Hôm nay:
819
Hôm qua:
1612
Tuần này:
819
Tháng này:
15227
Tất cả:
1104426

Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI)...

Đăng lúc: 14:31:18 20/09/2014 (GMT+7)

Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) và Nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa

 nq92

 

        Chiều ngày 17/9/2014, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 21/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cho toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và học viên toàn trường.

        Hội nghị đã được nghe đồng chí Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Nhà trường truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI), trong đó đã tập trung quán triệt Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước". Việc ban hành Nghị quyết 33-NQ/TU khóa XI là chủ trương, quan điểm kịp thời, phù hợp của Đảng và Nhà nước. Nghị quyết lần này xác định rõ mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của sự nghiệp xây dựng nền văn hóa và con người. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, có vai trò quan trọng trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, đối ngoại... của đất nước.

       Tiếp đó, đồng chí Lương Trọng Thành giới thiệu với Hội nghị Nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020". Sau 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, bên cạnh những mặt tích cực đạt được và cả những hạn chế yếu kém còn tồn tại, ngày 21/7/2014 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TU với 6 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; phát huy truyền thống và những phẩm chất tốt đẹp của người xứ Thanh, biến thành sức mạnh vật chất to lớn để xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020.

      Sau phần giới thiệu, triển khai các Nghị quyết, hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Trưởng Ban Tuyên giáo, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường thông qua chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết. Theo đó, mỗi chi bộ, cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ tiếp tục nghiên cứu, thảo luận, trao đổi để nắm vững nội dung Nghị quyết nhằm vận dụng sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?