Hôm nay:
1664
Hôm qua:
879
Tuần này:
4922
Tháng này:
17190
Tất cả:
693234

Trang chủ / Tổ chức Đảng, Đoàn thể / Đảng bộ

Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội nghị “Triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ...

Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội nghị “Triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Sáng ngày 25/4/2014, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức Hội nghị “Triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

Đăng lúc 3 năm trước · 728 lượt xem

Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghi quyết...

Sáng ngày 17/1/2014 BCH Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Đăng lúc 3 năm trước · 671 lượt xem

Mùa xuân nhớ ơn Đảng, Nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2013

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 03 tháng 02 năm 1930 đã ghi dấu mốc trọng đại trong lịch sử dân tộc. Trải qua 83 năm xây dựng và phát triển...

Đăng lúc 4 năm trước · 557 lượt xem

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2012 và đón nhận phần thưởng cao quý

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2012 và đón nhận phần thưởng cao quý của Nhà nước trao tặng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đào tao, bồi dưỡng năm 2012

Đăng lúc 4 năm trước · 725 lượt xem

Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 15-KH/TU ngày 27/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Hướng dẫn số 27-HD/TGTU, Kế hoạch số 14-KH/ĐU, Kế hoạch số 18-KH/ĐU và Hướng dẫn số 08-HD/ĐU ngày 04/01/2012 của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hoá về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đăng lúc 5 năm trước · 491 lượt xem

Chương trình hành động thực hiện nghi quyết lần thứ IV BCH TW và Nghi quyết của BCH đảng bộ tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 23 - KH/ĐU ngày 17/4/2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu Thanh Hóa thành tỉnh tiên...

Đăng lúc 3 năm trước · 479 lượt xem

Nâng cao chất lượng sinh hoạt gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ

Đảng bộ Trường Chính trị có trên 100 đảng viên hiện đang sinh hoạt tại 12 chi bộ trực thuộc. Những năm gần đây, nhất là từ khi thực hiện chỉ thị số 10 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về "nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ", Đảng uỷ nhà trường đã chú trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở, sát với tình hình thực tế.

Đăng lúc 3 năm trước · 434 lượt xem
12

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?