Hôm nay:
429
Hôm qua:
1099
Tuần này:
5026
Tháng này:
32927
Tất cả:
2206148

Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa ban hành Công văn số 14-CV/ĐU về việc Viết thu hoạch Nghị quyết số 58 - NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị

Đăng lúc: 16:57:57 11/09/2020 (GMT+7)

 Nguồn tin: Bùi Thị Thu
Trưởng Khoa Lý luận cơ sở
          Thực hiện Công văn số 2808-CV/BTGTU ngày 31/8/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sáng ngày 09/9/2020, Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công văn số 14 - CV/ĐU về việc Viết thu hoạch Nghị quyết số 58 -NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
          Công văn số 14 –CV/ĐU của Đảng ủy Nhà trường quy định rõ về đối tượng, nội dung, hình thức viết thu hoạch cũng như cách thức kiểm tra, đánh giá bài thu hoạch. Đặc biệt, Đảng ủy quy định lấy kết quả nhận thức sau học tập Nghị quyết là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị hằng năm của cấp ủy, chi bộ, đơn vị và cá nhân đảng viên.
          Theo đó, ngay sau khi Công văn số 14 –CV/ĐU được ban hành, các chi bộ trong Nhà trường đã nhanh chóng triển khai đến mọi đảng viên. Toàn thể đảng viên, giảng viên Nhà trường đã hăng hái, phấn khởi, nghiêm túc thực hiện. Đặc biệt, trên cơ sở nhận thứcđầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng những nội dung cốt lõi của Nghị quyết,cán bộ, giảng viên Nhà trường đã liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; nhất là đối với giảng viên - những người làm công tác giảng dạy xác định chú trọng liên hệ nội dung của Nghị quyết vào bài giảng của mình, góp phần tuyên tuyền Nghị quyết đến học viên là những cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức trong toàn tỉnh, những người trực tiếp triển khai thực hiện Nghị quyết đến nhân dân.
          Công văn số 14 –CV/ĐU của Đảng ủy Nhà trường đã thể hiện tâm huyết, trách nhiệm trong triển khai Nghị quyết; thực hiện nghiêm túc sự lãnh, chỉ đạo của Tỉnh, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà./.

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?