Hôm nay:
3766
Hôm qua:
1016
Tuần này:
3766
Tháng này:
23951
Tất cả:
1816186

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng tại Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa

Đăng lúc: 08:02:27 20/06/2016 (GMT+7)

 nq1.pngnq2.png
 
     Ngày 17 tháng 6 năm 2016, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên các cơ quan báo chí; các văn nghệ sĩ, trí thức các hội thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh.
     Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, các cơ quan báo chí trong tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Uy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhấn mạnh: Việc học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Thông qua việc học tập để nắm vững những nội dung cơ bản, quan điểm chỉ đạo và các mục tiêu của nghị quyết, từ đó làm cơ sở để xây dựng chương trình hành động sát với thực tiễn, để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Trên cơ sở đó, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu dự hội nghị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiêm túc tiếp thu các nội dung mà báo cáo viên truyển đạt, để thu được những kết quả thiết thực, nhất là cụ thể hóa việc đưa nghị quyết đại hội và chỉ thị của Bộ Chính trị vào thực tiễn nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

       Tại hội nghị, các báo cáo viên đã trực tiếp giới thiệu các chuyên đề bao quát toàn bộ những nội dung lớn của Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, gồm: Những nội dung cơ bản của Báo cáo Chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nội dung cơ bản của Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệmvụ phát triển kinh tế- xã hội 05 năm 2016- 2020./.

      Hội nghị cũng đã triển khai kế hoạch số 14-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức./.

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?