Hôm nay:
1702
Hôm qua:
2763
Tuần này:
4465
Tháng này:
12930
Tất cả:
1899657

10 kết quả nổi bật của Trường Chính trị Thanh Hóa năm 2019

Đăng lúc: 09:00:05 21/01/2020 (GMT+7)

             Năm 2019, với sự kiện đặc biệt Kỷ niệm 70 năm Truyền thống Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa (1949 – 2019) và các sự kiện lớn của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và của tỉnh Thanh Hóa, phát huy những thành tích, kết quả đạt được trong  những năm qua, với sự nỗ lực, sáng tạo, quyết liệt hành động của Đảng ủy, Ban Giám hiệu; sự đồng thuận, tâm huyết, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, viên chức, Nhà trường tiếp tục đổi mới toàn diện các mặt hoạt động và đạt được những kết quả nổi bật, cụ thể:
1. Năm 2019 là năm nhận được sự quan tâm toàn diện, thiết thực, cụ thể nhất của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Thường trực UBND tỉnh; sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của các ban, sở, ngành, địa phương trong triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
2. Phát triển tư duy trong việc xây dựng và khẳng định mô hình “5 nhất, 4 trụ cột, 5 định hướng đổi mới”.
Nhằm xác định rõ vai trò, mục tiêu phấn đấu, tập trung nguồn lực, tạo động lực cho đổi mới và phát triển, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đã đổi mới toàn diện mọi mặt công tác, trong đó quan tâm xây dựng các mô hình phát triển về đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, thân thiện, giàu tính Đảng… Các mô hình được xây dựng dựa trên nền tảng các tiêu chí: Đảm bảo định hướng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; phù hợp với điều kiện thực tế; huy động được nguồn lực; nâng cao hình ảnh, vị thế Nhà trường; phản ánh quy luật vận động và phát triển, sứ mệnh, tầm nhìn của Trường Chính trị Thanh Hóa. Trong đó, Nhà trường chú trọng xây dựng mô hình chủ đạo: 5 nhất, 4 trụ cột, 5 định hướng đổi mới.
3. Hoàn thành với khối lượng công việc lớn, chất lượng, hiệu quả cao nhất.
Năm 2019, Nhà trường đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng với quy mô lớn nhất, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Cụ thể: Về quy mô đào tạo TCLLCT-HC: Tổng số 81 lớp/6.294 học viên, trong đó: Có 15 lớp tập trung/808 học viên (gồm 08 lớp năm 2018 chuyển qua với 444 học viên, 6 lớp năm 2019 với 324 học viên và 01 lớp dành cho cán bộ lãnh đạo cấp phòng tỉnh Hủa Phăn nước CHDCND Lào với 40 học viên); 66 lớp không tập trung/4936 học viên (trong đó, 22lớp không tập trung tại trường với 1.749 học viên và 44 lớp tại huyện với 3.737 học viên). Đã tốt nghiệp 43 lớp, tổng số học viên là 3.193 người. Về quy mô bồi dưỡng: Năm 2019 mở 90 lớp với 8910 học viên. Các loại hình bồi dưỡng đã thực hiện bao gồm bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp ủy cấp huyện và các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2020-2025, 2021- 2026; bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính; bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng; bồi dưỡng công chức cán bộ, công chức cấp xã và các loại bồi dưỡng khác.
Về công tác nghiên cứu khoa học đã phối hợp tổ chức thành công 01 hội thảo khoa học cấp Bộ, 01 hội thảo khoa học cấp tỉnh;  được nghiệm thu, xếp loại xuất sắc 01 đề tài khoa học cấp tỉnh, đang thực hiện 3 đề tài khoa học cấp tỉnh; tổ chức thành công nhiều diễn đàn khoa học cấp khoa, cấp trường gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2019 và thực tiễn địa phương, đơn vị; xuất bản 8 đầu sách chuyên khảo, tham khảo và giáo trình phục vụ công tác giảng dạy, học tập. Ngoài ra, công tác tham mưu, phối hợp; công tác hợp tác quốc tế luôn được đặc biệt quan tâm và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.
4. Tổ chức thành công mô hình bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ và các chức danh lãnh đạo, chủ chốt cấp huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 – 2026.
Với quyết tâm xây dựng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa trở thành trung tâm chất lượng cao về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh, ở khu vực và trên cả nước, xây dựng trường chính trị chuẩn, trường chính trị mẫu, trên cơ sở định hướng của tỉnh, năm 2019 Nhà trường đã phối hợp với các huyện, thị, thành ủy tổ chức thực hiện mô hình bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ và các chức danh lãnh đạo, chủ chốt cấp huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 – 2026 đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Có thể khẳng định, mô hình bồi dưỡng kiểu mẫu về các mặt: (1) mô hình lớp học tiêu biểu cho tinh thần học tập tự giác, cầu thị, nghiêm túc, kỷ cương, kỷ luật cao trong học tập; (2) kiểu mẫu về sự gắn kết giữa đào tạo, quy hoạch và sử dụng cán bộ; (3) kiểu mẫu trong thực hiện phương châm gắn học với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn, giữa bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, năng lực và uy tín cán bộ; (4) kiểu mẫu về kỷ cương trong giảng dạy theo phương pháp tích cực, trong quản lý và phục vụ; (5) kiểu mẫu về chất lượng và hiệu quả trong đào tạo, bồi dưỡng.
5. Tổ chức nhiều sự kiện lớn thu hút sự quan tâm của lãnh đạo Học viện, lãnh đạo tỉnh, các trường bạn và các đơn vị trong tỉnh; tạo sức ảnh hưởng lớn, nâng cao hình ảnh, vị thế Nhà trường.  
* Hội thảo khoa học cấp tỉnh:Hướng tới kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa và kỷ niệm 129 năm ngày Sinh nhật Bác, ngày 16/5/2019, Trường Chính trị đã chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp tỉnh: "70 năm Bác Hồ viết tác phẩm Dân vận – Ý nghĩa lý luận và thực tiễn". Hội thảo đã thành công tốt đẹp. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm chỉ ra những vấn đề đang đặt ra về công tác dân vận; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo về công tác dân vận ở Thanh Hóa hiện nay; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác vận động Nhân dân tham gia xây dựng, phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế; một số kinh nghiệm trong xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu theo tư tưởng Hồ Chí Minh; đổi mới công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh…
* Hội thảo khoa học cấp Bộ: Thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Truyền thống Học viện, thực hiện Kế hoạch số 294-KH/HVCTQG-TCT, ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, ngày 16/9/2019, Nhà trường đã đăng cai tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề “Xây dựng trường chính trị chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị và nghiên cứu khoa học trong giai đoạn hiện nay”. Hội thảo được tổ chức nhằm làm rõ các vấn đề liên quan đến xây dựng Trường Chính trị chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học trong giai đoạn hiện nay. Đại biểu tham dự là các cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học đến từ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Thanh Hóa và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hội thảo khoa học đã thành công tốt đẹp và để lại ấn tượng sâu sắc trên 03 phương diện: về nội dung, chất lượng các bài tham luận, về quy mô của hội thảo, về công tác phối hợp tổ chức chu đáo, tận tình của Trường Chính trị Thanh Hóa.
           Sáng ngày 16/11/2019, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm xây dựng và phát triển (1949 – 2019). Về dự Lễ kỷ niệm, Nhà trường vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo Học viện CTQG Hồ Chí Minh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố cùng các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên của Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa qua các thời kỳ. Diễn văn Lễ kỷ niệm đã khẳng định: Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Nhà trường đã không ngừng lớn mạnh và đóng góp quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của quê hương, đất nước.
      Kỷ niệm 70 năm truyền thống (1949 – 2019) là mốc son quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc trên mọi mặt công tác của Nhà trường. Với những nỗ lực, cố gắng của các thế hệ cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức, người lao động, Nhà trường đã được tặng các phần thưởng, danh hiệu cao quý: Huân chương Độc lập hạng Ba, các Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác.
Trong dịp này, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần nỗ lực phấn đấu, sáng tạo và đổi mới trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng Nhà trường bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết, kỷ cương, nêu gương, sáng tạo, xây dựng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn kiểu mẫu”.    
6. Tập trung xây dựng hình ảnh, nâng cao vị thế, tạo sức lan tỏa
Năm 2019, là năm tạo đột phá về xây dựng hình ảnh, tác phong của cán bộ, giảng viên, học viên trong dạy – học lý luận chính trị. Đặc biệt đã phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, giảng viên trong thực thi nhiệm vụ theo định hướng: Nghiêm về giờ giấc; đẹp về trang phục; chuẩn trong phát ngôn; đúng mực trong ứng xử và quyết liệt đổi mới phương pháp dạy học; phát huy vai trò là chủ và làm chủ của học viên trong quá trình học tập, rèn luyện, tiếp nhận tri thức, hoàn thiện và phát triển phẩm chất, năng lực, xây dựng tác phong học tập, rèn luyện theo nguyên tắc 3 không, 3 có (3 không: Không vào lớp muộn, về sớm; không cẩu thả; không làm việc riêng, sử dụng điện thoại trong giờ học; 3 có: có mục tiêu, động lực học tập tích cực; có tác phong, hình ảnh đẹp; có phương pháp học tập, rèn luyện khoa học). Thông qua đó, xây dựng hình ảnh, tác phong của người cán bộ, giảng viên, học viên trường Đảng.
Nhằm nâng cao vị thế, tạo sức lan tỏa trong đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, Nhà trường đã xây dựng và hoàn thiện 3 phóng sự: (1) Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa – Khát vọng đổi mới để phát triển; (2) Sức lan tỏa từ một mô hình bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy; (3) Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa – 70 năm và hành trình hiện thực hóa khát vọng. Mỗi thước phim được xây dựng là ý tưởng sáng tạo nhằm ghi lại những dấu ấn quan trọng trong đổi mới và phát triển. Theo đó, đổi mới và phát triển đã tạo ra sự thay đổi kỳ diệu, không chỉ ở diện mạo, mà cốt lõi là ở tầm vóc, dư duy, tầm nhìn của một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; trung tâm nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn lớn với sứ mệnh đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín vì một Thanh Hóa thịnh vượng.
7. Tập trung cải tạo cơ sở vật chất, tạo diện mạo mới: sáng, xanh, sạch, đẹp.
Từ nguồn cân đối ngân sách, năm 2019, cơ sở vật chất Nhà trường đã được đầu tư cải tạo theo hướng  đồng bộ, hiện đại, sạch đẹp hơn, đảm bảo phục vụ đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đặc biệt là cải tạo, nâng cấp phòng họp, phòng truyền thống và các hạng mục khác phục vụ tốt cho Lễ kỷ niệm 70 năm Truyền thống Nhà trường (1949-2019). Theo đó, cảnh quan, môi trường trong và ngoài khu vực Nhà trường luôn được quan tâm chăm sóc theo hướng sáng, xanh, sạch, đẹp.   
8. Quan tâm chế độ, chính sách kịp thời, tốt nhất, hiệu quả cao nhất.
Năm 2019, Đảng ủy, Giám hiệu đặc biệt quan tâm tới chế độ, chính sách cho cán bộ, giảng viên đảm bảo quy định, phù hợp với thực tiễn và đạt mức cao nhất trong hệ thống các trường chính trị trên cả nước. Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức đã được triển khai kịp thời, dân chủ, minh bạch. Qua đó, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Nhà trường đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, viên chức, tạo động lực để tập thể Nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
9. Tổ chức phong trào thi đua xuyên suốt, đạt hiệu quả cao nhất.
Năm 2019, Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tham gia các phong trào, các hoạt động thi đua mang ý nghĩa thiết thực: Tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (1949-2019) do Học viện và Cụm Thi đua số 5 tổ chức; tham mưu cho Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp Bộ về “Xây dựng trường chính trị chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học trong giai đoạn hiện nay”. Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua trong Nhà trường, như: Phong trào thi đua 5 tốt Nghiên cứu tốt, tham mưu tốt, quản trị tốt, dạy - học tốt, tư vấn tốt”, cụ thể hóa 5 giá trị chuẩn mực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phong trào thi đua xây dựng khoa, phòng kiểu mẫu, công dân kiểu mẫu trong khối cán bộ, viên chức; Phong trào thi đua xây dựng, tôn vinh tập thể lớp kiểu mẫu, học viên gương mẫu. Các phong trào đã tạo không khí thi đua hết sức sôi động, quyết liệt.
Các phong trào, hoạt động do Nhà trường tổ chức đã thu hút được đông đảo cán bộ, giảng viên, học viên tham gia, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn trường, từ đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, thân thiện, giàu tính Đảng. Kết quả các phong trào thi đua đã góp phần hiện thực hóa 3 mục tiêu phục vụ, mô hình Nhà trường 5 nhất, 4 trụ cột, 5 định hướng đổi mới và xây dựng Nhà trường kiểu mẫu.
10. Năm tổ chức thành công việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Bám sát định hướng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã tổ chức sắp xếp bộ máy từ 7 khoa, phòng xuống còn 5 khoa, phòng; tinh giản biên chế từ 120 xuống 90 biên chế, tạo được sự đồng thuận, khơi dậy sức sáng tạo, tâm huyết của toàn thể cán bộ, giảng viên vươn lên hoàn thành vượt mức kế hoạch tỉnh giao.
Những kết quả trong năm 2019 đã góp phần tô thắm, làm giàu thêm truyền thống 70 năm (1949 - 2019) xây dựng, cống hiến và trưởng thành của Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa. Từ thực tiễn sinh động về đổi mới và phát triển đã và đang tạo động lực cho thế hệ cán bộ, giảng viên hôm nay tự hào về truyền thống, trách nhiệm với hiện tại, tin tưởng vào tương lai tươi sáng, với khí thế mới, vận hội mới, tư duy mới, quyết tâm mới để giành thắng lợi mới toàn diện trong năm 2020, phấn đấu xây dựng Nhà trường đạt chuẩn kiểu mẫu, góp phần thực hiện khát vọng Thanh Hóa thịnh vượng, kiểu mẫu./.

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?