở các địa phương, đơn vị. Song hành với việc quan tâm nâng cao trình độ, Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã chú trọng bồi dưỡng đội ngũ thông qua các hoạt động thực hành - trải nghiệm thực tiễn như: giao chủ trì các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp bộ, cấp tỉnh, cấp trường, các hoạt động lãnh đạo, quản lý…; quan tâm tạo động lực và áp lực trong công tác tổng kết thực tiễn, biên tập tài liệu, sách chuyên khảo, tham khảo, các hoạt động thao giảng, dự giờ, hội thi giáo viên giỏi 3 cấp độ (giảng viên có giờ dạy giỏi, dạy giỏi và giỏi); kịp thời biểu dương, khen thưởng cán bộ quản lý tiêu biểu, các danh hiệu giảng viên, các công trình khoa học tiêu biểu, vinh danh các tập thể kiểu mẫu, giảng viên gương mẫu. Qua đó, đội ngũ cán bộ, giảng viên Nhà trường ngày càng được trưởng thành,  có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
4. Là năm tạo đột phá về xây dựng hình ảnh, tác phong của cán bộ, giảng viên, học viên trong dạy - học lý luận chính trị. Đặc biệt đã phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, giảng viên trong thực thi nhiệm vụ theo định hướng: Nghiêm về giờ giấc; đẹp về trang phục; chuẩn trong phát ngôn; đúng mực trong ứng xử và quyết liệt đổi mới phương pháp dạy học; phát huy vai trò là chủ và làm chủ của học viên trong quá trình học tập, rèn luyện, tiếp nhận tri thức, hoàn thiện và phát triển phẩm chất, năng lực, xây dựng tác phong học tập, rèn luyện theo nguyên tắc 3 không, 3 có (3 không: Không vào lớp muộn, về sớm; không cẩu thả; không làm việc riêng, sử dụng điện thoại trong giờ học; 3 có: có mục tiêu, động lực học tập tích cực; có tác phong, hình ảnh đẹp; có phương pháp học tập, rèn luyện khoa học). Thông qua đó, xây dựng hình ảnh, tác phong của người cán bộ, giảng viên, học viên trường Đảng.
5. Phát huy cao nhất vai trò là chủ, làm chủ của cán bộ, giảng viên trong đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng và quản trị Nhà trường.
  
10 dấu ấn năm 2018
Một là, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn.
Nhà trường đã chủ động, linh hoạt phối hợp với các ban, sở, ngành tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm  học 2018 cho nhiều nhóm đối tượng: cán bộ, công chức, viên chức; bồi dưỡng khởi sự doanh nghiệp. Chủ động đề xuất, đảm nhận các đề tài cấp bộ; đề tài, hội thảo khoa học cấp tỉnh; các nhiệm vụ tổng kết thực tiễn, biên soạn sách, tài liệu phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Chủ động đề xuất nâng cấp các hạng mục, cơ sở vật chất Nhà trường đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.      
Hai là, phục vụ chu cháo, tận tình 02 lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026.
Thực hiệnKế hoạch số 82-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026, Trường Chính trị tỉnh vinh dự được Tỉnh ủy lựa chọn là đơn vị đặt lớp và giao nhiệm vụ quản lý lớp học. Với nhiệm vụ được giao, Nhà trường đã thực hiện theo phương châm: chủ động trong tham mưu, chặt chẽ trong phối hợp, tận tình, chu đáo trong phục vụ, hướng tới sự hài lòng của cán bộ, giảng viên và học viên tham gia lớp học, góp phần vào sự thành công của toàn khóa bồi dưỡng.
Ba là, năm đầu tiên được tỉnh giao cân đối nguồn thu để cải tạo cơ sở vật chất hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Trường Chính trị (4/6/1949 – 4/6/2019).
Theo đó, Nhà trường đang triển khai thực hiện đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy, học tập: trang bị hệ thống cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin; triển khai phần mềm TD OFFICE trong quản lý, điều hành; cải tạo, nâng cấp các hạng mục công trình như: Nhà truyền thống, Thư viện, khuôn viên… tăng cường trang thiết bị phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập của cán bộ, giảng viên và học viên.
Bốn là, hoàn thành vượt mức khối lượng công việc (vượt 42,2%), trong đó có nhiều việc mới, việc khó đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.
Năm 2018, về công tác đào tạo, bồi dưỡng đã thực hiện với quy mô 144 lớp, với tổng số 14.228 học viên, so với kế hoạch đề ra là 100 lớp với 10.000 học viên, vượt kế hoạch 4.228 học viên với tỷ lệ 42,2%. Về công tác nghiên cứu khoa học đã triển khai nghiên cứu và được nghiệm thu, xếp loại xuất sắc 02 đề tài khoa học cấp bộ, đã và đang thực hiện 4 đề tài khoa học cấp tỉnh; tổ chức thành công 02 hội thảo khoa học cấp tỉnh và hơn 100 diễn đàn khoa học cấp khoa, cấp trường gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xuất bản 7 đầu sách chuyên khảo, tham khảo và giáo trình phục vụ công tác giảng dạy, học tập. Ngoài ra, công tác tham mưu, phối hợp; công tác hợp tác quốc tế luôn được đặc biệt quan tâm và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.
Năm là, là Trường duy nhất trong hệ thống các trường chính trị được Bộ Nội vụ giao viết Chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự.
Năm 2018, Nhà trường được Bộ Nội vụ tin tưởng giao nhiệm vụ viết Chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự. Sản phẩm được hội đồng nghiệm thu của Bộ Nội vụ xếp loại xuất sắc. Đây là cơ hội, giúp đội ngũ giảng viên Nhà trường phát triển năng lực từ nghiên cứu đến tư duy cải tiến, đổi mới nội dung chương trình, xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng.
Sáu là, biên soạn tài liệu, giáo trình, sách tham khảo, chuyên khảo với số lượng nhiều nhất và chất lượng tốt nhất theo hướng chuyên nghiệp.
Trong năm học 2018, Nhà trường đã xuất bản 07 cuốn sách, bao gồm: “Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới”; “Quản lý nhà nước đối với hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Thanh Hóa hiện nay”; “70 năm Thanh Hóa thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; “Một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ cấp xã ở tỉnh Thanh Hóa hiện nay”, “Kỹ năng cơ bản dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở”, “Học phong cách, rèn tác phong”, “Tài liệu bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ dành cho công chức Văn hóa- Xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”; “Tài liệu bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ dành cho công chức địa chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”. Đây là nguồn tài liệu tham khảo quan trọng, cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ công tác giảng dạy, công tác lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền các cấp ở Thanh Hóa. Qua công tác biên soạn sách, tài liệu, giáo trình… đã khẳng định sự trưởng thành vượt bậc trong nghiên cứu khoa học của Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa.
Bảy là, tổ chức được nhiều diễn đàn, hội thảo về xây dựng tác phong làm việc theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Gắn với việc thực hiện chuyên đề năm 2018“Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Trường Chính trị Thanh Hóa đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp tỉnh “70 năm Thanh Hóa thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1948 -2018”. Sản phẩm hội thảo đã được biên soạn thành sách phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và công tác giảng dạy, học tập tại trường. Đồng thời, tổ chức hơn 100 diễn đàn, hội thảo, tọa đàm với chủ đề “Xây dựng phong cách làm việc theo phong cách Hồ Chí Minh” gắn với mô hình các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính tập trung, không tập trung, các lớp bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính. Đặc biệt, năm 2018 Nhà trường đã phối hợp với các huyện, thị, thành ủy và các đơn vị mở lớp xây dựng hình ảnh, tác phong của cán bộ, giảng viên và học viên học tập lý luận chính trị theo phong cách Hồ Chí Minh.
Tám là, tiếp tục làm tốt công tác hợp tác quốc tế trong đào tạo.
Nhà trường đã chủ động tham mưu, phối hợp với các cơ quan hữu quan, với Trường Chính trị - Hành chính tỉnh Hủa Phăn nước CHDCND Lào đào tạo 01 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính ( lớp thứ  hai,với 38 học viên). Khóa học đã thành công trên 3 phương diện: (1) nâng cao nhận thức, kiến thức về lý luận chính trị, góp phần củng cố niềm tin, lập trường, quan điểm cho cán bộ lãnh đạo cấp phòng tỉnh Hủa Phăn; (2) rèn luyện kỹ năng, phương pháp làm việc khoa học cho cán bộ lãnh đạo cấp phòng tỉnh Hủa Phăn; (3) tăng cường sự hiển biết về văn hóa, con người Xứ Thanh, sự gắn bó, thắt chặt mối quan hệ giữa 2 dân tộc, hai nước Việt- Lào. Qua quá trình đào tạo, Nhà trường vừa hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch, vừa đào tạo theo nhu cầu của các cơ quan, đơn vị tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào.
Chín là,  Đảng ủy, Giám hiệu đặc biệt quan tâm tới chế độ, chính sách cho cán bộ, giảng viên đảm bảo đúng quy định, phù hợp với thực tiễn và đạt mức cao nhất trong hệ thống các trường chính trị trên cả nước.Ngoài ra đã phát huy tốt vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tổ chức sinh nhật hàng quý cho đoàn viên. Qua đó, tạo động lực cho cán bộ, viên chức Nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Mười là, chất lượng hoạt động của các chi bộ được nâng cao, chất lượng đảng viên trong toàn Đảng bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Thực hiện chủ trương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, các chi ủy chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo duy trì sinh hoạt và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, nội dung sinh hoạt đã có sự đổi mới, có chiều sâu gắn với các chuyên đề hàng tháng, hàng quý; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình gắn với đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quy định 1089 – QĐ/TU của Tỉnh ủy và Quy định 93-QĐ/ĐU của Đảng bộ Trường về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp. Các chi bộ đã giải quyết tốt mối quan hệ giữa vai trò lãnh đạo của chi bộ với vai trò quản lý chuyên môn của khoa, phòng. Kết quả đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2018 có 85/85 đảng viên (đạt 100%) và 7/7 chi bộ (đạt 100%) hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 18 đảng viên và 2 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Tóm lại,  năm 2018, phát huy những thành tích, kết quả đạt được với sự nỗ lực đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động của Đảng ủy, Ban Giám hiệu; sự đồng thuận, tâm huyết trách nhiệm và nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, viên chức, Nhà trường tiếp tục đổi mới toàn diện các mặt hoạt động và đạt được những kết quả nổi bật. Theo đó, đã góp phần quan trọng tạo không khí hào hứng, phấn khởi trong nghiên cứu, giảng dạy, quản lý và phục vụ, khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào, niềm tin và sự quyết tâm thi đua lập thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, chào mừng 70 năm ngày truyền thống của Nhà trường (04/6/1949-04/6/2019)./.
 
                                                                                               BAN BIÊN TẬP

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?