NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH LẦN THỨ X, ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH LẦN THỨ IV, ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH LẦN THỨ XX, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM!

Danh mục Đề tài khoa học cấp Trường năm 2014

Đăng lúc: 09:25:14 12/11/2014 (GMT+7)4189 lượt xem

TT

Nội dung

Người chủ trì

Bộ phận tham mưu

TG thực hiện

Sản phẩm

1

Biên soạn Chương trình bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý phòng, ban cấp huyện.

Lưu Huy Huyền

- Phòng Đào tạo;

- Phòng Khoa học;

- Các khoa

Quý I,II - 2014

Chương trình và tài liệu bồi dưỡng

2

Biên soạn Chương trình, tài liệu bồi dưỡng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý theo Quyết định số 1254 ngày 24-10-2013 của Ban Thường vụ tỉnh ủy.

Lưu Huy Huyền

- Phòng Đào tạo;

- Phòng Khoa học;

- Các khoa.

Quý I,II - 2014

Chương trình và tài liệu bồi dưỡng

3

Biên soạn quy chế đánh giá cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Chính trị Thanh Hóa

Lê Công Quyền

Phòng TC-HC-QT

Quý II - 2014

Bản Quy chế

4

Biên soạn chương trình, tài liệu cho cán bộ tổ chức; cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát và cán bộ văn phòng cấp ủy cấp xã.

Lưu Huy Huyền

- Phòng Đào tạo;

- Phòng Khoa học;

- Các khoa

Quý I,II - 2014

Chương trình và tài liệu bồi dưỡng

5

Biên soạn các nhóm kỹ năng mềm đưa vào giảng dạy trong chương trình TCLLCT - HC khóa 41.

Nguyễn Văn Ninh

- Phòng Đào tạo;

- Phòng Khoa học;

- Các khoa.

 

Tài liệu về Kỹ năng mềm


      
Số lượt truy cập
Hôm nay:
56
Hôm qua:
1496
Tuần này:
10690
Tháng này:
1552
Tất cả:
3.553.769