Hôm nay:
850
Hôm qua:
918
Tuần này:
850
Tháng này:
26993
Tất cả:
1162033

10 kết quả nổi bật năm 2017 của Trường Chính trị Thanh Hóa

Đăng lúc: 09:33:25 08/02/2018 (GMT+7)

            Phát huy những thành tích, kết quả của những năm đổi mới, bước vào năm 2017 công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền với việc ban hành nhiều chủ trương, chính sách mới; nhu cầu học tập để chuẩn hóa và nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức quản lý Nhà nước…trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các ngành, địa phương trong tỉnh được nâng lên; những kinh nghiệm trong đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn… là những thuận lợi rất cơ bản để toàn thể cán bộ, giảng viên Nhà trường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thi đua nghiên cứu tốt, phục vụ tốt, quản lý tốt, dạy – học tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được thể hiện ở 10 kết quả nổi bật như sau:
Một là, chủ động tham mưu cho Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các kết luận, kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn
Theo chương trình công tác và đề xuất của Nhà trường, GS,TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã về làm việc với Tỉnh ủy; thăm và làm việc với cán bộ, giảng viên, học viên Trường Chính trị. Theo đó, trong kết luận buổi làm việc, đồng chí Giám đốc Học viện đã yêu cầu phải xây dựng Trường Chính trị Thanh Hóa trở thành trường chính trị chuẩn đầu tiên của cả nước. Cùng với sự quan tâm của Học viện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành chức năng, nhiệm vụ mới; Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giai đoạn 2018 – 2020; thống nhất chủ trương tổ chức tổng kết 5 vấn đề thực tiễn; giao chủ trì nghiên cứu 02 đề tài khoa học cấp tỉnh, nghiên cứu biên soạn 8 sách phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng và lãnh đạo, quản lý…
Hai là,công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục được đổi mới đồng bộ và toàn diện, tạo đột phá ở một số khâu; quy mô đào tạo, bồi dưỡng lớn nhất, chất lượng có nhiều chuyển biến tích cực
Công tác điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm; xây dựng, điều độ kế hoạch được chú trọng theo hướng khoa học, chất lượng, hiệu quả. Cải tiến nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo phương châm “rõ hơn về lý luận, sát với đối tượng, phù hợp với thực tiễn”; chú trọng cập nhật kiến thức mới, kiến thức thực tiễn, bổ sung cập nhật tình hình, nhiệm vụ địa phương Thanh Hóa vào chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị. Biên soạn các chuyên đề về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bổ sung, cập nhật cho các lớp đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường. Các bước, quy trình lên lớp được thực hiện nghiêm túc, tạo được đột phá trong đổi mới phương pháp, đánh giá chất lượng dạy - học.Phương thức mở lớp được đa dạng hóa, vừa đáp ứng được nhu cầu chuẩn hóa, vừa nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán b, công chức của các địa phương, đơn vị.Năm 2017 là năm có quy mô đào tạo, bồi dưỡng lớn nhất từ trước đến nay gồm 256 lớp với 27.203 học viên.
Ba là,phối hợp với Sở Nội vụ và các huyện, thị, thành phố trong tỉnh tổ chức thành công các lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng dành cho đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã,nhiệm kỳ 2016 - 2021
 Tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Bộ Nội vụ, Kế hoạch của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, nhằm tạo bước đột phá trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Nhà trường đã chủ động trong tham mưu; chặt chẽ trong phối hợp; quyết liệt trong chỉ đạo; khoa học, chuyên nghiệp trong tổ chức thực hiện, đã tổ chức thành công 147 lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 (trong đó, 08 lớp cho 993 đại biểu HĐND cấp huyện, 139 lớp cho trên 15.000 đại biểu HĐND cấp xã) đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, tạo được niềm tin, sự hài lòng của học viên; sự ghi nhận của các huyện, thị, thành phố và đánh giá cao của Bộ Nội vụ.
Bốn là, năm đầu tiên thực hiện chương trình hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
Thực hiện Biên bản ghi nhớ giữa Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa và Trường Chính trị - Hành chính tỉnh Hủa Phăn, giai đoạn 2016 - 2020,Trường Chính trị Thanh Hóa đã tổ chức đào tạo trình độ Trung cấp lý luận chính trị cho 30 cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Phòng của tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào.
Trong 8 tháng học tập, rèn luyện tại trường, học viên không chỉ được học chương trình Trung cấp lý luận chính trị theo quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mà còn học được những kinh nghiệm trong lãnh đạo đổi mới phát triển kinh tế - xã hội…, tăng cường hiểu biết về văn hóa, con người Thanh Hóa, Việt Nam. Khóa học đã được tổ chức thành công tốt đẹp, tạo được dấu ấn, sự tin tưởng, phấn khởi và hài lòng của học viên, góp phần thực hiện cam kết hợp tác và phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.
Năm là, hoàn thành xuất sắc đề tài thẩm định các chương trình bồi dưỡng do Bộ Nội vụ chỉ định
Nhằm đánh giá, cải tiến, biên soạn chương trình bồi dưỡng theo hướng căn bản, hệ thống, chuyên nghiệp, thực tiễn, Bộ Nội vụ đã chỉ định Trường Chính trị Thanh Hóa - Trường duy nhất trong hệ thống các trường chính trị cấp tỉnh thẩm định 04 chương trình bồi dưỡng (chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng, chuyên viên, chuyên viên chính, cán sự). Đề tài đã được tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tính khoa học và được Hội đồng nghiệm thu của Bộ Nội vụ xếp loại xuất sắc. Được giao và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không chỉ khẳng định uy tín, vị thế Nhà trường mà còn là hoạt động thực tiễn để đội ngũ giảng viên phát triển toàn diện năng lực từ nghiên cứu, cải tiến tài liệu; giảng dạy đến thẩm định, tư vấn đổi mới nội dung chương trình bồi dưỡng.
Sáu là, công tác nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn tiếp tục được quan tâmtheo hướng “xã hội hóa nghiên cứu tìm hiểu, ưu tiên nguồn lực cho nghiên cứu phát hiện, khuyến khích nghiên cứu tư vấn” và “sâu địa bàn, sát lĩnh vực, phát hiện kịp thời, đề xuất được giải pháp”
Các hoạt động nghiên cứu thực tế được phát triển toàn diện, đa dạng hóa các loại hình, các khâu quy trình từ đăng ký, thẩm định, giao nhiệm vụ… được chú trọng. Mục tiêu, nội dung nghiên cứu được định hướng rõ ràng; cơ chế, chính sách, môi trường nghiên cứu được quan tâm đã tạo được động lực, phong trào thi đua nghiên cứu khoa học ở đông đảo cán bộ, giảng viên và học viên. Nhiều ý tưởng, giải pháp hay trong các cuộc thi thuyết trình ý tưởng, khóa luận tốt nghiệp…được vận dụng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở địa phương. Hoạt động nghiên cứu thực tế của cán bộ, giảng viên và học viên năm 2017 đã có những nét mới – kịp thời gắn nghiên cứu tìm hiểu, tư vấn và ủng hộ sức người, sức của ủng hộ nhân dân các địa phương bị thiên tai, lũ lụt trên địa bàn tỉnh.
Bảy là, nghiên cứu, biên soạn được nhiều đầusách chuyên khảo, tham khảo phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và lãnh đạo, quản lý
Từ kết quả nghiên cứu của các hội thảo, các đề tài khoa học, các vấn đề tổng kết thực tiễn, luận án… Nhà trường đã quan tâm chỉ đạo biên tập và phát hành sách chuyên khảo, tham khảo phục vụ nghiên cứu, dạy - học và công tác lãnh đạo, quản lý. Kết quả năm 2017, Nhà trường đã biên soạn được 7 đầu sách chuyên khảo, tham khảo có giá trị khoa học và thực tiễn cao như: 1. “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động của HĐND cấp xã ở tỉnh Thanh Hóa hiện nay”. 2.“Kiến thức và kỹ năng cơ bản dành cho đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã”. 3.“Phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp ở tỉnh Thanh Hóa hiện nay”. 4.Biên soạn “Tập bài giảng tình hình, nhiệm vụ của tỉnh Thanh Hóa”. 5. “Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường chính trị khu vực Bắc Trung bộ trong giai đoạn hiện nay”. 6.“Đổi mới đánh giá hoạt động dạy – học Trung cấp Lý luận chính trị – Hành chính hiện nay”. 7.“Phát huy quyền làm chủ của người dân trong xây dựng nông thôn mới ở Thanh Hóa hiện nay”.
 Tám là, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên được quan tâm đồng bộ, chất lượng không ngừng được nâng lên đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
 Với phương châm “định hướng tốt, cơ chế tốt, môi trường tốt”, Nhà Trường đã phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên giai đoạn 2017 - 2020 và đến 2025, ưu tiên nguồn lực, ban hành cơ chế hỗ trợ đặc biệt khích lệ cán bộ, giảng viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
Kết quả năm 2017 có 100% cán bộ, giảng viên được cập nhật kiến thức mới, nghị quyết mới; trên 90% cán bộ quản lý, giảng viên có thành tích được tham gia các khóa bồi dưỡng, học tập kinh nghiệm ở các trường trong hệ thống, các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước. Có 15 cán bộ, viên chức được học trung cấp, cao cấp lý luận chính trị; 10 cán bộ, giảng viên tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính; 06 cán bộ, giảng viên học cao học;02 nghiên cứu sinh; 02 cán bộ bảo vệ thành công luận án tiến sỹ. Là trường có số lượng tiến sỹ và nghiên cứu sinh nhiều nhất trong hệ thống các trường chính trị cấp tỉnh hiện nay (7 tiến sỹ và nghiên cứu sinh).
Chín là, công tác xây dựng cơ quan văn hóa; xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, thân thiện, kiểu mẫu được coi trọng và đạt kết quả tốt đẹp
Phát huy dân chủ trong việc bổ sung, hoàn thiện và ban hành đồng bộ các quy chế nội bộ làm cơ sở cho việc quản lý, điều hành và thực hiện mọi hoạt động của Nhà trưởng đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, đúng pháp luật; đảm bảo về chế độ, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ, giảng viên, học viên; đảm bảo kỷ cương, nề nếp, xây dựng môi trường giáo dục giàu tính Đảng. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật đã được tỉnh đầu tư và xã hội hóa, tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin; đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục, công trình phục vụ cho việc ăn, ở, sinh hoạt, vui chơi giải trí, nghiên cứu, học tập của cán bộ, giảng viên, học viên. Tiếp tục xây dựng môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Hoạt động chào cờ đầu tuần, đầu tháng gắn với việc tôn vinh tập thể lớp kiểu mẫu, học viên gương mẫu mang nhiều ý nghĩa giáo dục và tạo nét đẹp riêng của Trường Chính trị tỉnh.
Mười là, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được quan tâm
Năm 2017, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm với 3 chương trình trọng tâm: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Nâng cao chất lượng đội ngũ, Xây dựng môi trường giáo dục giàu tính Đảng. Theo đó, đã tổ chức thành công đại hội các chi bộ; đại hội các đoàn thể. Đảng ủy, Giám hiệu đã quan tâm, tạo điều kiện để các đoàn thể trong Nhà trường thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và tổ chức được nhiều phong trào, hoạt động có ý nghĩa trong việc thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Nhà trường kỷ cương, thân thiện, kiểu mẫu. Năm đầu tiên Giám hiệu phối hợp với Công đoàn chỉ đạo tổ chức thành công Hội thi “Xây dựng nét đẹp cán bộ, giảng viên trường Chính trị”, diễn đàn “Tự hào là cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Thanh Hóa”. Cùng với đó, phong trào thi đua  “Nghiên cứu tốt, phục vụ tốt, quản lý tốt, dạy – học tốt”, thực hiện 5 giá trị chuẩn mực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm đổi mới theo hướng thực chất hơn, hiệu quả hơn. Đặc biệt, từ các phong trào thi đua, tuyệt đại đa số cán bộ, giảng viên muốn được làm việc và cống hiến, tỷ lệ biết làm, làm được và làm tốt được nâng lên; đội ngũ cán bộ, viên chức tâm huyết, trách nhiệm hơn với công việc, đoàn kết, đồng thuận hiện thực hóa 3 mục tiêu phục vụ, mô hình nhà trường 5 nhất, 4 trụ cột, 5 định hướng đổi mới, xây dựng Nhà trường kiểu mẫu.
Đạt được những thành tích nổi bật nêu trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, động viên kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; sự nỗ lực, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới của tập thể cán bộ, giảng viên, người lao động, học viên Nhà trường.
Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường trân trọng cảm ơn và nhiệt liệt biểu dương toàn thể cán bộ, giảng viên và học viên đã phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn, thử thách, quyết tâm phấn đấu giành được những thắng lợi quan trọng trong năm 2017.
Bước sang năm 2018, là năm thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, Nhà trường tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và toàn diện các mặt công tác, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi từ thực tiễn.
Phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm qua, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, toàn thể cán bộ, giảng viên và học viên Nhà trường sẽ đoàn kết thống nhất với tinh thần “Thi đua để phát triển”, quyết tâm giành nhiều thành tích to lớn và toàn diện hơn nữa, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2018.
Nhân dịp xuân mới Mậu Tuất – 2018, Đảng ủy, Ban Giám hiệu chúc toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động và học viên Nhà trường mạnh khỏe, hạnh phúc và tiến bộ.
 
                                  
  ĐẢNG ỦY - BAN GIÁM HIỆU

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?