HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HOÁ ĐỌC VIỆT NAM (21/4/2021 - 21/4/2024)

Thanh Hoá: Kết quả và kinh nghiệm từ “Hội thi học viên giỏi lý luận chính trị”

Đăng lúc: 14:21:46 29/08/2022 (GMT+7)710 lượt xem


 
Hội thi học viên giỏi lý luận chính trị (năm học 2021- 2022) do Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá tổ chức góp phần khơi dậy niềm say mê học tập, nghiên cứu lý luận chính trị, củng cố niềm tin vào con đường cách mạng của Đảng và nâng cao khát vọng cống hiến, hết lòng, hết sức phụng sự Nhân dân trong học viên và cán bộ, giảng viên của Trường.
Hội thi học viên giỏi lý luận chính trị năm học 2021-2022 dành cho học viên các lớp Trung cấp lý luận chính trị K49 trong bối cảnh Trường đang cùng với các trường chính trị cấp tỉnh trên cả nước thi đua hoàn thành các tiêu chí xây dựng trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư và cùng với Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân trong tỉnh đang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
 
anh1x.jpg
TS Lương Trọng Thành - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh
Thanh Hoá (hàng đầu, thứ 5 từ phải sang)
chụp ảnh lưu niệm với các thí sinh.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục lý luận chính trị (LLCT) cho cán bộ, đảng viên. Người khẳng định: “Không có lý luận cách mệnh thì không có cách mệnh vận động… chỉ theo lý luận cách mệnh tiền phong, đảng cách mệnh mới làm nổi trách nhiệm cách mệnh tiền phong”(1). Người cũng chỉ rõ: “Học tập Chủ nghĩa Mác - Lênin là học tập tinh thần xử trí mọi việc đối với mọi người và đối với bản thân mình; là học tập những nguyên lý phổ biến của Chủ nghĩa Mác - Lênin để áp dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực tiễn ở nước ta”(2).
Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng, bám sát định hướng của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Kết luận số 729 - KL/TU, ngày 14-2-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và từ thực tiễn, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá đã chủ động đổi mới đồng bộ, nâng cao chất lượng toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ các đơn vị, địa phương trong tỉnh. Theo đó, nội dung chương trình được thường xuyên cập nhật, đổi mới; phương pháp quản lý, đánh giá chất lượng được quan tâm; kỷ cương, nền nếp được tăng cường, tạo đột phá về xây dựng các mô hình đổi mới sáng tạo, kiến tạo môi trường tốt cho học viên học tập, rèn luyện phát triển phẩm chất, năng lực.
Hội thi Học viên giỏi lý luận chính trị năm học 2021 - 2022 dành cho học viên các lớp Trung cấp lý luận chính trị K49 trong bối cảnh trường đang cùng với các trường chính trị cấp tỉnh trên cả nước thi đua hoàn thành các tiêu chí xây dựng trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19-5-2021 của Ban Bí thư và cùng với Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân trong tỉnh đang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
Mục tiêu của Hội thi năm nay nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, giảng viên và học viên về những quan điểm mới của Đảng, về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đồng thời nhằm khơi dậy khát vọng đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, rèn luyện xây dựng tập thể kiểu mẫu, học viên gương mẫu.
Hội thi năm nay có nhiều điểm mới, đó là: (1) Đánh giá kết quả học tập lý luận chính trị của học viên gắn liền với quá trình đào tạo, bám sát các sự kiện chính trị, được diễn ra ở nhiều vòng thi với nhiều nội dung, hình thức sinh động, thiết thực; (2) Gắn kết toàn bộ quá trình đào tạo lý luận chính trị với rèn luyện cán bộ trong thực tiễn, đặc biệt quan tâm đến các mô hình đổi mới sáng tạo trong thực tiễn; (3) Huy động được tối đa lực lượng tham gia với tinh thần tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo và cách thức thể hiện thông minh, tạo được dấu ấn thuyết phục.
Hội thi gồm 3 vòng. Vòng 1: thi trắc nhiệm trên Internet với chủ đề “Tìm hiểu Bác Hồ với Thanh Hoá, Thanh Hoá làm theo lời Bác”. Vòng 2: thi tìm hiểu những quan điểm mới trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, các Nghị quyết chuyên đề và Kết luận của Đảng theo hình thức tương tự thi “Rung chuông vàng”.
Vòng 3 là vòng thi chung kết với 3 nội dung: thi viết về chủ đề “nhận diện và đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng ngại học lý luận chính trị”; thi giới thiệu tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; thi thuyết trình ý tưởng về giải pháp đổi mới sáng tạo nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập lý luận chính trị hiện nay.Học viên
anh2.jpg
Nguyễn Thị Nam Hiền - Lớp A2 thực hiện phần thi Giới thiệu tác
phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Vòng thi chung kết đã thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, giảng viên và học viên toàn trường. Đan xen giữa 3 phần thi là các tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước; các băng hình minh hoạ về mô hình đổi mới sáng tạo của tập thể các lớp, đã tạo nên Hội thi vừa đảm bảo “chất” chính trị, vừa mềm mại, sinh động, hấp dẫn, thuyết phục và có sức lan toả.
Qua 3 vòng thi, học viên đã được tạo điều kiện để thể hiện và phát huy năng lực đổi mới sáng tạo, hoàn thành các vòng thi, nội dung thi với kết quả tốt đẹp phản ánh tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, sự hiểu biết sâu sắc về các quan điểm mới của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư; các mô hình đổi mới sáng tạo trong học tập và rèn luyện thể hiện sự nhuần nhuyễn gắn kết giữa học với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn, đã và đang hiện thực hoá những định hướng đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Kết thúc Hội thi, đã có 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba và 04 giải khuyến khích được trao cho các đội thi.
anh3.jpg
Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá
trao các giải thưởng Chung kết Hội thi.
Hội thi đã đạt được mục tiêu khơi dậy khát vọng đổi mới sáng tạo, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó của các tập thể. Việc đánh giá cả về định lượng và định tính từ mô hình đổi mới sáng tạo Hội thi Học viên giỏi lý luận chính trị đã tạo bước chuyển về chất trong nhận thức và hoạt động thực tiễn của cán bộ, giảng viên, học viên của Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá.
Từ thực tiễn tổ chức Hội thi, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá đã rút ra một số kinh nghiệm như sau: (1) Bám sát định hướng của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh uỷ Thanh Hoá và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ năm học, Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh đã lựa chọn mô hình, nội dung phù hợp gắn liền với các sự kiện chính trị của tỉnh Thanh Hoá và đất nước. (2) Công tác tổ chức, triển khai Hội thi khoa học, đồng bộ, với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, quyết liệt, hiệu quả; nhất là tạo ra sự gắn kết giữa các lực lượng, các phần thi, giữa lý luận gắn với mô hình đổi mới sáng tạo từ thực tiễn của trường. (3) Phát huy vai trò chủ động sáng tạo của cán bộ, giảng viên và học viên toàn trường. Đặc biệt, vai trò tiền phong gương mẫu của người đứng đầu trong việc định hướng, đồng hành và truyền cảm hứng cho tập thể; huy động tối đa mọi nguồn lực, dám đổi mới sáng tạo thi đua xây dựng tập thể lớp kiểu mẫu, tạo nền tảng tốt đẹp thúc đẩy tham gia các phần thi, nội dung thi đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất.
Kết quả hội thi không dừng lại ở các giải thưởng mà quan trọng là góp phần khơi dậy niềm say mê học tập, nghiên cứu lý luận chính trị, củng cố niềm tin vào con đường cách mạng của Đảng và nâng cao khát vọng cống hiến, hết lòng, hết sức phụng sự Nhân dân trong học viên và cán bộ, giảng viên của Trường. Từ đó sẽ lan tỏa giá trị tích cực, tăng sự gắn kết giữa nhà trường, học viên và cơ sở trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng để thêm vững tin, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo tinh thần Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
TS Lương Trọng Thành
 
 
Số lượt truy cập
Hôm nay:
168
Hôm qua:
1983
Tuần này:
10481
Tháng này:
42127
Tất cả:
4.407.007