Hôm nay:
817
Hôm qua:
1362
Tuần này:
7904
Tháng này:
28000
Tất cả:
1289720

Thanh Hóa khắc ghi lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”

Đăng lúc: 14:34:41 04/06/2018 (GMT+7)

TS. Hoàng Bá Tường 
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
 
          Cách đây 70 năm, trong lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc ta còn đang trong thời kỳ gian khổ, ác liệt nhất, để động viên mọi lực lượng tham gia thực hiện đường lối “kháng chiến, kiến quốc” của Đảng nhằm đánh bại thực dân Pháp xâm lược, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”. "Mục đích thi đua ái quốc là: "Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm. Cách làm là, dựa vào: Lực lượng của dân, Tinh thần của dân, để gây: Hạnh phúc cho dân.Vì vậy bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh; bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua nhau: Làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều. Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai, gái; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ tranh đấu trên mặt trận: Quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa". Vừa kháng chiến,vừa kiến quốc.
          Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Từ đó, phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, góp phần giáo dục, động viên cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân ra sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong các giai đoạn cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thi đua yêu nước có ý nghĩa quan trọng và to lớn, Đảng và Nhà nước đã chính thức lấy ngày 11 tháng 6 hàng năm là Ngày truyền thống Thi đua yêu nước. 
          Thi đua yêu nước, theo Bác Hồ: “Công việc hàng ngày là nền tảng của thi đua”, bất kỳ công việc gì ích nước lợi nhà đều có thể và cần phải thi đua. Hoạt động trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội phải được tiến hành một cách tích cực và sáng tạo, mang lại hiệu quả cao, sản xuất ra của cải vật chất và tinh thần; qua đó thể hiện lòng yêu nước, thương dân, tình cảm thiết tha đối với quê hương, đất nước; phấn đấu vì độc lập, tự do, thống nhất của nước nhà, phát triển kinh tế và văn hóa, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh lấy thi đua làm động lực, bồi dưỡng nâng cao, phát huy lòng yêu nước; qua phong trào thi đua làm cho lòng yêu nước thể hiện bằng hành động thực tế, cụ thể, thiết thực trong cuộc sống, chiến đấu, lao động, học tập; lấy lòng yêu nước thúc đẩy thi đua, nâng cao hiệu quả thi đua.
 Hưởng ứng lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Hồ Chủ tịch, trong những năm đầu kháng chiến chống Thực dân Pháp xâm lược, không khí chuẩn bị chiến đấu sôi nổi, khẩn trương bao trùm toàn bộ xã hội. Mỗi người dân Thanh Hóa trở thành mỗi người lính đứng trong thế trận chiến tranh nhân dân.
Ngày 20/2/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh vào Thanh Hóa, trực tiếp giao nhiệm vụ cho nhân dân tỉnh nhà xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu - căn cứ, hậu phương chiến lược của kháng chiến chống thực dân Pháp. Người chỉ thị: “Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu… Phải làm sao cho mọi mặt: chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa phải là kiểu mẫu, một nhà kiểu mẫu. Làm một người kiểu mẫu, một làng kiểu mẫu, một huyện kiểu mẫu, một tỉnh kiểu mẫu. Quyết tâm làm thì sẽ thành kiểu mẫu”.
 Xây dựng Thanh Hóa thành kiểu mẫu tức là xây dựng chế độ dân chủ nhân dân phát triển toàn diện ở hậu phương, tạo ra tiềm lực hùng hậu đảm bảo đời sống của nhân dân trong tỉnh và chi viện cho kháng chiến. Được Chủ tịch Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu là vinh dự tự hào, là trách nhiệm to lớn vẻ vang của Đảng bộ, nhân dân toàn tỉnh.
Vượt lên những khó khăn thử thách, vận dụng sáng tạo chủ trương của Đảng, hưởng ứng lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong từng hoàn cảnh cụ thể, Đảng bộ Thanh Hóa đã tìm ra những giải pháp sắc bén tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua yêu nước rộng khắp trên tất cả các vùng, miền trong tỉnh thực hiện hai nhiệm vụ cơ bản xây dựng, bảo vệ căn cứ hậu phương Thanh Hóa. Tháng 2 - 1948, Đảng bộ tỉnh kiểm điểm việc thực hiện chỉ thị kháng chiến kiến quốc, thực hiện “Xây dựng Thanh Hóa kiểu mẫu”, lãnh đạo toàn dân tập trung mọi nỗ lực “Xây dựng Thanh Hóa thành hậu phương vững mạnh của cuộc kháng chiến, cung cấp sức người, sức của cho chiến trường; tổ chức chiến đấu tại chỗ, bảo vệ hậu phương. Xây dựng, củng cố, phát triển chế độ dân chủ nhân dân trên tất cả các phương diện: chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa,… vừa chiến đấu chống thù trong giặc ngoài, bảo vệ hậu phương, đặt nền tảng cho sự hình thành phát triển của một tỉnh kiểu mẫu.
Những năm 1949 – 1950, với quyết tâm tất cả cho sự nghiệp kháng chiến kiến quốc thắng lợi, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh vừa sản xuất vừa chiến đấu xây dựng bảo vệ Thanh Hóa kiểu mẫu, tăng cường lực lượng hậu phương kháng chiến. Kinh tế trong tỉnh phát triển, nhân dân các dân tộc càng hăng hái thi đua đóng góp công sức nhiều hơn vào công cuộc xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu – căn cứ, hậu phương kháng chiến mà Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn.
Thực hiện Thi đua ái quốc đã phát huy sâu rộng trong cuộc sống lao động, sản xuất, chiến đấu và học tập ở Thanh Hóa. Tháng 6 - 1950, Hồ Chủ Tịch gửi thư khen ngợi nhân dân Thanh Hóa, đặc biệt là khen ngợi xã Tân Tiến (Hà Trung), Hoằng Lộc (Hoằng Hóa), Đông Anh (Đông Sơn) có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giúp đỡ bộ đội, dân quân. Phong trào bình dân học vụ thi đua xóa nạn mù chữ và học bổ túc văn hóa phát triển sâu rộng. Trong các làng, xã đâu đâu cũng có lớp học. Các hoạt động văn nghệ quần chúng động viên cổ vũ toàn dân, toàn quân thi đua sản xuất, chiến đấu xây dựng, bảo vệ hậu phương. Đội ngũ văn nghệ sỹ từ Hà Nội, Liên khu III, Liên khu IV, Bình - Trị - Thiên đến Thanh Hóa đã hội tụ ở Quần Tín, Cầu Thiều, Hậu Hiền, Neo, cầu Bố, Rừng Thông… góp phần phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ kháng chiến ở hậu phương. Nhiều tác phẩm thơ ca, nhạc họa… động viên lòng yêu nước kháng chiến, nâng cao niềm tin vào Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh .
Thực hiện những điều chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ 1947 - 1954, Đảng bộ đã tổ chức lãnh đạo nhân dân trong tỉnh xây đựng, bảo vệ Thanh Hóa kiểu mẫu – căn cứ hậu phương kháng chiến - phát triển trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, tạo ra tiềm lực về vật chất và tinh thần đáp ứng yêu cầu của chiến dịch quân sự, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên "chấn động địa cầu", đánh bại âm mưu của Thực dân Pháp xâm lược. Trong dịp vào thăm Thanh Hoá lần thứ 2 (13 - 6 - 1957), ghi nhận thành tích của cán bộ, quân và dân Thanh Hóa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khen ngợi: "Bây giờ tiếng Việt Nam đến đâu tiếng Điện Biên Phủ đến đấy, tiếng Điện Biên Phủ đến đâu đồng bào Thanh Hóa cũng có phần vinh dự đến đấy".
Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Thanh Hóa hăng hái thi đua khôi phục, phát triển sản xuất, xây dựng nhà máy điện, nhà máy phốt phát, nhà máy giấy, đài truyền thanh, nông trường Yên Mỹ… các nghề thủ công nghiệp được phục hồi, phát triển. Sửa chữa đập Bái Thượng, nâng cấp đê sông Mã, sông Chu, phong trào chống úng, chống hạn phát triển mạnh. Nông nghiệp thu hoạch khá, công tác bình dân học vụ tốt, điển hình là xã Vĩnh Khang (Vĩnh Lộc), thị xã Thanh Hoá. Bác Hồ gửi thư khen và mong Thanh Hoá phấn đấu thành tỉnh kiểu mẫu. Những điều khen ngợi và mong muốn của Bác là phương hướng phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân Thanh Hoá.
 Thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, từ ngày 10 đến ngày 12 - 12 - 1961, Bác Hồ về thăm Thanh Hóa. Bác đã khen ngợi hợp tác xã Thành Công, ngọn cờ đầu của ngành tiểu thủ công nghiệp toàn Miền Bắc và nhắc Tỉnh uỷ phải nhân rộng điển hình “Thành Công” ra toàn tỉnh, khen ngợi thành tích thâm canh lúa, trồng bông, chăn nuôi gia cầm, công tác thuỷ lợi, trồng cây gây rừng, công tác bổ túc văn hoá xã Yên Trường.
Bác khen ngợi và nhắc nhở: Tỉnh uỷ đã đoàn kết nhất trí, tận tụy phục vụ nhân dân, chấp hành chỉ thị cấp trên nghiêm túc, nhưng cần phải đi sâu đi sát, tránh quan liêu mệnh lệnh, phải có phương pháp làm việc khoa học, phải chú trọng dìu dắt, bồi dưỡng cán bộ trẻ, phụ nữ. Bác chỉ rõ: “Xây dựng chủ nghĩa xã hội tức là xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân”. Những điều dạy bảo của Người soi đường và cổ vũ Đảng bộ, nhân dân Thanh Hoá tiến lên.
Thực hiện lời dạy của Bác, năng suất lúa và cây trồng ở Thọ Xuân dẫn đầu trong tỉnh. Nhiều hợp tác xã nông nghiệp đạt năng suất cao nổi tiếng cả Miền Bắc như: hợp tác xã Xuân Thành, Thắng Lợi, Đông Phương Hồng. Năm 1963 huyện Thọ Xuân được Chính phủ tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích thủy lợi. Tỉnh uỷ chỉ đạo sâu sát cuộc vận động “3 xây, 3 chống” trong các ngành kinh tế nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực quản lý, đẩy mạnh cải tiến kỹ thuật chống tham ô, lãng phí, quan liêu.
 Cuộc vận động “3 xây, 3 chống” ở Thanh Hoá đã đi đúng hướng và đạt kết quả tốt, hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước, có nhiều sáng kiến, làm lợi cho tập thể, thúc đẩy các ngành kinh tế phần đầu hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Nổi bật trong ngành giáo dục là trường cấp I Hải Nhân - Tĩnh Gia, 8 năm liền đạt danh hiệu trường tiên tiến và đã được Bộ Giáo dục tặng danh hiệu lá cờ đầu các trường phổ thông cấp I toàn Miền Bắc, được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì và hạng Ba. Thầy giáo Nguyễn Văn Huê - Hiệu trưởng nhà trường được tặng danh hiệu Anh hùng lao động. Năm 1964, Bộ Giáo dục tổng kết công tác giáo dục ở trường Hải Nhân để rút kinh nghiệm giáo dục cấp I trên toàn Miền Bắc.
Mười năm hòa bình cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện thi đua ái quốc, Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa đã làm biến đổi sâu sắc bộ mặt kinh tế, xã hội trong tỉnh, củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, đáp ứng yêu cầu chống Mỹ, cứu nước góp phần đánh thắng chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, chi viện Miền Nam, thống nhất Tổ quốc.
Chiến thắng Lạch Trường 1964 - chiến thắng đầu tiên của chiến tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của giặc Mỹ đã cổ vũ nhân dân Thanh Hoá, dân quân Miền Bắc quyết chiến đấu bảo vệ chủ nghĩa xã hội, bảo vệ hậu phương lớn của tiền tuyến lớn Miền Nam. Đại sứ quán Cu Ba đã thay mặt Đảng, Chính phủ Cu Ba tặng cờ cho Hoa Lộc và Hoằng Trường.
 Để biểu dương những thành tích xuất sắc trên các mặt trận, lãnh đạo tỉnh đã tổ chức Đại hội công nông binh toàn tỉnh tại xã Xuân Hòa Thọ Xuân ngày 4 và 5 - 4 - 1966. Về dự Đại hội có 650 đại biểu của các ngành, các cấp, các địa phương, đơn vị đã lập thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu. Đại hội đã biểu dương thành tích của quân dân Thanh Hóa trên các lĩnh vực. Quân dân tỉnh nhà đã bắn rơi 127 máy bay, bắn cháy 1 tàu chiến và làm bị thương nhiều chiếc khác. Trong bom đạn ác liệt, sản xuất nông nghiệp vẫn phát triển, các hợp tác xã đã làm tròn nghĩa vụ lương thực, ổn định đời sống và có phần tích lũy. Tỉnh ủy đã phát động phong trào thi đua 3 giỏi "Sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi, giao thông vận tải giỏi" nhằm thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược của cách mạng.
Thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ: sản xuất, chiến đấu, giao thông vận tải, chi viện tiền tuyến, Đảng bộ, nhân dân Thanh Hóa đã vượt lên khó khăn, gian   khổ, thử thách, hy sinh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Trong hai ngày 3 và 4 - 4 - 1965, quân dân Thanh Hóa đã bắn tan xác 47 máy bay giặc Mỹ trên bầu trời Hàm Rồng, Đò Lèn, phà Ghép, Tĩnh Gia, đã làm cho cả thế giới ngạc nhiên và khâm phục. Cầu Hàm Rồng, chiếc cầu nhỏ bé trên dòng sông Mã, đã đi vào lịch sử bằng những chiến công hiển hách và niềm tự hào về sức mạnh Việt Nam.
Với quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, vừa sản xuất, vừa chiến đấu, mở đầu cho phong trào dân quân nữ bắn rơi máy bay giặc Mỹ là trung đội nữ dân quân Hoa Lộc (Hậu Lộc). Trung đội nữ dân quân Hoa Lộc, đơn vị nữ đầu tiên trên Miền Bắc dùng súng bộ binh bắn rơi máy bay giặc Mỹ đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen ngợi và tặng thưởng huy hiệu của người. Đại đội Triệu Thị Trinh - đại đội bộ đội địa phương nữ đầu tiên trong tỉnh cơ động chiến đấu nhiều nơi, bắn rơi 3 máy bay, được Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen, tặng huy hiệu, được Chính phủ tặng Huân chương Chiến công. Năm 1967 trung đội nữ dân quân Thanh Thủy (Tĩnh Gia), Hà Phú, Hà Toại (Hà Trung), nữ dân quân xã Hoằng Hải (Hoằng Hóa) đều lập chiến công xuất sắc bắn rơi máy bay Mỹ, được Bác Hồ gửi thư khen và tặng thưởng huy hiệu.
Tuổi cao trí càng cao, trung đội lão dân quân xã Hoằng Trường gồm 28 cụ, do cụ Lê Văn Hợp chỉ huy đã bắn rơi máy bay của giặc. Các cụ đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng thưởng huy hiệu, gửi thư khen, Chính phủ tặng thưởng Huân chương. Trong thư Bác viết: "Tôi nhiệt liệt mừng chiến công vẻ vang của các cụ. Với lòng yêu nước nồng nàn, chí căm thù địch sâu sắc, các cụ đã nêu cao quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Thật là: tuổi cao, chí càng cao. Đây là một tấm gương sáng cho đồng bào cả nước tiến lên sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của toàn dân ta đến thắng lợi hoàn toàn"1.
Noi gương các cụ lão dân quân Hoằng Trường, thi đua với các đơn vị nữ dân quân trong tỉnh, quân và dân Thanh Hóa vừa sản xuất vừa chiến đấu, bắn rơi nhiều máy bay, bắn cháy nhiều tàu chiến, lập công vẻ vang. Xuất hiện nhiều phong trào thi đua chống Mỹ như: "Đoàn vận tải Lam Sơn". phong trào "Hòn đá chống Mỹ", "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người", "Thanh niên 3 sẵn sàng", "Phụ nữ 3 đảm đang"…
Ngày 30 - 12 - 1968, Ban Thường vụ Tỉnh ủy được vinh dự về Thủ đô Hà Nội báo cáo thành tích chiến đấu và xây dựng với Bác Hồ và Bộ Chính trị. Bác khen: Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa đã chiến đấu giỏi, cả tỉnh đã bắn rơi 297 máy bay Mỹ. Riêng Hàm Rồng đã bắn rơi 99 chiếc. Đảng bộ, nhân dân Thanh Hóa đã làm tốt nhiệm vụ giao thông vận tải phục vụ tiền tuyến, làm tốt nhiệm vụ kháng chiến. .. Trong tỉnh đã có nhiều hợp tác xã giỏi, ví dụ hợp tác xã Trung Hòa mỗi năm đạt 6,8 tấn thóc, 3 con lợn trên một héc ta gieo trồng; hợp tác xã Khoan Hồng đạt 6 tấn thóc, mỗi gia đình nuôi 5 con lợn... Bác nhắc nhở:   Phải thường xuyên tổng kết nhân rộng điển hình tiên tiến, phát huy thế mạnh của một tỉnh đất rộng người đông, rừng vàng, biển bạc để xây dựng Thanh Hóa thành một tỉnh kiểu mẫu. Những điều dạy bảo của Bác là ánh sáng soi đường, nguồn lực thúc đẩy các phong trào thi đua ở Thanh Hóa không ngừng phát triển.
Trong cuộc đọ sức quyết liệt với quân thù, Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa đã chiến đấu 10.158 trận lớn nhỏ, bắn rơi 376 máy bay (trong đó có 3 chiếc B52), bắt sống 36 giặc lái, bắn cháy 57 tàu chiến (trong đó có 52 khu trục hạm thuộc hạm đội 7) của giặc Mỹ. Chiến tranh nhân dân trên địa bàn Thanh Hóa có sức mạnh kỳ diệu lập nên những chiến công vẻ vang. Hàm Rồng trở thành biểu tượng thiêng liêng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và nghệ thuật quân sự. Chiến công nối tiếp chiến công, quân dân Thanh Hóa, bằng trí thông minh và lòng dũng cảm đã tìm ra nhiều cách đánh độc đáo, sáng tạo, đánh địch bằng 3 thứ quân (bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích); đánh địch bằng các loại vũ khí hiện có, đánh địch trong mọi tình huống. Chiến tranh nhân dân đã đánh thắng 2 cuộc chiến tranh phá hoại mang tính chất hủy diệt của giặc Mỹ trên địa bàn Thanh Hóa.
Trong 21 năm chống Mỹ, cứu nước Thanh Hóa đã dành cho Miền Nam và tỉnh Quảng Nam kết nghĩa tình cảm thiêng liêng, cao quý. Hàng chục phong trào thi đua vì Miền Nam ruột thịt đã diễn ra liên tục sôi động, rộng khắp. Phong trào "Mỗi người làm việc bằng hai vì Miền Nam ruột thịt", "Thanh niên ba sẵn sàng", "Phụ nữ ba đảm đang", "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người"... đã động viên mọi tầng lớp nhân dân tham gia chống Mỹ, cứu nước. Hàng ngàn gia đình cả ba thế hệ: ông, cha, mẹ, con, cháu cùng chung chiến hào giệt giặc. Hàng vạn gia đình có từ 3 đến 5 con tòng quân nhập ngũ. Các mẹ, các chị đã động viên chồng, con, em của mình ra mặt trận. 250 ngàn thanh niên ưu tú và hàng vạn cán bộ, đảng viên, nam, nữ tham gia bộ đội và thanh niên xung phong. Các huyện Nga Sơn, Thạch Thành, Nông Cống, Cẩm Thủy, Bá Thước,... đã tổ chức huấn luyện các tiểu đoàn, đại đội bộ đội huyện gửi vào Miền Nam chiến đấu. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã xây dựng huấn luyện 78 tiểu đoàn bổ sung cho các chiến trường. Thanh Hóa đã huy động cao nhất, nhiều nhất nhân tài, nhân lực cho sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước toàn thắng.
Sau khi giặc Mỹ phải dừng ném bom Miền Bắc, Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa chuyển hướng phát triển kinh tế, văn hóa từ thời bình sang thời chiến, đảm bảo yêu cầu vừa sản xuất, vừa chiến đấu. Với sự tổ chức, chỉ đạo chặt chẽ, khoa học của các cấp ủy Đảng và chính quyền cộng với sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân, toàn xã hội đã nhanh chóng chuyển mọi hoạt động từ thời bình sang thời chiến. Hàng vạn tấn máy móc, phương tiện, hàng hóa đã được vận chuyển về nơi an toàn và tổ chức lại sản xuất. Bên cạnh hố bom, lúa khoai vẫn lên xanh, phong trào thi đua "5 tấn, 2 con..." đã làm cho năng suất cây trồng, vật nuôi tăng hơn thời kỳ trước chiến tranh (năm 1964 cả tỉnh chỉ có 1 huyện đạt 5 tấn, đến năm 1975 đã có 8 huyện đạt 5 tấn). Phong trào thi đua "Hai tốt" trong ngành giáo dục phát triển. Thầy trò các trường xây dựng lán trại, hầm hào, đội mũ rơm đến lớp. Phong trào "Tiếng hát át tiếng bom" sôi động, hào hùng trong xưởng máy, trên đồng ruộng, ngoài trận địa... Do chuyển hướng kịp thời mọi mặt hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội mà tiềm lực của hậu phương được tăng cường và được bảo vệ, nhân dân vẫn tạm đủ cơm ăn, áo mặc và được học hành, chữa bệnh. Thanh Hóa không quay về thời kỳ đồ đá như mong muốn của bọn xâm lược, mà vẫn hiên ngang phát triển. Đó là thành tựu to lớn mà Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh ta đã đạt được. Thực hiện Di chúc thiêng liêng của Hồ Chủ Tịch, Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa đã cùng với toàn Đảng, toàn dân bảo vệ Miền Bắc, giải phóng Miền Nam, thống nhất Tổ quốc.
 Khắc sâu lời dạy Thi đua ái quốc và xây dựng Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu của Bác, trong hai cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã khắc phục khó khăn, gian khổ, đẩy mạnh lao động sản xuất, tích cực tham gia kháng chiến, kiến quốc, vừa kiên cường chiến đấu bảo vệ quê hương, vừa tích cực đóng góp sức người, sức của chi viện cho chiến trường, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước...
 Thực hiện thi đua ái quốc, tỉnh Thanh Hóa vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất; lực lượng vũ trang tỉnh được Đảng và Nhà nước phong tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 4.208 bà mẹ được phong tặng, truy tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 202 tập thể, 93 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động. Đó là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước về những thành quả to lớn và tinh thần thi đua yêu nước của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà đã đạt được.
Trên 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, phát huy truyền thống thi đua yêu nước, tiếp tục phát động những phong trào thi đua phù hợp với từng giai đoạn cách mạng, Đảng bộ, quân và dân Thanh Hóa đã đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, năng động, sáng tạo, phát huy tốt những tiềm năng, lợi thế, khơi dậy mạnh mẽ các nguồn lực, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa Thanh Hóa ra khỏi tình trạng tỉnh nghèo, kém phát triển, trở thành một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo đạt thứ hạng cao của khu vực Bắc Trung Bộ.
Năm 2017, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 9,08%, là mức tăng trưởng khá cao. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 13.144 tỷ đồng, cao hơn so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa vượt 15,4% so với dự toán. Phát triển doanh nghiệp có chuyển biến mạnh mẽ, đã thành lập mới 3.000 doanh nghiệp, gấp 2 lần so với cùng kỳ về số doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký kinh doanh. Công tác vận động, xúc tiến đầu tư và các hoạt động kinh tế đối ngoại tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư, tổng vốn đăng ký đạt 6,3 tỷ USD, nhiều nhất từ trước đến nay. Đã khởi công, hoàn thành, đưa vào sử dụng một số dự án khá lớn, góp phần nâng cao năng lực sản xuất và thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển...; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,54%, xuống còn 8,43%. Các phong trào thi đua trong các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể và các tổ chức hội có tác động rõ nét đến việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trên các lĩnh vực công tác, đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình, gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” đạt kết quả tốt…
Năm 2018 phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân.
 70 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bản tỉnh Thanh Hóa liên tục phát triển, mỗi một thời kỳ cách mạng đều có những phong trào thi đua được cán bộ và đồng bào các dân tộc hưởng ứng, tích cực tham gia, mang lại hiệu quả to lớn, để lại những dấu ấn sâu đậm, góp phần tô thắm truyền thống yêu nước, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng của đất nước, quê hương.
Thi đua yêu nước vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển, phấn đấu đến năm 2020 Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước, đến năm 2025 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu đó, nhiệm vụ của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh nhà trong thời gian tới là: Phải đưa phong trào thi đua yêu nước của tỉnh phát triển mạnh mẽ, hiệu quả cao hơn nữa, xứng đáng với vị thế và yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Khơi dậy và nhân lên mặt tích cực trong mỗi người, trong mỗi đơn vị và trong cộng đồng xã hội; đổi mới, kết hợp chặt chẽ giữa phong trào thi đua với công tác khen thưởng và tuyên truyền tôn vinh nhân rộng các điển hình tiên tiến, xây dựng hình ảnh tốt đẹp của Thanh Hoá và con người Thanh Hoá trong lòng bạn bè trong nước và quốc tế. Tập trung làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của người dân và doanh nghiệp nhằm xây dựng bộ máy chính quyền hiệu lực, hiệu quả, đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Tích cực thực hiện phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ, các lực lượng vũ trang và đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Từng ngành, từng địa phương, đơn vị, phải xây dựng các chỉ tiêu thi đua cụ thể; tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng, thường xuyên và thiết thực, bảo đảm thực hiện bằng được các mục tiêu nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị mình đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chung của cả tỉnh giai đoạn 2018 - 2020.
 Với tư duy mới, tầm nhìn mới, nắm bắt cơ hội, tiềm năng và thế mạnh để đồng hành phát triển, Thanh Hóa quyết tâm thi đua ái quốc, chuyển mình mạnh mẽ để thực hiện thành công khát vọng trở thành tỉnh phát triển nhanh, mạnh của cả nước, sớm trở thành “tỉnh kiểu mẫu”, xứng đáng với tình cảm và sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Bác Hồ đối với Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà./.
 

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?