Hôm nay:
2223
Hôm qua:
837
Tuần này:
4562
Tháng này:
29725
Tất cả:
837098

Mùa xuân nhớ ơn Đảng, Nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2013

Đăng lúc: 14:21:35 02/05/2013 (GMT+7)

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 03 tháng 02 năm 1930 đã ghi dấu mốc trọng đại trong lịch sử dân tộc. Trải qua 83 năm xây dựng và phát triển...

 Lê Công Quyền – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 03 tháng 02 năm 1930 đã ghi dấu mốc trọng đại trong lịch sử dân tộc. Trải qua 83 năm xây dựng và phát triển, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và đã viết nên những trang lịch sử huy hoàng cho đất nước và dân tộc, làm nên những thắng lợi vĩ đại, đó là: thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa; thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược và bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước và làm nghĩa vụ quốc tế; xây dựng chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới. Với những thắng lợi đã giành được trong 83 năm qua, nước ta từ một xứ thuộc địa, nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đất nước ta đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

Mặc dù trong lãnh đạo, Đảng có lúc cũng phạm sai lầm, khuyết điểm, nhưng Đảng đã nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, tự đổi mới, chỉnh đốn để tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên.

Lịch sử 83 năm hào hùng, vẻ vang của Đảng ta là cả một pho lịch sử bằng vàng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định; được nhân dân che chở, đùm bọc, nuôi dưỡng và bằng sự tận trung, tận hiếu hết mực với nhân dân, phụng sự nhân dân, Đảng đã làm tốt công tác xây dựng Đảng ta thực sự “là đạo đức, là văn minh”. Trong không khí của mùa xuân đổi mới, chào mừng ngày thành lập Đảng, nhìm lại chặng đường lịch sử 83 năm của Đảng, càng hiểu thêm công lao to lớn của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đất nước, với dân tộc, chúng ta càng thêm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại. Nhưng đồng thời chúng ta cũng cần phải thấy được những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng hiện nay và những nhiệm vụ to lớn của Đảng trong thời gian tới.

Để đưa đất nước tiếp tục tiến lên và để Đảng ta luôn xứng đáng “là đạo đức, là văn minh’, vừa là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, Đảng ta và mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng phải luôn khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”. (Sửa đổi lối làm việc, trang 28). “Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. Thực tiễn đang đòi hỏi Đảng ta phải không ngừng xây dựng, chỉnh đốn để Đảng thực sự vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng nước ta. Chính vì vậy, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã nêu rõ những hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng và khẳng định, để tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng, trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã đề ra, coi đó là những nhiệm vụ vừa cơ bản, vừa lâu dài và phải thực hiện thường xuyên, có hiệu quả, đồng thời tập trung cao độ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt ba vấn đề cấp bách mà Nghị quyết đã nêu, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, Đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng.

            Mừng Đảng 83 tuổi, mừng đất nước đổi mới, mặc dù trong năm 2012 gặp những khó khăn nhất định nhưng đã đạt nhiều thành tựu trong sự nghiệp đổi mới, quê hương Thanh Hóa có nhiều khởi sắc, cũng là dịp chúng ta nhìn lại kết quả và thành tích đạt được của Đảng bộ Nhà trường trong những năm vừa qua và trong năm 2012. Đối với Đảng bộ trường chúng ta, năm 2012 đã đi qua, có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn. Song, với truyền thống đoàn kết, khắc phục những khó khăn và bằng sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động Nhà trường, chúng ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012 với quy mô đào tạo, bồi dưỡng với số lượng lớn, nhiệm vụ chính trị lớn hơn; chất lượng đào tạo, bồi dưỡng được nâng lên; công tác quản lý, chỉ đạo điều hành có sự đổi mới, cơ sở vật chất kỹ thuật của Nhà trường được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn cơ quan được giữ vững; đời sống cán bộ, viên chức Nhà trường tiếp tục được nâng lên; các mặt hoạt động khác của Nhà trường tiếp tục ổn định và phát triển.

            Năm 2013, là năm bản lề; là năm quan trọng để chúng ta phấn đấu thực hiện tốt chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015; thực hiện thắng lợi Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Trường Chính trị tỉnh, giai đoạn 2011- 2015” theo Quyết định số 308 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phát huy những kết quả và thành tích đạt được trong năm 2012, mỗi cán bộ, đảng viên Nhà trường bước vào năm 2013 với niềm tin, phấn khởi, đoàn kết, phát huy hết nội lực, tranh thủ thuận lợi, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh, thiết thực góp phần vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng quê hương, đất nước./.

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?