NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2023)!

Giới thiệu sách bổ sung năm 2011

Đăng lúc: 08:36:30 12/11/2014 (GMT+7)1750 lượt xem

 GIỚI THIỆU SÁCH BỔ SUNG NĂM  2011

 

 

 

             000: TIN HỌC, THÔNG TIN VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT

 

 

001/3142+3148

Đừng hỏi tại sao? Khám phá cơ thể .- H: Thời đại, 2010.- 231tr; 21cm

 

001/3140+3143

Đừng hỏi tại sao? Máy tính y học.- H: Thời đại,2011.- 231tr; 21cm

 

001/3141+3144

Đừng hỏi tại sao? Vũ trụ sinh học môi trường.- H: Thời đại,2011.- 231tr; 21cm

 

001/3145+3149

Đừng hỏi tại sao? Âm nhạc giao thông thể thao.- H: Thời đại,2011.- 231tr; 21cm

 

001/3146+3147

Đừng hỏi tại sao? Thế giới tự nhiên quanh ta.- H: Thời đại,2011.- 231tr; 21cm

 

004/3139+3140

Hà Thanh

Sổ tay tin học dành cho nhân viên thư ký/ Hà Thanh; Chí Việt.- H: Văn hóa thông tin, 2010.- 347tr; 21cm

 

005.26/3136+3137

Tin học văn phòng 2010/ Chí Việt.- H: Văn hóa thông tin, 2010.- 275tr;21cm

 

005.26/3129+3130

Nguyễn Mai Trang

Hướng dẫn lập biểu trong word và excel/ Nguyễn Mai Trang.- H: Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2010.- 179tr; 21cm

 

005.26/ 3123+3124

Tự học excel 2010.- H: Văn hóa thông tin, 2010.- 263tr; 21cm

 

005.26/3133+3134

Xử lý sự cố thường gặp trên windows và windows xp.- H: Văn hóa thông tin,2009.- 279tr;21cm

 

                                                    100: TRIẾT HỌC

 

 

128/4196

Vương Mông

Triết học nhân sinh của tôi: Tự truyện của nhà văn nổi tiếng, cựu bộ trưởng văn hóa Trung Quốc/ Vương Mông.- H: Hội nhà văn, 2010.- 451tr; 21cm

 

158/3952+3953

Tất Thục Mẫn

Trò chơi tâm linh: Giải mã bí mật tâm hồn, hiểu rõ bản thân là nền tảng của thành công/Tất Thục Mẫn.- H: Thời đại, 2010.- 290tr;21cm

 

153.6/3125+3126

Nguyễn Trình

Giúp bạn tự tin trong giao tiếp/ Nguyễn Trình.- H: Lao động, 2010.- 296tr; 21cm

 

153.6/3127`

Nguyễn Trình

Cách xử lý những khó khăn trong giao tiếp/Nguyễn Trình.- H: Lao động,2010.- 302tr; 19cm

153.6/3128

 

Công sở những nguyên tắc vàng.- H: Lao động xã hội, 2009.- 303tr; 20cm

 

200: TÔN GIÁO

 

 

294.3/3110+3111

Rinpoche Khamtrul

Nghệ thuật mật giáo là cánh cửa dẫn tới giác ngộ/ Khamtrul Rinpoche.- H: Mỹ thuật, 2010.- 95tr; 19cm

 

300: KHOA HỌC XÃ HỘI.

 

 

335.434.6/4258

Phạm Bình Minh (chủ biên)

Định hướng chiến lược đối ngoại Việt Nam đến 2020: Sách tham khảo/ Phạm Bình Minh.- H: Chính trị quốc gia, 2011.- 157tr; 24cm

 

335.434.6/4259

Gs.ts. Nguyễn Văn Huyên

Đảng cộng sản cầm quyền nội dung và phương thức cầm quyền của Đảng: Tái bản lần thứ nhất/ Gs.Ts Nguyễn Văn Huyên.- H: Chính trị quốc gia. 2011.- 417tr; 19cm

 

 

335.434.6/4262+4263

Ban Tuyên giáo trung ương

Tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng/ Ban tuyên giáo Trung ương.- H: Chính trị quốc gia, 2001.- 370tr; 19cm

 

335.434.6/4266+4267

Ban Tuyên giáo trung ương

Tài liệu học tập các văn kiện đại hôị đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng: Dùng cho cán bộ, Đảng viên cơ sở.- H: Chính trị quốc gia, 2011.- 162tr; 19cm

 

 

335.434.6/4260+4261

Ban Tuyên giáo trung ương

tài liệu nghiên cứu các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng: Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên/ Ban tuyên giáo Trung ương.- H: Chính trị quốc gia, 2011.- 199tr; 19cm

 

 

335.434.6/4264+4265

Ban Tuyên giáo trung ương

Tài liệu hỏi đáp các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng: Dùng cho đoàn viên, hội các đoàn thể CT- XH.../Ban tuyên giáo Trung ương.- H: chính trị quốc gia, 2001.- 183tr; 19cm

 

331.7/3116+3117

Nguyễn Minh Thư

55 nghề phổ biến trong xã hội hiện đại/ Nguyễn Minh Thư.- H-: Thanh niên, 2010.- 231tr; 19cm

 

343.05/3121

Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 và văn bản hướng dẫn thi hành: Tái bản có bổ sung.- H: Chính trị quốc gia, 2010.- 498tr; 21cm

335.434.6/3106+3107

Tạ Hữu Yên

Những chuyện kể về đạo đức Hồ Chí Minh/ Tạ Hữu Đức.- H: Thanh niên, 2010.- 215tr; 19cm

 

344.02/3108+3109

Tìm hiểu nội dung của luật bảo hiểm xã hôi về bảo hiểm tự nguyện.- H: Lao động, 2010.- 75tr; 19cm

 

354.9/3154

T.s Nguyễn Đức Tĩnh

Quản lý nhà nước về đầu tư phát triển đào tạo nnghề ở Việt Nam: Sách chuyên khảo/ TS Nguyễn Đức Tĩnh.- H: Dân trí 2010.- 210tr; 21cm

344.9/3112+3113+3114

Tìm hiểu luật giáo dục và luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật giáo dục.- H: Thời đại, 2010.- 167tr; 19cm

 

335.434.6/3098+3099

Nguyễn Gia Nùng

Đặc sắc văn hóa Hồ Chí Minh/ Nguyễn Gia Nùng.- T.P Hồ Chí Minh: Trẻ, 2008.- 268tr; 20cm.- (di sản Hồ Chí Minh)

335.434.6/3093+3094

Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh lý luận và thực tiễn.- H: Chính trị quốc gia, 2010.- 359tr; 21cm

 

344.02/3152+3153

Tìm hiểu các qiu định chi tiết một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghệp.- H: Lao động, 2010.- 101tr; 19cm

 

327.109597

Hỏi đáp về tình hình thế giới và chíng sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.-H: Chính trị quốc gia, 2008.- 483tr; 21cm

 

 

378

Quốc Vinh (biên soạn)

100 trường đại học hàng đầu thế giới/ Quốc Vinh; Ngọc Linh; Kim Dung.- H: Văn hóa thông tin, 2011.- 359tr; 24cm

 

500: KHOA HỌC

 

508/3163+3164

Larousse

Các hiện tượng tự nhiên/ Larousse.- H: TP. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2010.- 171tr; 20cm

 

540.092/3092

Vũ Bội Tuyền

chuyện kể về những nhà khoa học nổi tiếng thế giới/ Vũ Bội Tuyền.- H: Văn học, 2010.- 267tr; 21cm

 

597.7/3104+3105

Hà Văn Thư

Tóm tắt niên biểu lịch sử Việt Nam/ hà văn thư.- H: Văn hóa thông tin, 2010.- 318tr; 19cm

 

600: CÔNG NGHỆ

 

 

613/3118

Tạ Tiến

Các phương thức món ăn bổ dưỡng với sức khỏe con người/ Tạ tiến.- H: Hà Nội. 2010.- 230tr; 21cm

 

610/3096+3095

Lệ Xuân (Biên dịch)

Có trí tuệ bệnh tật không tìm tới/ Lệ Xuân.- H: Thời đại, 2010.- 271tr; 21cm

 

613.2/3151

Bs. Nguyễn Sĩ Viễn

Thực đơn làm đẹp và kéo dài tuổi thọ/ Bs. Nguyễn Sĩ Viễn.- H: Văn hóa thông tin, 2009.- 150tr; 21cm

 

650.1

Bí quyết thành công của chủ tập đoàn GE.- H: Văn hóa thông tin, 2009.- 507tr; 21cm

 

650.1/3976

Anh Ba ( sưu tầm, biên soạn)

100 truyện kể về những người thành đạt/ Anh Ba; Quốc Vinh; Thùy linh.- H: Văn hóa thông tin, 2010.- 296tr; 24cm

 

646.7/3974+3975

Bùi Hữu Giao

Hành trang đời người/ Bùi Hữu Giao.- H: Dân trí, 2010.- 359tr; 21cm

 

616.99/3097

Mai Ngọc (biên soạn)

Bệnh ung thư những điều cần biết/ Mai Ngọc.- H: Thời đại, 2009.- 147tr; 21cm

 

650.1/3157+3158

Sơn Anh ( biên dịch)

Bài học vàng từ những thiên tài kinh doanh/ Sơn Anh.- H: Lao động, 2010.- 194tr; 19cm

 

700: NGHỆ THUẬT

 

 

700.95/3161+3162

Nguyễn Phan Thọ

Nghệ thuật truyền thống Đông Nam Á: Tái bản lần 2/ Nguyễn Phan Thọ. - H: Chính trị Quốc gia, 2010.- 359tr;19cm

 

792.092/4008+4009

Trần Minh Thu

Con rồng giữa trần ai/ Trần Minh Thu.-H: Văn học, 2009.-199tr;21cm

 

800: VĂN HỌC

 

 

813/3961+3962

Hãy hỏi Alice: Đọc nhật ký của  cô ấy, bước vào thế giới của cô ấy bạn sẽ không bao giờ quên cô ấy.- H: Văn học, 2009.-259tr;20cm

 

813/3957

 Lee Carrell Jennifer

Bí mật Shakespeare// The Sharkespea Secvet/ Jennifer Lee Carrell; Lê Đình Chi (dịch).- H: Nhân dân, 2009.-510tr; 24cm

 

 

813/3065+3066

Delilio Don

Nghệ sĩ hình thể/ Don delilio; Phạm Viêm Vương; Huỳnh Kim Oanh ( dịch).- H: Văn học, 2010.- 178tr;20cm

 

813/3967

Thor Brad

Truy sát/ Brad Thor; Hoàng Yến ( dịch); Nguyễn Yến ( hiệu đính).- H: Văn hóa thông tin, 2008.- 519tr;21cm

 

813/3968

Thor Brad

Không khoan nhượng/ Brad Thor; Hoàng Yến (dịch). H: Văn hóa thông tin 2008.- 571tr; 21cm

 

813/3964+3965

Harrison Lisi

Tuần lễ thời trang/ Lisi Harrison; Thiên Nga (dịch). - HCM: Văn hóa Sài Gòn, 2009.- 265tr; 21cm

 

813/3944+3945

Harrison Lisi

Dự án son bóng: Tiểu thuyết/ Lisi Harrison Thiên Nga ( dịch). - H: Văn hóa Sài Gòn, 2010.-278tr;20cm

 

823/3966

Bronte Charlolte

Jane eyre: Tiểu thuyết/ Charlollte Bronte; Trần Anh Kin (dịch); Nguyễn Đức Nam (giới thiệu).- H: Văn học, 2010.- 695tr; 21cm

 

895.922/4029+4030

Nothomb Amelie

Nhật ký chim én/ Amelie Nothomb.- H: Văn học, 2010.-136tr; 19cm

 

843/3959+3960

Sechan Thieny

Một tuần trong đời tỷ phú Nicolas Savinski/ Thieny sechan; Hiệu constant (dịch).- H: Hội nhà văn, 2010.- 203tr ; 21cm

 

843/3955

Nothomb Amelie

Nhật ký chim én/ Amelie Nothomb; Vũ Bích liên (dịch). - H: Văn học,2009.- 136tr; 20cm

 

843/3948+3949

Nothomb Amelie

Axit sunfuric/ Amelie Nothomb. - H: Hội nhà văn, 2009.-204tr; 20cm

 

 

891/3958

Cây bạch dương phương bắc/ Thúy Toàn (dịch). - H: Thanh niên, 2010.- 246tr; 19cm

 

890/3969

Song Trường (tuyển chọn)

Giai nhân trong tháp cổ truyện kinh dị/ Song trường. - H: Văn hóa thông tin, 2010.- 274tr; 21cm

 

891

Thúy Toàn

Kể chuyện về Puskin: Tuyển thơ trữ tình: Mấy khoảng khắc một cuộc đời/ Thúy Toàn.- H: Thanh niên,2010. -212tr; 19cm

 

895.9223/3043+3044+3045

Ma Văn Kháng

Côi cút giũa cảnh đời: Tiểu Thuyết/ Ma Văn Kháng. - H: Văn học, 2010. - 275tr; 21cm

 

895. 92234/4017+4018

Hà Khánh Linh

Lửa kinh đô: Tiểu thuyết/ Hà Khánh Linh. - H: Văn học, 2010.- 226tr; 21cm

 

895.9223/4010+4011

Nguyễn Đình Tú

Nháp: Tiểu thuyết/ Nguyễn Đình Tú. -H: Thanh Niên, 2009. - 318tr; 21cm

 

895.9223/4020+4021

Vĩnh Trà

Một ngày và một giờ: tiểu thuyết/ Vĩnh Trà. - H: Hội nhà văn, 2010.- 227tr; 19cm

 

895.92234/4019

Phạm Văn Chuyên

Hương đất: Tiểu thuyết/ Phạm Văn Chuyển. - H: Công an nhân dân, 2010.- 255tr; 19cm

 

895.9223/3088+3089

Cao Duy Sơn

Chòm ba lá: Tiểu thuyết/ Cao Duy Sơn.- H: Lao động,2009.- 463tr; 21cm

 

895.9223/3090

 

Trịnh Thanh Phong

Đồng làng đom đóm: Tiểu thuyết/ Trịnh Thanh Phong.- H: Văn học, 2010.- 307tr; 21cm

 

 

895.9223/3086+3087

Châu Diễn

Người sông mê: Tiểu thuyết/ Châu Diên.- H: Thời đại, 2010.- 283tr; 21cm

 

895.9223/3081+3082+3083

Duy Hòa

Động làng: Tiểu thuyết/ Duy Hòa.- H: Công an nhân dân, 2010.- 303tr; 19cm

 

895.9223/3074+3075

Đỗ Thị Hiền Hòa

Gió chuyển mùa: Tiểu thuyết/ Đỗ Thị Hiền Hòa.- H: Hội nhà văn, 2010.- 299tr; 19cm

 

895.9223/3076

Nguyễn Trung Thành

Nẻo Khuất: Tiểu thuyết/ Nguyễn Trung Thành.- H: Hội nhà văn, 2010.- 235tr; 19cm

 

823/3963

Treman Rose

Đường về nhà: Tiểu thuyết/ Rose Treman; Khang Vinh (dịch).- H: Văn học,2010.- 349tr; 23cm

 

895/3954+3956

Nguyễn Việt Hà

Mặt của đàn ông/ Nguyễn Việt Hà.- H: Hội nhà văn, 2008.- 220tr; 21cm

 

 

895.9223/3986-3990

 

Phạm Thuận Thành

Ngày nghỉ cuối tuần/ Phạm Thuận Thành.- H: Công an nhân dân,2010.- 249tr; 20cm

 

895/3984+3985+3986

Châu Hà

Biển khóc: Tập truyện ngắn/ Châu Hà.- Hội nhà văn,2010.- 233tr; 19cm

 

895.9223/3981+39982

Trịnh Văn Túc

Chiều trên bến cảng: Tập truyện ngắn/ Trịnh Văn Túc.- H: Hội nhà văn, 2010.- 278tr; 19cm

 

895/3979+3980

Tôn Nữ Thanh Yên

  Bên đời rong ruổi/ Tôn Nữ Thanh Yên.- H: Hà Nội, 2010.- 253tr; 19cm

 

895/3977+3978

Truyện ngắn hay và đoạt giải văn nghệ quân đội 2008-2009.- H: Hội nhà văn, 2010.- 381tr; 21cm

895.9223/4005

Hoa râm bụt/.- H: Thanh niên, 2010.- 378tr; 21cm

895.9223

Nguyễn Hiếu

   Hình như ngoài ăn chỉ có ma: Tuyển truyện ngắn/ Nguyễn Hiếu, 2010.- 513tr; 21cm

 

895.9223/ 3995+3996

Băng Sơn

Ngày thường Hà Nội: Tùy bút/ Băng Sơn.- H: Văn học, 2010.- 399tr; 20cm

 

895.9223/3999+4000+4001

Lý Khắc Cung

Mình về có kịp mùa đào nhật tân hay 50 truyện tình Thăng Long- Hà Nội Lý Khắc Cung.- H: Thanh niên, 2009.- 231tr; 19cm

 

895.9223/ 9397+9398

Sương Nguyệt Minh

Dị Hương: Tập truyện ngắn/ Sương Nguyệt Minh.- H: Hội nhà văn, 2009.- 197tr; 20cm

895.9223/3994

Trần Mạnh Hà

Sau núi: Tập truyện ngắn/ Trần Minh Hà.- H: Hà Nội, 2010.- 230tr; 19cm

 

895.9223/3046+3047+3048

Nguyễn Thế Hùng

Người đi bỏ mặc câu thề: Tập truyện ngắn/ Nguyễn Thế Hùng.- H: Văn học, 2010.- 239tr; 21cm

895.9223/4027+4028

Truyện ngắn hay 2010.- H: Văn học.- 296tr; 21cm

 

895.9223/3005+3056

Tô Phương

Người anh hùng ở vùng đất Kiên trung: Tập truyện kí/Tô Phương.- H: Thanh niên, 2010.- 267tr; 19cm

 

895.922803/3040+3041+3042

Lê Thị Mây

Mặt trời mọc ở phía tây: Bút ký/ Lê Thị Mây.- H: Hội nhà văn, 2010.- 354tr; 21cm

 

895.922803/3991+3992

Minh Phụng

Vàng son huyết lệ một thiên tình hận: Hồi ký/ Minh Phụng.- H: Phụ nữ 2010.- 335tr; 19cm

 

895.9223/4003

Nguyễn Thi

Mẹ vắng nhà: Tập truyện ngắn/ Nguyễn Thi.- H: Văn học, 2010.- 247tr; 21cm

895.9223/4026

Truyện ngắn hay tình yêu.- TH: Thanh Hóa, 2009.- 399tr; 19cm

 

895.9223/3993

Thu Loan

Đêm không trăng: Tập truyện ngắn/ Thu Loan.- H: Thanh niên,2010.- 173tr;19cm

 

895.9223/3053+3054

Đỗ Tiến Thụy

Người đàn bà đợi mưa: Tập truyện ngắn/ Đỗ Tiến Thụy.- H: Văn học, 2010.- 225tr; 21cm

 

895.922803/4015+4016

Hoàng Minh Châu

Mất để mà còn: Tự Truyện/ Hoàng Minh Châu.- H: Hội nhà văn, 2010.- 441tr; 19cm

 

895.922802/4013+4014

Vương Tâm

Con vẹt: Truyện vui/ Vương Tâm.- H: Thanh niên, 2010.- 230tr;21cm

 

895.922.10/4025

Đinh Công Vĩ

Nguyễn Du đời và tình: Tái bản có bổ sung/ Đinh Công Vĩ.- H: Phụ nữ, 2010.- 196tr; 19cm

 

895.9223/3064+3065

Y Ban

Hành trình của tờ tiền giả: Truyện ngắn/ Y Ban.- H: Hội nhà văn, 2009.- 197tr; 20cm

 

895.9223/4023

Phạm Duy Nghĩa

12 truyện ngắn/ Phạm Duy Nghĩa.- H: Lao động,2010.- 254tr; 19cm

 

895.9223/4012

Hoàng Minh Tường

Truyện ngắn/Hoàng Minh Tường.- H: Hội nhà văn, 2010.- 235tr; 20cm

 

895.9223/3091

Trần Thu Nam

Tình yêu mách bảo/ Trần Thu Nam.- H: Thanh niên,2010.- 280tr; 21cm

 

895.9223/3067

Bằng Việt tác phẩm chọn lọc: Thơ.- H: Hội nhà văn, 2010.- 488tr;19cm

 

895.9223/3062+3063

Tâm Lang

Tôi kéo xe/ Tâm Lang; Hòang Đạo; Nguyễn Đình Lạp.- H: Văn học, 2010.- 293tr; 21cm

 

895.9223/3061

Nguyễn Hiếu

Bóng ảnh của đời: Tuyển truyện ngắn / Nguyễn Hiếu.- H: Hà Nội, 2010.- 562tr; 22cm

 

895.92209/4002

Khúc Hà Linh

Anh em nhà Nguyễn Tường Nam " Nhất Linh" Ánh sáng và bóng tối.- H: Thanh niên, 2010.- 207tr; 21cm

895.9223/3059+3060

Truyện ngắn lãng mạn.- Thanh Hóa, 2010.- 400tr; 19cm

 

895.9223/3057+3058

Mai Tiến Nghị

Lộc rơi lộc vãi: tập Truyện ngắn/ Mai Tiến Nghị.- H: Hội nhà văn, 2010.- 226tr; 19cm

 

895.9223/ 3049+ 3050+3051

Thụy Anh

Gió trắng: Tập truyện / Thụy Anh.- H: Văn học, 2010.- 229tr; 21cm

895. 9223

Trần Mạnh Hà

Sau núi: Tập truyện ngắn/ Trần Mạnh Hà.- H: Hà Nội, 2010.- 229tr; 19cm

 

895.9223/ 3035+3036

Trọng Bảo

Phong lan đỏ/ Trọng Bảo.- H: Hà Nội, 2010.- 244tr; 19cm

 

895.922.803

Tình cảm Bác Hồ với 18 vị tướng lĩnh Việt Nam.- H: Đại học quốc gia, 2010.- 131tr; 19cm

 

895.92244

Thúy Toàn

Nghĩ về con đường nước Nga: Bút ký- tiểu luận/ Thúy Toàn.- H: Thanh niên, 2010.- 235tr; 20cm

 

 

895.9223/3031+3032

Chu Thị Lan Phương

Vườn treo:Tập truyện ngắn/ Chu Thị Lan Phương.- H: Hội nhà văn, 2011.- 307tr; 20cm

 

895.9221/3070+3071

Nguyễn Trác

Những giấc chiêm bao của cây: Thơ Nguyễn Trác.- H: Văn học, 2010.- 70tr; 21cm

895.92212/3052

Ngô Quốc Quýnh

Thử tìm hiểu tâm sự Nguyễn Du qua Truyện Kiều/ Ngô Quốc Quýnh.- H: Giáo dục Việt Nam, 2010.- 210tr; 19cm

895.9223/3039

Tô Phương

Người anh hùng ở vùng đất kiên trung: tập truyện ký/ Tô Phương.- H: Thanh niên, 2010.- 267tr; 19cm

 

895.922.803/3077

Đoàn Lư

Lenakiti thiên thần của tình yêu: Tiểu thuyết khoa học viễn tưởng/ Đoàn Lư.- H: Thanh niên, 2010.- 331tr; 19cm

 

895./3033+3034

Phạm Xuân Đào

Ân tình lặng lẽ: Tập truyện ngắn/ Phạm Xuân Đào.- H: Văn học. 2010.- 145tr; 19cm

 

895.9223/3078+3079+3080

Nguyễn Tiến Hải

Những giấc mơ phẫn nộ/Nguyễn Tiến Hải.- H: Hội nhà văn, 2010.- 227tr; 19cm

 

900: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ

 

959.7012/3100+3101

Lê Thái Dũng

Tìm hiểu văn hóa thời đại Hùng Vương/Lê Thái Dũng.- H: Quân đội nhân dân, 2010.- 254tr; 21cm

959.7022/3127

Đào Tam Tỉnh

Kênh nhà Lê lịch sử và huyền thoại Đào Tam Tỉnh.- H: Thời đại, 2010.- 354tr; 25cm

915.973/3102+3103

Giang Quân

Tiểu từ điển đường phố Hà Nội/Giang Quân, 2010.- 405tr;19cm

959.7/3970+3971

Những người sống mãi: Tập truyện ký.- H: Kim Đồng, 2010.- 346tr; 21cm

959.7041/4006+4007

Đặng Văn Việt

Đường số 4 rực lửa/ Đặng Văn Việt.- H: Thanh niên, 2010.- 195tr; 21cm

920.02/3972+3973

Nguyễn Duy Hợp (biên soạn)

Hồ sơ người tù Yên Kinh:Nguyễn Duy Hợp/ (biên soạn).- H: Thưòi đại,2010.- 257tr; 21cm

915.97/3159+3160

Những địa danh đẹp ở Việt Nam.- H: Lao động, 2009.- 327tr; 21cm

951/3170+3171

Trịnh Trung Hiểu (sưu tầm)

Những điều bí ẩn trong lịch sử Trung Quốc Hiểu/ Trịnh Trung Hiểu; Nguyễn Thanh (sưu tấm).- H: Thế giới, 2010.- 372tr; 22cm

959.704092/3155+3156

Trần Dương

Những năm tháng bên Bác/Trần Dương.- Nxb Đà Nẵng, 2010.- 175tr; 19cm

959.704092/3068+3069

Vũ Kỳ

Thư gửi Bác Hồ kể chuyện/ Vũ Kỳ.- H: Chính trị quốc gia, 2009.- 358tr; 21cm.- ( Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh).

 

 

   
Số lượt truy cập
Hôm nay:
542
Hôm qua:
2042
Tuần này:
4269
Tháng này:
10351
Tất cả:
3.450.148