Hôm nay:
927
Hôm qua:
771
Tuần này:
3931
Tháng này:
19123
Tất cả:
898403

Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Đăng lúc: 16:50:15 11/08/2017 (GMT+7)

 
Sáng ngày 11/8/2017, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Tham dự hội nghị, các đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thị, thành ủy; Phó trưởng Ban Tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc; báo cáo viên cấp tỉnh; giảng viên Trường Chính trị tỉnh; cán bộ, hội viên các cơ quan báo chí, tuyên truyền; cán bộ chủ chốt Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật tỉnh, các hội chuyên ngành được nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường (KTTT) định hướng XHCN; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp (DN) Nhà nước.
Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII khẳng định, xây dựng và hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN là một nhiệm vụ chiến lược, khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DN Nhà nước trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, nhằm huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, bảo toàn, phát triển vốn Nhà nước tại DN để DN Nhà nước giữ vững vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của nền kinh tế Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. Phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, đa dạng.
Thông qua hội nghị, mỗi cán bộ, đảng viên, báo cáo viên, hội viên nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN ở nước ta; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DN Nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền KTTT định hướng XHCN. Mỗi cán bộ, đảng viên, báo cáo viên, hội viên trong các cơ quan, đơn vị sẽ viết bài thu hoạch về kết quả của việc nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đồng thời có liên hệ, vận dụng thực tiễn, qua đó là cơ sở để thống nhất ý chí, hành động trong toàn Đảng bộ để tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?