NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 -  7/5/2024)!

Những điểm mới trong văn kiện Đại hội XI

Đăng lúc: 08:46:04 12/11/2014 (GMT+7)1699 lượt xem

Cuốn "NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XI" sẽ giúp bạn đọc hiểu sâu hơn cơ sở lý luận và thực tiễn những Nghị quyết của Đảng, triển khai thực hiện một cách tích cực, sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của ngành, địa phương đơn vị

 Van_kien

Giới thiệu  sách:

 

NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XI

         Loại sách: Nghiên cứu về Văn kiện của Đảng lần thứ XI

        Chủ biên: TS. Vũ Ngọc Am

        Đơn vị xuất bản: Nxb Chính trị - Hành chính

        Khổ: 14,5cm x 20,5cm

         Năm xuất bản: 2011.

        Giá bìa: 48.000 VNĐ

          Đại hội XI có ý nghĩa trọng đại, định hướng cho toàn Đảng, toàn dân ta tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Cuốn  "NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XI" sẽ giúp bạn đọc hiểu sâu hơn cơ sở lý luận và thực tiễn những Nghị quyết của Đảng, triển khai thực hiện một cách tích cực, sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của  ngành, địa phương đơn vị; phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XI đề ra.

Số lượt truy cập
Hôm nay:
284
Hôm qua:
2097
Tuần này:
6536
Tháng này:
42037
Tất cả:
4.549.526