NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 114 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 ( 8/3/1910 – 8/3/2024) VÀ 1984 NĂM KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG!

Giới thiệu sách mới nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019

Đăng lúc: 15:28:38 13/02/2019 (GMT+7)1422 lượt xem

              Nhân dịp Xuân Kỷ Hợi - 2019, Ban Biên tập Website xin được trân trọng giới thiệu tới bạn đọc một số cuốn sách tham khảo và tài liệu bồi dưỡng do Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa biên soạn và phối hợp biên soạn trong quý IV năm 2018.
 sach.png
 
1. Sách “70 năm Thanh Hóa thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Mính (11/6/1948 - 11/6/2018)” do TS. Nguyễn Văn Phát, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; TS. Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; ThS. Nguyễn Quốc Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó GĐ Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh đồng chủ biên.
Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở các bài tham luận có giá trị thực tiễn và khoa học cao tại Hội thảo khoa học “70 năm Thanh Hóa thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Mính (11/6/1948 - 11/6/2018)” củacác đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu ở cơ quan Trung ương và địa phương.Cuốn sách được xuất bản nhằm tiếp tục nghiên cứu, luận giải những giá trị cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; đánh giá khách quan, trung thực về thực trạng công tác thi đua, khen thưởng của các ban, sở, ngành và địa phương trong tỉnh; từ đó lựa chọn các mô hình hay, cách làm sáng tạo để nhân rộng và thúc đẩy công tác thi đua khen thưởng sâu, rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, là động lực thúc đẩy năng suất, hiệu quả trong lao động cho từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương, cơ sở, góp phần xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ từng căn dặn.
2. Sách “Học phong cách, rèn tác phong”do TS. Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; PGS,TS. Đỗ Xuân Tuất, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng; TS. Lê Văn Phong, Trưởng Phòng NCKH-TT-TL Trường Chính trị tỉnh đồng chủ biên.
Cuốn sách “Học phong cách, rèn tác phong” được kết cấu thành các phần (Phần 1: Phong cách làm việc. Phần 2: Phong cách nêu gương. Phần 3: Phong cách diễn đạt, ứng xử. Phần 4. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh).
Cuốn sách được biên soạn và xuất bản nhằm mục đích tổng kết các mô hình học tập, rèn luyện theo phong cách Hồ Chí Minh về phong cách làm việc khoa học, nêu gương, diễn đạt, ứng xử…của cán bộ, giảng viên các trường chính trị và cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị, địa phương. Cuốn sách là tài liệu tham khảo có giá trị khoa học về lý luận và thực tiễn, góp phần làm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhận thức đầy đủ, sâu sắc về phong cách Hồ Chí Minh để vận dụng vào thực tiễn công tác, xây dựng phong cách, tác phong chuẩn mực cho mỗi cán bộ, công chức viên chức hiện nay.
3. “Tài liệu bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ dành cho công chức Văn hóa - Xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” do TS. Lương Trọng Thành, TUV, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh chỉ đạo biên soạn cùng nhóm tác giả là cán bộ, giảng viên Nhà trường và các cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng ở các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.
          Cuốn sách gồm 02 phần: Kỹ năng chung và kỹ năng, nghiệp vụ về văn hóa, xã hội. Phần “Kỹ năng chung” gồm 05 chuyên đề: Kỹ năng quản lý mục tiêu; Kỹ năng quản lý thời gian; Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng xử lý tình huống của công chức cấp xã. Phần “Kỹ năng, nghiệp vụ về văn hóa, xã hội” gồm 07 chuyên đề: Công tác tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở xã, phường, thị trấn”; Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn xã, phường, thị trấn; Kỹ năng tuyên truyền, cổ động bằng tin tức, sân khấu hóa và trực quan của công chức Văn hóa - xã hội cấp xã; Kỹ năng tổ chức hoạt động văn nghệ quần chúng ở cấp xã; Công tác tham mưu thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng của công chức Văn hóa -Xã hội cấp xã; Công tác tham mưu thực hiện chính sách trợ giúp xã hội của công chức Văn hóa - Xã hội cấp xã; Công tác tham mưu phòng, chống bạo lực gia đình của  công chức Văn hóa - Xã hội cấp xã.
Mục đích của tài liệu là nhằm trang bị hệ thống kiến thức kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết góp phần nâng cao phẩm chất và năng lực; bồi dưỡng, rèn luyện tác phong, trách nhiệm công vụ của công chức Văn hóa – xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước.
4. “Tài liệu bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ dành cho công chức địa chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” do TS. Lương Trọng Thành, TUV, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh chỉ đạo biên soạn cùng nhóm tác giả là cán bộ, giảng viên Nhà trường và các cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng ở các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.
          Cuốn sách gồm 3 phần: Phần 1: Kỹ năng chung (gồm các chuyên đề: Kỹ năng quản lý mục tiêu của công chức cấp xã; Kỹ năng quản lý thời gian của công chức cấp xã; Kỹ năng thuyết trình của công chức cấp xã; Kỹ năng giao tiếp của công chức cấp xã; Kỹ năng xử lý tình huống của công chức cấp xã). Phần 2: Hỏi – đáp kiến thức pháp luật về đất đai, xây dựng, môi trường. Phần 3: Kỹ năng, nghiệp vụ của công chức địa chính cấp xã (gồm các chuyên đề: Kỹ năng quản lý hồ sơ; Kỹ năng hòa giải tranh chấp đất đai; Kỹ năng tham mưu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng và môi trường ở cấp xã;  Kỹ năng tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường ở cấp xã; Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã).
          Mục đích của cuốn sách nhằm trang bị hệ thống kiến thức về kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết, góp phần nâng cao phẩm chất và năng lực; bồi dưỡng, rèn luyện tác phong, trách nhiệm công vụ của công chức địa chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH quê hương, đất nước.
          5. Cuốn sách “Kỹ năng cơ bản dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở do TS. Lương Trọng Thành, TUV, Hiệu trưởng; ThS. Nguyễn Ngọc Thắng, Phó trưởng Phòng Đào tạo; GVC. Mai Thị Viện, Phó trưởng Khoa Dân vận Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đồng chủ biên.
          Nhằm trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Kỹ năng cơ bản dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở do tập thể tác giả hiện đang làm công tác nghiên cứu, giảng dạy tại Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa biên soạn. Cuốn sách gồm 10 chuyên đề trang bị những kỹ năng cơ bản dành cho cán bộ MTTQ ở cơ sở như: Kỹ năng quản lý mục tiêu; Kỹ năng dự báo, xây dựng kế hoạch; Kỹ năng quản lý thời gian; Kỹ năng thu thập, xử lý thông tin; Kỹ năng tổ chức và điều hành hội nghị; Kỹ năng phối hợp trong công tác; Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng soạn thảo văn bản; Kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục; Kỹ năng tổ chức phản biện xã hội. Qua mỗi chuyên đề, cán bộ MTTQ ở cơ sở sẽ được trang bị những kiến thức, kỹ năng, phương pháp cơ bản trong thực hiện nhiệm vụ, phù hợp với hoàn cảnh thực tế ở cơ sở; đồng thời qua những kỹ năng được trang bị, cán bộ MTTQ ở cơ sở sẽ khắc phục được những hạn chế, yếu điểm trong công tác, phát huy tính tích cực để hoàn thành một cách tốt nhất nhiệm vụ được giao.
          Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến bạn đọc các cuốn sách trên. Sách hiện có tại Thư viện Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa, mời các độc giả đón đọc./.
          
Số lượt truy cập
Hôm nay:
612
Hôm qua:
1438
Tuần này:
2050
Tháng này:
8989
Tất cả:
4.307.526