Hôm nay:
2296
Hôm qua:
837
Tuần này:
4635
Tháng này:
29798
Tất cả:
837171

Tập huấn nghiệp vụ giảng viên lý luận chính trị năm 2016

Đăng lúc: 14:58:18 31/10/2016 (GMT+7)

 TH1.png
Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ,
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn.

 Sáng 29/10/2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ giảng viên lý luận chính trị (LLCT) năm 2016 cho đội ngũ giảng viên chuyên trách và kiêm chức của các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, cán bộ phụ trách công tác giáo dục LLCT của ban tuyên giáo, ban tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc.
Phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của công tác giáo dục LLCT trong công tác xây dựng Đảng, nhất là trong tình hình hiện nay, nhằm tạo nên sự thống nhất về tư tưởng và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân  thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, vượt qua mọi khó khăn thách thức. Trong những năm qua, tỉnh ta đã có nhiều quan tâm đến công tác giáo dục LLCT,  Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các Kết luận số 21, Kết luận số 15 về  nâng cao chất lượng toàn diện trung tâm bồi dưỡng chính trị trong tình hình mới. Thực hiện chương trình công tác hàng năm, Ban Tuyên giáo đã xây dựng kế hoạch, tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên LLCT và những người làm công tác giáo dục LLCT. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị mỗi cán bộ, giảng viên làm công tác giáo dục LLCT phải không ngừng tự học, tự đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao tầm nhìn, năng lực, kỹ năng  giảng dạy, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác truyền đạt nghị quyết, giảng dạy LLCT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.
Tại lớp tập huấn, các cán bộ, giảng viên LLCT được nghiên cứu nội dung các chuyên đề về phương pháp soạn giáo án và thực hiện một bài giảng lý luận chính trị, những điểm mới trong chương trình bồi dưỡng kết nạp Đảng, bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới, bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở; trao đổi về đổi mới phương pháp giảng dạy LLCT.

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?