Hôm nay:
1240
Hôm qua:
1709
Tuần này:
7685
Tháng này:
7685
Tất cả:
2007323

Hội nghị tư vấn nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ giai đoạn 2021 – 2025

Đăng lúc: 10:59:24 21/03/2020 (GMT+7)

           Sáng ngày 20/3/2020, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tư vấn nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ giai đoạn 2021 – 2025. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Túy – Giám đốc; Lê Xuân Minh – Phó Giám đốc; các đồng chí Trưởng và Phó Trưởng Phòng Quản lý khoa học Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa; các đồng chí trong Ban Giám hiệu và các thành viên Hội đồng Khoa học Nhà trường.
hn.png
 
          Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Phương Anh – Phó Trưởng Phòng QLĐT&NCKH đã trình bày báo cáo hoạt động khoa học của Nhà trường từ năm 2015 đến nay và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025. Theo đó, Nhà trường đã triển khai nghiên cứu 08 đề tài khoa học cấp tỉnh; trong đó 05 đề tài đã được nghiệm thu và đưa vào ứng dụng đạt hiệu quả cao. Từ năm 2015 đến nay, nhiệm vụ khoa học cấp trường tập trung vào nghiên cứu các giải pháp nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý Nhà trường; bên cạnh đó tập trung nghiên cứu biên soạn chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng. Từ năm 2015 đến nay, Nhà trường đã chủ động đề xuất với Tỉnh ủy triển khai thực hiện tổng kết 12 vấn đề thực tiễn của tỉnh để từ đó có những đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cơ chế chính sách góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cấp cơ sở và nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Ngoài ra, từ năm 2015 đến nay, Nhà trường đã tổ chức thành công nhiều hội thảo khoa học cấp Học viện, cấp tỉnh và cấp trường; xuất bản Tập san “Nghiên cứu lý luận và thực tiễn” với số lượng 4 số/năm; biên tập 25 đầu sách tham khảo, chuyên khảo; cung cấp bài viết chuyên đề cho Website. Có thể khẳng định, các hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn của Nhà trường từ năm 2015 đến nay phát triển toàn diện; mục tiêu, nội dung nghiên cứu được định hướng rõ ràng; chất lượng nghiên cứu ngày càng cao. Bám sát mục tiêu, định hướng nhiệm vụ khoa học và các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá của tỉnh trong giai đoạn 2020 – 2025, Nhà trường định hướng nghiên cứu giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền cấp huyện về phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nghiên cứu giải pháp xây dựng hình ảnh tốt đẹp của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã; nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao năng lực tham mưu về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao năng lực tổng kết thực tiễn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện…
hn1.jpg
                Tham gia trao đổi ý kiến về công tác khoa học của Nhà trường trong giai đoạn 2020 – 2025, các đồng chí trong Hội đồng khoa học đã mạnh dạn đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa quan tâm tạo cơ chế pháp lý cho các đề tài cấp cơ sở của Nhà trường; đề xuất định hướng nội dung nghiên cứu theo 5 nhóm nhiệm vụ lớn với mục tiêu là đề ra được những nhiệm vụ, giải pháp để phát triển an ninh – xã hội cho tỉnh…
          Đánh giá cao sự tâm huyết, trách nhiệm của Nhà trường đối với công tác nghiên cứu khoa học, các đồng chí lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đã trao đổi về yêu cầu, xu hướng mới trong nghiên cứu khoa học của tỉnh là thiên về nghiên cứu ứng dụng; từ đó đề nghị Nhà trường tập trung nghiên cứu về lý luận chính trị, về hệ thống chính trị và quản lý nhà nước và về giải pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy theo hướng thế mạnh của Nhà trường để tránh chồng chéo với các nội dung nghiên cứu của các đợn vị khác trong tỉnh. Theo đó, Nhà trường cần bám vào các nghị quyết của tỉnh để chủ động lên ý tưởng sao cho những vấn đề nghiên cứu sẽ trở thành những vấn đề của tỉnh trong giai đoạn 2020 – 2025.
          Phát biểu tổng kết hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Túy – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa đã đề nghị Nhà trường cần tập trung vào 2 nhóm nhiệm vụ. Theo đó, nhóm thứ nhất, Nhà trường có thể chủ động đề xuất với Sở Khoa học và Công nghệ về nội dung nghiên cứu để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ sao cho sát với nhu cầu bức thiết của Nhà trường và nhu cầu thực tiễn từ cán bộ, giảng viên Nhà trường; nhóm thứ hai, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và các huyện thị là đơn vị đặt hàng Nhà trường nghiên cứu về cơ sở lý luận để Đảng ủy các cấp ban hành nghị quyết hành động. Đồng chí Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cũng đề nghị Nhà trường đăng ký đề tài cấp Bộ và mỗi năm phải xây dựng, nung nấu, tìm hiểu, đề xuất từ 1 đến 2 đề tài cấp tỉnh trên cơ sở bám chắc vào các dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội tỉnh Đảng bộ, các đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các nghiên cứu tổng kết về xây dựng NTM./.

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?