NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH LẦN THỨ X, ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH LẦN THỨ IV, ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH LẦN THỨ XX, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM!

Đề tài khoa học cấp tỉnh: “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”

Đăng lúc: 11:05:13 12/11/2019 (GMT+7)901 lượt xem

            Sáng ngày 9/10/2019, tại Sở Khoa học và Công nghệ ThanhHóa, Hội đồng Khoa học tỉnh đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”. Đề tài do ThS. Dương Thị Hằng - Phó Trưởng khoa Khoa Lý luận cơ sở làm chủ nhiệm. Đây là kết quả đáng ghi nhận đối với công tác nghiên cứu khoa học của Nhà trường.
Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng chất lượng, hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; từ thực trạng đánh giá đề xuất được giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện nay. Từ những vấn đề nghiên cứu, đề tài đánh giá được thực trạng chất lượng, hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; xác định được tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; đề xuất được giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
 Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề tài đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện nay.
 Theo đánh giá của Hội đồng khoa học, đề tài vừa có ý nghĩa về lý luận, vừa có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. Về lý luận, đề tài bổ sung và góp phần hoàn thiện lý luận về các khái niệm, nội dung chất lượng, hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã. Về thực tiễn, các kết quả nghiên cứu của đề tài dùng làm tài liệu tham khảo cho lãnh đạo công tác cán bộ của các cấp ủy Đảng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; làm tài liệu bồi dưỡng theo chức danh cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã trên địa bản tỉnh Thanh Hóa và làm tài liệu tham khảo phục vụ học tập, nghiên cứu về môn Hồ Chí Minh học, Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước.
Việc nghiên cứu, đánh giá chất lượng, hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã một cách bài bản, với các tiêu chí cụ thể, rõ ràng là một việc làm cần thiết, có ý nghĩa lý luận to lớn trong giai đoạn hiện nay, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong những năm tới. Theo đó, các sản phẩm của đề tài được Hội đồng đánh giá cao, đáp ứng yêu cầu của hợp đồng số 1092/2017/HĐKHCN-ĐTKHCN ngày 20/10/2017 giữa Sở KH&CN với Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa../.
 
Các tin khác
Số lượt truy cập
Hôm nay:
8
Hôm qua:
1496
Tuần này:
10642
Tháng này:
1504
Tất cả:
3.553.721