Hôm nay:
463
Hôm qua:
1099
Tuần này:
5060
Tháng này:
32961
Tất cả:
2206182

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (Khóa XII)

Đăng lúc: 07:44:26 01/10/2020 (GMT+7)

           Sáng ngày 30/9/2020, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (Khóa XII). Dự Hội nghị có đông đủ các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ Nhà trường.
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Thịnh Văn Khoa - Phó Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh: Việc Nhà trường tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khoá XII) nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động trong Đảng bộ; từ đó, mỗi đảng viên tích cực thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng trong giảng dạy và trong các mặt công tác.
hn.jpg
      Đồng chí Thịnh Văn Khoa - Phó Bí thư Đảng ủy Nhà trường phát biểu khai mạc hội nghị
Hội nghị đã được nghe đồng chí Đào Thị Kim Thanh - Giảng viên Khoa Nhà nước và pháp luật truyền đạt các nội dung của 4 Kết luận: Kết luận số 83-KL/TW về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Kết luận số 84-KL/TW về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49- NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2010; Kết luận số 73-NQ/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-NQ/TW về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính,  cải cách tư pháp; Kết luận số 80-NQ/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.
hn1.png
        Đồng chí Đào Thị Kim Thanh - Giảng viên Khoa Nhà nước và pháp luật truyền đạt các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII)
          Tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Thịnh Văn Khoa đã trình bày các nội dung: Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc trong tình hình mới; Kết luận số 82-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; Kết luận số 81-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh, lương thực quốc gia đến năm 2030.
          Với tinh thần học tập nghiêm túc, các đảng viên trong Đảng bộ Nhà trường tiếp thu hiệu quả nội dung các báo cáo viên trình bày; nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của các Nghị quyết, Chỉ thị, Thông báo và Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII); qua đó sẽ có những vận dụng thiết thực, hợp lý trong giảng dạy lý luận chính trị đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh nhà./.

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?