HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HOÁ ĐỌC VIỆT NAM (21/4/2021 - 21/4/2024)

Học Bác Hồ về thi đua để xây dựng tập thể lớp kiểu mẫu, học viên gương mẫu

Đăng lúc: 15:16:36 30/08/2022 (GMT+7)4313 lượt xem

 Hưởng ứng “Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm học 2021 - 2022” gắn với phong trào thi đua xây dựng tập thể lớp kiểu mẫu, học viên gương mẫu, lớp A1 Trung cấp Lý luận chính trị khoá 49 đã đề ra các tiêu chí cụ thể trong học tập và rèn luyện để thực hiện tốt các nội quy, quy chế, tiêu chí mà Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá đề ra.
t1.png
TS. Lương Trọng Thành - TUV, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá trao Cờ thi đua Tập thể lớp kiểu mẫu và Giấy chứng nhận Học viên gương mẫu cho các tập thể và cá nhân tại buổi lễ chào cờ
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương đạo đức của một vĩ nhân, một vị lãnh tụ cách mạng vĩ đại nhưng đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người chân chính, bình dị, gần gũi, ai cũng có thể học theo, làm theo để trở thành một người công dân tốt hơn trong xã hội. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa của nhân loại; là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và Nhân dân ta.
Trong những năm qua, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, quan trọng, cấp thiết, có tác động mạnh mẽ đến công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, xoá đói giảm nghèo, giữ vững an ninh, quốc phòng trên khắp mọi miền đất nước nói chung và của tỉnh Thanh Hóa nói riêng.
Từ năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt vấn đề xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu. Bác cũng chỉ ra cho Thanh Hóa những việc cần làm để trở thành “kiểu mẫu”: “Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu, thì phải làm sao cho mọi mặt chính trị, kinh tế, quân sự, phải là kiểu mẫu. Làm một người kiểu mẫu, một nhà kiểu mẫu, một làng kiểu mẫu, một huyện kiểu mẫu, một tỉnh kiểu mẫu”.
Thể hiện quyết tâm xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu trong giai đoạn mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo UBND tỉnh cụ thể hóa các tiêu chí, tiêu chuẩn về “kiểu mẫu”. Ngày 17/02/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 488/2014/QĐ-UBND quy đinh các tiêu chí kiểu mẫu và trình tự, thủ tục công nhận các danh hiệu kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước giai đoạn 2014 - 2020, để từng người, từng nhà, từng xã, phường, cơ quan, đơn vị thực hiện.
Thực hiện lời dạy của Bác, với chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho tỉnh nhà, trong những năm qua, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức phong trào thi đua xây dựng tập thể lớp kiểu mẫu, học viên gương mẫu. Là viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa hiện đang học lý luận chính trị tại trường, tôi nhận thức được tầm quan trọng của phong trào thi đua này, qua đó học viên có cơ hội hoàn thiện bản thân để phục vụ tốt hơn cho công việc, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hoá sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu.
Hưởng ứng “Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm học 2021 - 2022” gắn với phong trào xây dựng tập thể lớp kiểu mẫu, học viên gương mẫu, trong suốt khoá học, lớp A1 Trung cấp Lý luận chính trị khoá 49 đã đề ra các tiêu chí cụ thể trong học tập và rèn luyện để thực hiện tốt các nội quy, quy chế, tiêu chí mà Nhà trường đề ra.
Đối với tập thể lớp kiểu mẫu, thực hiện tốt 5 tiêu chí sau:
 t2.png
Lớp A1 Trung cấp LLCT khoá 49 nhận Cờ thi đua
Tập thể lớp kiểu mẫu tháng 5 năm 2022
 
Thứ nhất, về học tập. Sỹ số tham gia học tập các buổi học trên lớp đạt 95% trở lên; không có học viên đi học muộn, bỏ giờ; không có học viên phải học bổ sung, học lại. Có 95% học viên trở lên chủ động trong xây dựng kế hoạch học tập, nghiên cứu bài trước khi lên lớp; lớp học sôi nổi, tích cực phát biểu ý kiến trong xây dựng bài. Số buổi học tập tốt trong tháng đạt từ 90% trở lên, không có buổi học tập trung bình. Kết quả thi kết thúc các phần học trong tháng có điểm khá, giỏi đạt 60% trở lên; không có điểm yếu, kém.
Thứ hai, về rèn luyện. Chấp hành nghiêm quy chế, quy định của Nhà trường. 100% học viên có trang phục gọn gàng, lịch sự, đeo thẻ học viên khi đến lớp. Quan hệ, ứng xử trong lớp, trong trường lễ phép, đúng mực; có tác phong, lối sống lành mạnh. Tập thể lớp đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và cuộc sống.
Thứ ba, về chấp hành nội quy ký túc xá. 100% học viên chấp hành nghiêm thời gian, giờ giấc tự học, xem tivi và nghỉ ngơi. Chấp hành nghiêm quy định trong sử dụng điện, nước, tài sản của Nhà trường; phòng ở gọn gàng, sạch sẽ.
Thứ tư, tiêu biểu trong tham gia các phong trào. Phong trào văn hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao; tham gia cuộc thi thuyết trình ý tưởng; phong trào phát triển văn hoá đọc; phong trào vệ sinh trường lớp; bảo vệ tài sản công, bảo vệ môi trường; các phong trào khác trong Nhà trường.
Thứ năm, Ban cán sự lớp gương mẫu trong tổ chức, thực hiện hoạt động tự quản. Chủ động, sáng tạo trong xây dựng mô hình tự học, tự đọc, tự nghiên cứu. Xây dựng nội quy tự quản đầy đủ, rõ ràng và phù hợp với quy chế, điều kiện của Nhà trường, của lớp và học viên. Gương mẫu trong thực hiện nội quy, quy chế; đôn đốc học viên thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện, chấp hành nội quy, quy chế; tổ chức thực hiện nội quy tự quản hiệu quả, công khai, dân chủ. Tổ chức, động viên giúp đỡ các học viên gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện. Thay mặt học viên của lớp liên hệ với giáo viên chủ nhiệm, cán bộ, giảng viên các khoa, phòng và Ban Giám hiệu giải quyết những vấn đề có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của học viên. Báo cáo đầy đủ, trung thực tình hình học tập, rèn luyện của học viên từng buổi, từng tháng học và những việc đột xuất của lớp với giáo viên chủ nhiệm, giảng viên lên lớp và các bộ phận có liên quan theo quy định của Nhà trường.
Đối với học viên gương mẫu, thực hiện tốt 4 tiêu chí sau:
Một là, thực hiện tốt phương châm “3 không - 3 có” (3 không: Không vào muộn, ra sớm; không cẩu thả; không làm việc riêng và không sử dụng điện thoại trong giờ học; 3 có: Có mục tiêu, động lực học tập tích cực; có tác phong hình ảnh đẹp; có phương pháp học tập, rèn luyện khoa học).
Hai là, kết quả học tập các môn học trong tháng đạt từ giỏi trở lên.
Ba là, gương mẫu trong các phong trào. Giữ vệ sinh, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh - trật tự, phong trào văn hóa - thể thao và các phong trào khác.
Bốn là, phải đạt 80% trở lên tổng số học viên của lớp tín nhiệm.
Dựa vào những tiêu chí đánh giá nêu trên, cá nhân tôi và tập thể lớp A1 đã luôn nỗ lực, phấn đấu, thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt, vừa chấp hành tốt nội quy, quy chế, vừa tham gia tích cực vào các hoạt động chung của Nhà trường, xây dựng tập thể lớp đoàn kết, kỷ cương, có phong trào học tập và rèn luyện tốt. Đặc biệt, Lớp đã rất chủ động, tích cực tham gia các phong trào thi đua hoạt động vì cộng đồng; tham gia lưu văn hóa - thể thao giữa học viên các lớp; tự nguyện tham gia vệ sinh môi trường; đã tổ chức có hiệu quả Chương trình “Ngày thứ bảy kết nối” tặng quà cho các đối tượng khó khăn tại Trung tâm điều dưỡng người có công Thanh Hóa.
Quyết tâm thực hiện tốt nội quy, quy chế của Nhà trường và các tiêu chí thi đua của lớp, tháng 5 năm 2022, lớp A1 đã đạt Tập thể lớp kiểu mẫu và có 9 học viên của Lớp được tôn vinh là học viên gương mẫu. Đây là sự cố gắng bền bỉ của học viên lớp A1 trong điều kiện vừa đi học, vừa phải hoàn thành tốt các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị khi cả tỉnh đang nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để xây dựng Thanh Hoá trở thành tỉnh “kiểu mẫu” theo lời căn dặn của Bác Hồ.
Trong thời gian tới, Lớp A1 Trung cấp Lý luận chính trị - hệ tập trung K49 tiếp tục thực hiện tốt các nội quy, quy chế của Nhà trường, phát huy những thành quả mà lớp đạt được; luôn nỗ lực thực hiện 5 giá trị chuẩn mực làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “Kiên định - Kỷ cương - Đoàn kết - Nêu gương - Sáng tạo” để đem các kiến thức lý luận chính trị và tác phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên học tập trong môi trường Đảng về phục vụ tốt hơn công việc tại cơ quan, đơn vị/.
Học viên: Hoàng Anh Tuấn
                                                               Lớp: TCLLCT A1 K49
 
Số lượt truy cập
Hôm nay:
813
Hôm qua:
1983
Tuần này:
11126
Tháng này:
42772
Tất cả:
4.407.652