NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 -  7/5/2024)!

Giới thiệu sách mới năm 2017

Đăng lúc: 16:47:45 24/04/2017 (GMT+7)2399 lượt xem

 
Người giới thiệu: ThS. Tào Thị Thanh Mai
Phòng N/C KH- TT- TL
 s3.jpg
KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CƠ BẢN DÀNH CHO ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, CẤP XÃ
 
(Đồng chủ biên: TS. Lương Trọng Thành;
ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn;
CN. Nguyễn Thị Nguyệt)
 
Nhằm cung cấp cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã có những kiến thức mới về tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; hướng dẫn các kỹ năng cơ bản trong quá trình thực hiện chức trách và nhiệm vụ của đại biểu; được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách: “Kiến thức và kỹ năng cơ bản dành cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã” do TS. Lương Trọng Thành, ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn; CN. Nguyễn Thị Nguyệt đồng chủ biên.
Nội dung cuốn sách gồm 03 phần:
Phần thứ nhất: Hỏi – đáp về những điểm mới của Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Phần thứ hai: Kỹ năng cơ bản dành cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã.
Phần thứ ba: Một số mẫu văn bản do Hội đồng nhân dân ban hành.
Hy vọng cuốn sách là tài liệu thực sự bổ ích đối với các đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã; giúp đại biểu Hội đồng nhân dân cập nhật một cách có hệ thống, đầy đủ, toàn diện, khoa học những quy định mới của pháp luật có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân; quyền hạn, trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân; đồng thời, nắm bắt được quy trình, cách thức rèn luyện các kỹ năng cơ bản của đại biểu Hội đồng nhân dân.
 
 s1.jpg
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP XÃ Ở THANH HÓA HIỆN NAY
 
 (Đồng chủ biên: TS. Lương Trọng Thành;
ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn;
ThS. Đỗ Phương Anh)
 
 
Để góp phần tìm hiểu một cách có hệ thống lý luận, thực tiễn về hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp xã và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp xã ở tỉnh Thanh Hóa, được sự đồng ý của Thường trực tỉnh ủy Thanh Hóa; trên cơ sở kết quả nghiên cứu chính của đề tài khoa học cấp tỉnh, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa  phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp xã ở tỉnh Thanh Hóa hiện nay” do TS. Lương Trọng Thành, ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn, ThS. Đỗ Phương Anh đồng chủ biên.
Nội dung cuốn sách gồm 03 chương:
Chương I: Cơ sở lý luận về chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp xã.
Chương II: Thực trạng hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp xã ở tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay.
Chương III: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp xã ở tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay.
Cuốn sách nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn của Hội đồng nhân dân nói chung, đi sâu phân tích thực trạng và hạn chế của Hội đồng nhân dân cấp xã ở tỉnh Thanh Hóa nói riêng. Từ đó đề xuất phương hướng và giải pháp đổi mới phương thức hoạt động nhằm phát huy những ưu điểm và khắc phục những hạn chế để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp xã.
Hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích cho Hội đồng nhân dân  và các đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nói chung, ở tỉnh Thanh Hóa nói riêng trong quá trình hoạt động của mình.
 
 
 s2.jpg

TẬP BÀI GIẢNG TÌNH HÌNH, NHIỆM VỤ CỦA TỈNH THANH HÓA
    Chủ biên: TS. Lương Trọng Thành
 
Thực hiện Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (ban hành kèm theo Quyết định số 1479/QĐ-HVCTQG ngày 21- 4-2014 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), ngày 6-11-2015, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ban hành hướng dẫn số 167/HD-HVCTQG về việc biên soạn phần “Tình hình, nhiệm vụ của địa phương (hoặc ngành)” thuộc Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Đến nay, phần “Tình hình, nhiệm vụ của địa phương” do các trường chinh trị nghiên cứu, biên soạn đã hoàn thành và được Hội đồng thẩm định do PGS.TS Trương Thị Thông làm chủ tịch.
Để đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị - hành chính cho cán bộ lãnh đạo quản lý trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa tổ chức biên soạn “Tập bài giảng tình hình, nhiệm vụ của tỉnh Thanh Hóa” do TS. Lương Trọng Thành chủ biên.
Tập bài giảng bao gồm:
Bài 1: Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa.
Bài 2: Nhiệm vụ cơ bản và những giải pháp chủ yếu phát triển các lĩnh vực đời sống xã hội tỉnh Thanh Hóa.
Một số báo cáo chuyên đề về địa phương:
- Chuyên đề 1: Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện nay.
- Chuyên đề 2: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ Quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015 – 2020.
- Chuyên đề 3: Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã đối với công tác quốc phòng, an ninh.
- Chuyên đề 4: Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Tập bài giảng nghiên cứu quá trình thành lập, ý nghĩa lịch của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa; đồng thời nêu rõ quá trình lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn: 1930 – 1945 và trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân pháp, đế quốc Mỹ xâm lược; nhất là trong sự nghiệp đổi mới đất nước; Đặc biệt, còn làm rõ những kết quả đạt được và hạn chế tồn tại trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; trên cơ sở đó, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, giai đoạn 2015 – 2020.
Tập bài giảng đã được các giảng viên, báo cáo viên có bề dày kinh nghiệm biên soạn hết sức công phu, nghiêm túc và được Hội đồng Thẩm định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thông qua.
Hy vọng rằng, Tập bài giảng sẽ góp phần nâng cao nhận thức của học viên về những vấn đề quan trọng, thiết thực tình hình, nhiệm vụ tỉnh Thanh Hóa; giúp học viên đã và đang học tập trong Nhà trường sẽ thực hiện tốt hơn hoạt động lãnh đạo, quản lý trên các cương vị công tác của mình.
 
Số lượt truy cập
Hôm nay:
3032
Hôm qua:
2097
Tuần này:
9284
Tháng này:
44785
Tất cả:
4.552.274